Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionssystemets framtid i tre scenarier

Rapporten redovisar inkomst- och premiepensionens finansiella ställning på 75 års sikt i ett optimistiskt-, ett pessimistiskt- och ett basscenario. Framskrivningarna genomförs enligt förordning 2002:135 om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling.

Sammanfattning

För att belysa hur olika utvecklingsförlopp på lång sikt kan påverka det allmänna pensionssystemets finansiella ställning presenteras framskrivningar av pensionssystemets utveckling på 75 års sikt.

Framskrivningarna har under ett antal år visat att inkomstpensionssystemets finansiella ställning är mycket stark. Årets framskrivning förstärker denna bild kraftigt. En orsak till det är riksdagsbeslutet om riktålder, en annan är den höga ökningen av sysselsättningen 2022.