Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så kan pensionerna höjas utan att pensionssystemet ändras

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I debatten om pensioner hörs ofta att pensionerna är för låga. Ofta sägs även att om pensionerna ska höjas måste hela pensionssystemet ändras. Pensionsmyndigheten pekar i en ny rapport ut tänkbara ändringar som kan höja pensionerna inom det system vi har nu.

− Vi har gått igenom tänkbara ändringar som hur fördelningen av pengarna görs under den tid som pensionen betalas ut och som på sikt kan ge äldre pensionärer mer pengar. Ändringarna kan införas var och en för sig, eller i kombination, inom pensionssystemet. Pensionsmyndigheten tar inte ställning till om eller vilka åtgärder som ska genomföras. Vi vill att rapporten ska användas som ett faktaunderlag för diskussioner och debatt, säger Erik Granseth, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning och en av författarna till rapporten Höjda pensioner inom nuvarande pensionssystem - Effekter av höjd pensionsavgift, utdelning av överskott och sänkt förskottsränta.

De tre förändringar som analyseras är en höjning av pensionsavgiften, utdelning av överskott inom pensionssystemet till pensionssparare och pensionärer i form av högre ”ränta” på inkomstpensionen samt sänkning av förskottsräntan. Rapporten tar upp effekterna av varje enskild åtgärd men även om alla tre genomförs parallellt.

Åtgärderna kräver svåra vägval

− Syftet med att analysera de här åtgärderna är att ge fakta i debatten. En slutsats är att det går att höja pensionerna utan att byta ut hela pensionssystemet, men det är förenat med kostnader och nackdelar. De analyserade förändringarna får konsekvenser och kräver svåra ytterligare vägval. Det gäller bland annat hur en höjning av den allmänna inkomstgrundade pensionen ska fördelas mellan människor, system och över tid. Vår rapport visar att det är viktigt att ta ställning till alla tre förändringarna på ett sammantaget vis, säger Erik Granseth.

De tre förändringarna rapporten analyserar: 

  • Höjd pensionsavgift
    En höjd pensionsavgift leder på längre sikt till högre pensioner för framtida pensionärer. Eftersom högre avgift stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning kan en högre avgift även ge höjda pensionerna för dagens pensionärer.
  • Utdelning av överskott inom inkomstpensionssystemet
    Utdelning av överskott i inkomstpensionen skulle enligt prognosen i rapporten leda till en gradvis höjning av inkomstpensionerna
  • Sänkt förskottsränta
    En sänkning av förskottsräntan ändrar hur pensionen fördelas över utbetalningsperioden. Yngre pensionärer skulle få en sänkt pension och äldre pensionärer skulle på sikt få en högre. På kort sikt skulle det gå att kompensera yngres sänkta pensioner med en engångsutdelning av överskott eller avgiftshöjning.

Rapporten Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem

Direktsänt frukostseminarium

Onsdag den 1 mars klockan 09.00 presenteras rapporten och diskuteras med inbjudna gäster. Se seminariet på Pensionsmyndighetens youtubekanal.

Mer information för journalister:

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00