Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Expected effective retirement age and exit age in the Nordic countries and Estonia

Rapporten visar medelpensioneringsålder och utträdesålder i de nordiska länderna och Estland mellan åren 2007 och 2020.

Sammanfattning av rapporten

Beräkningarna av medelpensioneringsålder och utträdesålder är gjorda med samma metod som i rapporten Pensionsåldrar och arbetslivets längd.

Definitionen för när en person räknas som pensionär respektive i sysselsättning skiljer sig mot den nationella beräkningen och siffrorna i dessa två rapporter skiljer sig därför åt. Denna anpassning av beräkningen är gjord för jämförbarhet med de övriga länderna i studien.

Som komplement till de två indikatorerna finns även skillnaden mellan utträdesålder och medelpensioneringsålder beräknad samt beräknad tid som pensionär.

Rapporten är på engelska och är framtagen som ett samarbete mellan de nordiska länderna och Estland.