Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Kan pensionerna bli mer jämställda?

Rapporten behandlar det så kallade pensionsgapet, det vill säga skillnaden i genomsnittlig pension mellan kvinnor och män. 

Rapport 4 i faktaserien

Faktaserie om pensionerna

Kort film

Spela video

En kort film som presenterar rapporten "Kan pensionerna bli mer jämställda?"

Sammanfattning av rapporten

Idag är gapet 20 procent för den allmänna pensionen och beror på inkomstskillnader under arbetslivet. Idag finns det regler som jämnar ut pensionerna mellan könen, till exempel grundskyddet och pensionsgrundande belopp.

Det finns andra tänkbara åtgärder för att inom ramen för pensionssystemet minska pensionsgapet. Utjämnande åtgärder innebär dock nästan alltid att man minskar kopplingen mellan arbete och pension.