Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bra värdeutveckling för premiepensionen 2021

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Uppgången på aktiemarknaderna under 2021, både i Sverige och i stora delar av den övriga världen, påverkade värdeutvecklingen i premiepensionsfonderna positivt. Värdeutvecklingen för pensionssparare som var kvar i förvalet var i genomsnitt 31,2 procent. För de som gjort ett eget fondval var genomsnittet 27,9 procent.

Den genomsnittliga värdeutvecklingen för pensionssparare i premiepensionen uppgick till 29,6 procent under 2021. Pensionssparare som var kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa hade under samma period en genomsnittlig värdeutveckling på 31,2 procent. Det är 3,3 procentenheter högre än för de pensionssparare som hade eget fondval där den genomsnittliga värdeutvecklingen blev 27,9 procent under 2021.

– Ungefär sex av tio sparare är kvar i premiepensionens förval AP7 Såfa och fick under 2021 en bättre avkastning i genomsnitt jämfört med de som gjort ett eget fondval. Men spannet i avkastning är bredare bland de som har ett eget fondval med både högre och lägre avkastning beroende på fond- och placeringsinriktning, säger Dan Frankkila som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Räknar man med alla pensionssparares hela spartid så har deras premiepension ökat med 10,8 procent i genomsnitt per år. För de som är kvar i förvalet är motsvarande ökning 12,5 procent och för de som har ett eget fondval är motsvarande ökning 9,2 procent.

– Premiepensionen är ett långsiktigt sparande vilket talar för att det är bra att sträva efter att ha fonder med låga avgifter samt relativt hög risk, aktier är förknippade med högre risk och räntor med lägre risk, säger Dan Frankkila.

– I genomsnitt har det hittills varit bra att ha sin premiepension i förvalet AP7 Såfa om man jämför med genomsnittet av de som har gjort ett eget fondval. Men utvecklingen beror givetvis på vilka fonder man valt och det finns de som lyckats både bättre och sämre än genomsnittet. De sparare som är kvar i förvalet AP7 Såfa har sitt kapital huvudsakligen i en global aktiefond medan de som gjort ett eget fondval har sin premiepension i flera olika fondkategorier, säger Dan Frankkila.

Figur: genomsnittlig årlig värdeutveckling för pensionssparare sedan inträde efter inträdesår

Figuren ovan visar avkastningen i genomsnitt per år för pensionssparare inom premiepensionen beroende på när sparandet startar. Cirklarnas storlek visar hur stor andel sparare som började sitt sparande det året. Ju större cirkeln är, desto fler sparare tillkom det året.

En relativt stor andel av pensionsspararna kom in i systemet vid starten 1995, visar figuren ovan. De sparare som började spara in premiepension mellan 2006 och 2009 har en värdeutveckling på över 14 procent i genomsnitt per år.

Fakta om premiepensionen 2021

  • Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet 7 998 400 personer, 6 205 200 pensionssparare och 1 790 700 pensionärer.
  • Det sammanlagda värdet på pensionsspararnas och pensionärernas premiepensionskonton var 2 120 miljarder kronor, vilket motsvarar 265 000 kronor i genomsnitt.
  • Det sammanlagda värdet ökade med 30,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2020
  • I rapporten definieras ”eget fondval” som de sparare som någon gång har gjort ett fondval för sin premiepension. Dessa sparare kan sedan ha återgått till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Rapporten Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2021 är skriven av Pensionsmyndighetens analytiker Dan Frankkila.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00