Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ett nytt pensionssystem

I rapporten analyseras om Sveriges pensionssystem bör förändras. Hur fungerar pensionssystemet utifrån intentionerna när det skapades? Pensionsmyndigheten lämnar en övergripande beskrivning av två alternativa utformningar för pensionssystemet.

Rapportserie vägvalsfrågor för pensionssystemet

Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner

Seminarium 29 mars 2023

Spela video

Halvdagsseminarium där vi presenterar och diskuterar den fjärde och sista rapporten i Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

Sammanfattning

Pensionsmyndigheten konstaterar att den inkomstgrundade pensionen i stort fungerar väl, men att kombinationen med grundskyddet och senare års förändringar leder till att pensionsutfallet från det allmänna pensionssystemet blir relativt likartat för en stor grupp pensionärer trots olika inkomster.

I praktiken har det allmänna systemet egenskaper som för många påminner om ett folkpensionssystem, det vill säga samma pension för alla, snarare än ett system som grundar sig på inkomst. Utifrån det föreslår Pensionsmyndigheten att pensionssystemet bör utvärderas i en offentlig utredning för att slå fast vilka mål och principer som bör gälla för pensionssystemet och vilket pensionssystem Sverige bör ha.