Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pension och skatt

Rapporten handlar om skatteeffekter och hur de påverkar blivande och nuvarande pensionärer.

Sammanfattning 

Resultatet i rapporten visar att inkomstskatten på lön vid given ålder är lägre än den är för pension. Det beror på det jobbskatteavdrag som införts. Det är därmed ekonomiskt fördelaktigt att arbeta och ha lön jämfört med att sluta arbeta och ha pension.

Från det år personen fyller 67 år är inkomstskatten dessutom lägre, både på lön och pension, tack vare det förhöjda grundavdraget. År 2024 höjs åldern från 66 till 67 år gällande förhöjt jobbskatteavdrag.

Tidigare rapporter i serien