Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Balanser inom bostadstillägg och tillgängligheten i telefonin

Pensionsmyndigheten redovisar utvecklingen i handläggningen av bostadstillägg och läget i telefonin för 2023. Rapporterna ger information om utfall och prognos.

Sammanfattning

I återrapporteringen redovisar vi ärendebalanser och handläggningstid avseende bostadstillägg samt tillgängligheten inom telefonin. 

Återrapporteringen visar utfallet sedan föregående rapportering men fokuserar på utfallet i aktuell månad och på prognosen för helåret 2023. Återrapporteringen sker i enlighet med mål och återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2023.

Tidigare rapporter i serien