Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Övergripande beskrivning av Pensionsmyndighetens processer och rutiner kring it-incidenter

Enligt ett regleringsbrev för 2021 har Pensionsmyndigheten kortfattat och övergripande redovisat processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter.

Sammanfattning

Pensionsmyndigheten har väl fungerande processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, vilket redovisas nedan.