Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionen och premiepensionen

Rapporten beskriver värdeutvecklingen i inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett systemperspektiv och hur värdeutvecklingen i premiepensionen fördelar sig för pensionsspararna respektive pensionärerna. Den redovisar också statistik om pensionsutbetalningarnas nivå och utveckling.

Sammanfattning

Värdeutvecklingen i inkomstpensionen följer i huvudsak inkomstutvecklingen i samhället och de ökade 2023. Premiepensionen påverkas av avkastningen på individens fondinnehav och de ökade i genomsnitt 2023 till följd av den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna under året.

De pensionssparare i premiepensionen som gjort ett eget fondval fick i genomsnitt en lägre värdeutveckling 2023 jämfört med de som hade det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Spridningen i värdeutveckling är större bland de som har gjort ett eget fondval, med både högre och lägre värdeutveckling beroende på fond- och placeringsinriktning.

Pensionärer som var kvar i förvalet AP7 Såfa i premiepensionen hade en lägre värdeutveckling än pensionärer med eget fondval. Skillnaden kan till viss del förklaras av att förvalet AP7 Såfa är en generationsfond där placeringsrisken sänks i takt med stigande ålder då en ökande andel omplaceras från AP7 Aktiefond till AP7 Räntefond. De pensionärer som hade sin premiepension placerad i traditionell försäkring hade en svagt negativ värdeutveckling under 2023.

Rapport publicerad 2024-05-02

Inkomstpensionen och premiepensionen 

Tidigare rapporter i serien