Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jämställdhetsintegrering 2022- 2025

Svar på regeringsuppdrag som sammanfattar arvetet med jämställdhetsintegrering. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Pensionsmyndighetens arbete med jämställdhetsintegrering syftar till att bidra till måluppfyllelsen.

Sammanfattning

Pensionsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2022 fått i uppdrag av regeringen att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska även redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025. Uppdraget om en reviderad plan för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering redovisas i detta dokument.

Pensionsmyndighetens kärnverksamhet och myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering är ett bidrag till att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet som lyder Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Pensionsmyndigheten har, med utgångspunkt i myndighetens kärnverksamhet och de jämställdhetspolitiska delmålen, beslutat om följande insatser för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025 för att bidra till måluppfyllelsen:

  • Interna jämställdhetsnyckeltal och intern jämställdhetsutbildning
  • Innovation med fokus på jämställdhetsperspektivet
  • Ytterligare analyser av myndighetens handläggning ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Information och kommunikation kopplat till jämställdhetsperspektivet
  • Bidrag till de andra jämställdhetspolitiska delmålen.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag