Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsåldrar och arbetslivets längd

Rapporten redovisar olika mått som beskriver arbetslivets längd, inträde och utträde på arbetsmarknaden och genomsnittsålder för uttag av pension. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag.

Sammanfattning 

Rapporten är en årligen återkommande rapport som innehåller uppgifter om genomsnittsålder för uttag av pension, genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt. Utöver detta finns en uppföljning av effekterna av de höjda åldersgränserna i pensionssystemet.

Under 2023 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 66,0 år, vilket är en ökning med 1,2 år från året innan. Bakgrunden till detta är åldershöjningarna som trädde i kraft 2023. Bland annat höjdes den lägsta åldern för uttag av allmän inkomstgrundad pension från 62 till 63 år. Samtidigt höjdes även åldern för när grundskyddet inträder från 65 till 66 år. Nästa år kommer den genomsnittliga åldern med stor sannolikhet att sjunka.

Utträdesåldern ur arbetskraften var 64,4 år, inträdesåldern var i genomsnitt 21,9 år. För inrikes födda var den genomsnittliga intjänandetiden till pensionen 43,8 år, motsvarande siffra för utrikes födda var 22,5 år.

Rapport publicerad 2024-04-11

Tidigare rapporter i serien