Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Tumregler för pensionen

Tumregler för pensionen ger ungefärliga svar i siffror på vanliga frågor om hur olika val under arbetslivet påverkar den framtida allmänna pensionen och tjänstepensionen. Syftet med rapporten är att ge dig som sparar eller planerar att ta ut din pension vägledning för att kunna fatta välgrundade beslut.

Sammanfattning

Rapporten tar upp tumregler för pension inom följande områden:

  • Hur stor del av lönen som går till allmän pension och tjänstepension.
  • Hur arbetslivets längd påverkar pensionen.
  • Hur deltid, föräldraledighet, barnår, plikttjänst och studier påverkar pensionen.
  • Hur uttagstid för pensionen påverkar din pensionsinkomst.
  • Om tjänstepension och eget pensionssparande behövs.
  • Om avgifternas och värdeutvecklingens betydelse vid pensionssparande, vid överföring av premiepension till partner samt vid efterlevandeskydd.

Rapporten visar också hur du kan informera dig om din pension på bästa sätt och hur du kan få stöd i din planering av att ta ut de olika pensionsdelarna.

Tidigare rapporter i serien

Rapporter för åren 2000-2021