Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2021

Rapporten ger sammanfattning av pensionsspararnas och pensionärernas kapital inom premiepensionen och dess värdeutveckling i slutet av 2021. Den visar också statistik över de som har kvar förvalet AP7 Såfa respektive de som har gjort ett eget fondval och de mest valda fonderna på fondtorget. Även statistik om de pensionärer som valt traditionell försäkring ingår.

Sammanfattning av rapporten

Rapporten uppdateras årligen. Syftet är att följa premiepensionens utveckling och spararnas aktivitet på fondtorget.

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet 7 998 400 personer, 6 205 200 pensionssparare och 1 790 700 pensionärer. Det sammanlagda värdet på pensionsspararnas och pensionärernas premiepensionskonton var 2 120 miljarder kronor, vilket motsvarar 265 000 kronor i genomsnitt. Det sammanlagda värdet ökade med 30,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2020.

Av totalt förvaltat kapital inom fondförsäkring var 44 procent placerat i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.

Av pensionsspararna hade ungefär 2,6 miljoner gjort ett eget fondval, vilket motsvarade cirka 41 procent av pensionsspararna.

Bland pensionsspararna hade män i genomsnitt 14 procent mer på premiepensionskontot än kvinnor.

Pensionssparare som var kvar i förvalet AP7 Såfa hade en genomsnittlig värdeutveckling under 2021 på 31,2 procent medan de som hade ett eget fondval hade en genomsnittlig värdeutveckling på 27,9 procent.

Andelen som gjorde ett fondbyte ökade från 4,3 procent 2020 till 4,6 procent 2021. Andelen män som har gjorde minst ett fondbyte under 2021 var 5,5 procent, motsvarande andel bland kvinnor var 3,7 procent.

Högst genomsnittlig värdeutveckling 2021 hade de som var kvar i förvalet. Genomsnittet var lägst för dem som gjorde 6 till 10 fondbyten under året, men spridningen i värdeutveckling var större.

Av pensionärerna var det knappt 20 procent som hade valt traditionell försäkring.