Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Genomsnittlig pensionsålder stiger kraftigt

| press

Den genomsnittliga åldern för pensionsuttag stiger kraftigt. Genomsnittlig ålder för uttag av pension är nu 66 år vilket är en ökning med över 1 år jämfört med tidigare. Skälet är de tre höjda pensionsrelaterade åldersgränserna som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023.

Under 2023 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 66,0 år. Det är en stor ökning på 1,2 år jämfört med 2022 då den genomsnittliga pensioneringsåldern var 64,8 år. Ökningen beror på tre höjda pensionsrelaterade åldersgränser som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023.

Ökningen avviker stort från historiska mönster ända tillbaka till 2004 där medelpensioneringsåldern varit mellan 64,6 år och 65,0 år.  

– Vår rapport visar en ökning i den genomsnittliga pensioneringsåldern som är ovanligt kraftig. Orsaken till den stora ökningen är de tre höjda åldersgränserna som påverkar vilken tid man kan börja ta ut sin pension, säger Alma Masic som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Pensionsåldern väntas falla tillbaka

Den kraftiga ökningen dämpas troligtvis under 2024. Då kan personer i den yngsta årskullen påbörja uttag av allmän pension som 63-åringar. Pensionsmyndigheten uppskattar den effekten till -0,4 år, en beräkning behäftad med stor osäkerhet.

De som är födda 1961 kunde inte ta ut allmän pension under 2023 utan fick vänta till 2024. Därför blir det sannolikt fler som tar ut sin pension vid 63 års ålder 2024 jämfört med 2023, vilket påverkar pensionsåldern nedåt.

– De som ingår i årskullen födda 1961 hade kanske tänkt ta ut pension vid 62 års ålder men fick nu vänta till 63 års ålder på sitt pensionsuttag. Det innebär att vi med stor sannolikhet får se ett ökat pensionsuttag vid 63 års ålder under 2024 som kommer att dra ner den genomsnittliga pensioneringsåldern. Vi har uppskattat att pensioneringsåldern faller till omkring 65,6 år, baserat på beteenden vi såg vid förra pensionsåldershöjningen 2021, säger Alma Masic.

Ökad spridning för när pensionen tas ut

Spridningen i när man tar ut pension fortsätter också att öka. I årskullen född 1938 tog 77 procent ut sin pension vid 65 års ålder. Denna andel har minskat för varje yngre årskull. Av de som föddes 1958 och som därför påverkats av höjningen av garantipensionsåldern var det endast 22 procent som tog ut sin pension vid 65 års ålder.

Fakta: tre höjda åldersgränser

År 2023 trädde tre åldershöjningar i kraft:

  • höjning av lägsta åldern för uttag av allmän inkomstgrundad pension från 62 år till 63 år,
  • höjning av åldern för när rätten till grundskydd infaller från 65 år till 66 år,
  • och höjning av LAS-åldern (lagen om anställningsskydd) från 68 år till 69 år.

Bilagor

Rapporten Pensionsåldrar och arbetslivets längd

Datafil med medelpensioneringsålder per län och kön

Datafil med medelpensioneringsålder per yrke och kön

För journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00