Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionernas utveckling i fasta priser

Rapporten beskriver pensionernas utveckling under de senaste åren med hänsyn tagit till inflation. Med pensionernas utveckling menas snittutbetalningar. De förmånsgrupper som presenteras är främst allmän pension, grundskydd, total pension samt total allmän pension uppdelad på finansieringsform.

Sammanfattning 

Rapporten beskriver pensionernas utveckling mellan 2003 och 2023. Utvecklingen visas i fasta priser, det vill säga inflationseffekten har tagits bort med hjälp av konsumentprisindex (KPI).

För andra året i rad har vi i Sverige haft en hög inflation, som under året 2023 i snitt låg på 8,5 procent mätt i KPI, motsvarande siffra för 2022 låg på 8,4 procent. Den höga inflationen gjorde att köpkraften minskade och att framför allt inkomstpensionerna blev mindre värda.

Rapport publicerad 2024-05-20

Tidigare rapporter i serien