Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hur påverkas din ekonomi av ett tidigt uttag av pensionen för placering?

Rapporten tar upp hur det kan påverka din ekonomi om du väljer att börja ta ut den allmänna pensionen tidigt för att placera den, och samtidigt fortsätter att arbeta.

Presentation av rapport

Spela video
Rapportpresentation Hur påverkas din ekonomi av ett tidigt uttag av pensionen för placering

Kort videopresentation av rapporten Hur påverkas din ekonomi av ett tidigt uttag av pensionen för placering?

Sammanfattning av rapporten

Det finns företag som ger rådet att börja ta ut den allmänna pensionen så tidigt som möjligt, och samtidigt fortsätta att arbeta, för att placera den och ta ut den när man slutat arbeta. Den bakomliggande tanken är att man på så sätt får en bättre värdeutveckling än om pengarna finns kvar i det allmänna pensionssystemet.

Pensionsmyndigheten har gjort beräkningar som visar att det är stor risk att det inte lönar sig. Värdeutvecklingen är mer osäker än om du väntar med att börja ta ut den allmänna pensionen. Du betalar också mer skatt fram till du är 66 år och ofta höga avgifter för den här typen av sparande. Dessutom kan det tidiga uttaget av den allmänna pensionen påverka inkomstrelaterade ersättningar som till exempel änkepension, arbetslöshetsersättning och bostadstillägg som du kan ha rätt till.