Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsåldrar och arbetslivets längd

Pensionsmyndighetens svar på ett uppdrag i 2022 års regleringsbrev. Uppdraget är årligt återkommande och innefattar att redovisa genomsnittlig ålder för uttag av pension, genomsnittlig in- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med intjänande av pensionsrätt. 

Publicerad 2022-04-27

Pensionsåldrar och arbetslivets längd

Presentation av rapporten

Spela video
Kort videopresentation av rapporten Pensionsåldrar och arbetslivets längd.

Kort videopresentation av rapporten Pensionsåldrar och arbetslivets längd. 

Sammanfattning

Under 2021 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 64,9 år medan utträdesåldern ur arbetskraften var 64,2 år.

Inträdesåldern i arbetskraften var i genomsnitt 22 år.

I genomsnitt började kvinnor och män tjäna in till sin allmänna pension från 21,4 års ålder (2020). 

För utrikes födda var den genomsnittliga intjänandetiden till pension 24,9 år. För inrikes födda var den genomsnittliga intjänandetiden till pensionen 43 år. Kvinnor tjänar in till sin pension under färre år än män, men skillnaden mellan könen har minskat från 7,6 till 1,1 år sedan 2004.