Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionernas utveckling i fasta priser 2022 (2003-2021)

Rapporten beskriver pensionernas utveckling under de senaste åren med hänsyn tagen till inflation.

Sammanfattning av rapporten

Denna rapport beskriver pensionernas utveckling mellan 2003 och 2021. Utvecklingen visas i fasta priser, det vill säga inflationseffekten har tagits bort med hjälp av konsumentprisindex (KPI).

Det är främst den allmänna pensionen inklusive grundskyddet för åren 2003 till 2021 som beskrivs. För åren 2005 till 2020 inkluderas även tjänstepensionen och från och med 2015 även privat pension.

  • Snittutbetalningarna av allmän pension har ökat mellan 2003 och 2021. Det beror främst på att nya pensionärer har högre pension än de pensionärer som avlider.
  • Kvinnornas pensioner har ökat mer än männens, men trots det har männen i snitt fortfarande högre pension än kvinnor. Det skiljer drygt 7 400 kronor i månaden i snitt år 2020. Om änkepension inkluderas minskar skillnaden till 6 700 kronor.
  • Snittutbetalningarna av garantipension har ökat bland män och minskat bland kvinnor. Att kvinnors snittutbetalningar har minskat förklaras av att de nya kvinnliga pensionärerna har en högre inkomstgrundad pension och därmed får mindre utfyllnad i form av garantipension.
  • Betydligt fler kvinnor än män får någon del av sin allmänna pension i form av garantipension.