Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionssystemets framtid i tre scenarier

För att belysa hur olika utvecklingsförlopp på lång sikt kan påverka det allmänna pensionssystemets finansiella ställning presenteras framskrivningar av pensionssystemets utveckling på 75 års sikt.

Sammanfattning 

Pensionsmyndighetens framskrivningar har under ett antal år visat att inkomstpensionssystemets finansiella ställning är mycket stark. Årets framskrivning bekräftar återigen detta. En orsak är att den införda riktåldern stärker systemet genom fler avgiftsbetalare, en annan är att befolkningen i Sverige ökar. Befolkningen baseras på Statistiska Centralbyråns framskrivning från föregående år.

Rapport publicerad 2024-04-25

Tidigare rapporter i serien