Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionen och premiepensionen år 2022

Rapporten beskriver värdeutvecklingen i inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett systemperspektiv och hur den fördelar sig för individerna. Den redovisar också statistik om pensionsutbetalningarnas nivå och utveckling. Rapporten uppdateras årligen med syftet att visa en så aktuell bild som möjligt.

Sammanfattning 

Värdeutvecklingen i inkomstpensionen följer i huvudsak inkomstutvecklingen i samhället och de ökade 2022. Premiepensionen påverkas av avkastningen på individens fondinnehav och de minskade i genomsnitt 2022 till följd av ett svagt år på de finansiella marknaderna.

De pensionssparare i premiepensionen som gjort ett eget fondval fick i genomsnitt en lägre avkastning 2022 jämfört med de som hade förvalet AP7 Såfa. Spannet i avkastning är dock bredare bland de som har ett eget fondval, med både högre och lägre avkastning beroende på fond- och placeringsinriktning.

Pensionärer i premiepensionen som var kvar i förvalet AP7 Såfa hade en värdeutveckling som var mindre negativ än pensionärer med eget fondval. De pensionärer som hade traditionell försäkring under 2022 hade en positiv värdeutveckling.