Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jämställda inkomster ger jämställda pensioner

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den allmänna pensionens pensionsgap mellan könen minskar och är idag 20 procent. Pensionsgapet är en avspegling av inkomstskillnader under förvärvslivet. Det finns flera möjliga åtgärder för att minska pensionsgapet men i princip alla skulle leda till minskad koppling mellan arbete och pension.

Pensionsgapet mellan könen i den allmänna pensionen har minskat över tid till dagens 20 procent. Gapet i disponibel inkomst mellan kvinnor och män som har tagit ut pension är dock nästan 30 procent (2019) och har knappt förändrats sedan 90-talet. Det förklaras bland annat av att tjänstepensioner, arbetsinkomster och kapitalinkomster har ökat sin andel av de totala inkomsterna för pensionärer. Tiden mellan det första pensionsintjänandet och pensionering ger en tröghet på 40 till 50 år.

– Om alla som går till jobbet i morgon skulle få jämställda inkomster så blir också pensionerna jämställda så småningom, närmare bestämt om en halv livstid. Men då blir pensionerna bara jämställda för de nyblivna pensionärerna, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten och författare av rapporten ’Kan pensionerna bli mer jämställda?’.

Skälen till pensionsgapet är kända sedan länge och mekanismer för att minska gapet finns i den allmänna pensionen. Men för att minska gapet krävs oftast åtgärder som urholkar kopplingen mellan arbete och pension, den så kallade livsinkomstprincipen, som var en av lagstiftarens avsikter med pensionsreformen under 1990-talet.

– Helt jämställda pensioner idag kräver en ren folkpension, lika för alla oavsett lön, något som tidigare har avvisats politiskt. Lagstiftaren behöver ta ställning till om det finns en skillnad i pension som ändå kan accepteras som jämställd, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Möjliga åtgärder inom pensionssystemet för minskat pensionsgap

Rapporten redogör för en rad åtgärder som, utöver de som finns på plats idag, har lyfts i pensionsdebatten och som ytterligare skulle minska det allmänna pensionssystemets pensionsgap på 20 procent:

  • höja grundskyddet,
  • sänka förskottsräntan,
  • förändra och/eller införa nya pensionsgrundande belopp,
  • utöka möjlighet till överföring av premiepensionsrätter till att även omfatta sammanboende,
  • införa möjlighet att dela pensionsrätter för inkomstpensionen,
  • införa möjlighet att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen.

Fakta livsinkomstprincipen

Det allmänna pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Den innebär att pensionen beräknas utifrån pensionsgrundande inkomster som tjänats in under hela livet.

Rapport 

Kan pensionerna bli mer jämställda? (pdf)

Det är den fjärde rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner

En kort film om rapporten

Mer information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00