Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsåldrar och arbetslivets längd

Rapporten redovisar olika mått som beskriver arbetslivets längd, inträde och utträde på arbetsmarknaden och medelpensioneringsålder. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag.

Sammanfattning 

Rapporten är en årligen återkommande rapport som innehåller uppgifter om genomsnittsålder för uttag av pension, genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt. Utöver detta finns en fortlöpande analys av effekterna av de höjda åldersgränserna i pensionssystemet. Förutom ovanstående redovisas i år även medelpensioneringsåldrar och antal intjänandeår för de tio vanligaste yrkesgrupperna bland de som går i pension. 

Under 2022 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 64,8 år medan utträdesåldern ur arbetskraften var 64,2 år. Inträdesåldern i arbetskraften var i genomsnitt 22,2 år. För inrikes födda var den genomsnittliga intjänandetiden till pensionen 43,0 år, motsvarande siffra för utrikes födda var 23,5 år. Bland de tio vanligaste yrkena ser vi relativt små skillnader i medelpensioneringsålder mellan yrkena, men desto större i antal intjänandeår. 

Rapport publicerad 2023-04-25

Tidigare rapporter i serien