Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem

I den här rapporten analyseras effekterna av tre regelförändringar som påverkar den framtida pensionsnivån.

Rapportserie vägvalsfrågor för pensionssystemet

Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner

Digitalt seminarium 1 mars 2023

Spela video

Digitalt seminarium där vi presenterar och diskuterar den tredje rapporten i Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

Sammanfattning

I denna rapport visar vi att det går att höja pensionerna utan att byta pensionssystem och vi beskriver effekterna av tre regelförändringar inom det nuvarande inkomstgrundande allmänna pensionssystemet.

  • Höjd pensionsavgift. Detta leder på längre sikt till högre pensioner för framtida pensionärer. Avgiftsökningen stärker pensionssystemets finansiella ställning vilket går att utnyttja för att även höja pensionerna för dagens pensionärer.
  • Utdelning av överskott inom pensionssystemet. Detta förslag leder till en gradvis höjning av pensionerna om pensionssystemets finansiella ställning är tillräckligt stark. 
  • Sänkt förskottsränta. En sänkning av förskottsräntan ändrar utbetalningsprofilen, yngre pensionärer får en sänkt pension och äldre pensionärer får på längre sikt en högre. 

Slutligen redovisas de sammantagna effekterna av att samordnat genomföra de tre regelförändringarna.

Slutsatsen är att det går att höja pensionerna utan att byta pensionssystem och att det går att göra utan betydande ingrepp eller svårigheter. Vägvalet handlar istället om att ta ställning till hur en höjning ska fördelas – mellan människor, mellan system och över tid.