Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp

Pensionsmyndigheten ska enligt regeringsbeslut årligen beräkna inkomstindex och basbelopp och rapportera till regeringen.

Sammanfattning

Pensionsmyndigheten ska enligt regeringsbeslut S2017/03978/SF utifrån bestämmelserna i 58 kap. socialförsäkringsbalken årligen beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp. Beräkningen ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser.

Inkomstindex för år 2024 har beräknats till 208,41. Det innebär att index är 2,6 procent högre än 2023 års indextal 203,13. Beräkningen baseras på Konjunkturinstitutets prognos för inkomstutvecklingen för åren 2022 och 2023.

Tidigare rapporter i serien