Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionernas utveckling i fasta priser

Rapporten beskriver pensionernas utveckling under de senaste åren med hänsyn tagit till inflation. Med pensionernas utveckling menas snittutbetalningar. De förmånsgrupper som presenteras är främst allmän pension, grundskydd, total pension samt total allmän pension uppdelad på finansieringsform.

Sammanfattning 

Rapporten beskriver pensionernas utveckling mellan 2003 och 2022. Utvecklingen visas i fasta priser, det vill säga inflationseffekten har tagits bort med hjälp av konsumentprisindex (KPI).

Två saker kom att utmärka pensionernas utveckling under 2022. Det första är inflationen, som under året i snitt låg på 8,4 procent. Den höga inflationen gjorde att köpkraften minskade och pensionerna blev mindre värda.

Det andra är höjningen av grundskyddet i augusti, där garantipensionen höjdes med upp till 1 000 kronor och konsumtionsstödet i bostadstillägget höjdes med 150 kronor för sammanboende och 300 kronor för ensamboende. Höjningen av garantipensionen gjorde även att antalet som fick garantipension ökade. 

Rapport publicerad 2023-03-27

Tidigare rapporter i serien