Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Felaktiga utbetalningar inom Pensionsmyndighetens förmåner

Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag att studera omfattningen av felaktiga utbetalningar samt vad felaktigheterna beror på.  

Sammanfattning

Regeringen gav den 13 januari 2022 Pensionsmyndigheten i uppdrag att studera omfattningen av felaktiga utbetalningar samt vad felaktigheterna beror på. 

Arbetet har skett i dialog med ett flertal andra myndigheter och letts av Ekonomistyrningsverket (ESV). 

Resultatet av studierna visar att felutbetalningarna avseende för mycket utbetald ersättning för 2022 uppskattas till

  • 757 miljoner kronor för bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd 
  • 588 miljoner kronor för allmän pension
  • 6,1 miljoner kronor för efterlevandepension till vuxna
  • 2,4 miljoner kronor för efterlevandepension till barn.