Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Publikationer och svar på regeringsuppdrag

Ta del av Pensionsmyndighetens publikationer och rapporter.

Publikationer och rapporter 2021

Publikationer och rapporter 2020

 • Inkomsttak inom socialförsäkringen (2020-12-18, pdf)
  I den här rapporten redovisar vi hur intjänandetaken för förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, allmän pension och a-kassa har varit under perioden 1960–2020. Ett syfte med denna rapport är att ta reda på och informera om den betydelse pensionsreformens beslut att inkomstindexera det allmänna ålderspensionssystemets tak har haft.
   
 • Blev det som du tänkt dig? En studie bland 70-75-åringar. (2020-11-18, pdf)
  Sveriges befolkning i åldern 70 – 75 är nöjda med de flesta av sina pensionsbeslut. De uppger att de har en bättre hälsa än när de gick i pension och har anpassat sig till en ny ekonomisk situation sedan de började ta ut pension. Men mellan fem och tio år efter pensionering uppger många att de hellre skulle ha arbetat längre och börjat ta ut pension senare. En del skulle också ha valt att ta ut sin tjänstepension på längre tid.

 • Hur påverkar ekonomiska drivkrafter pensionsbeslutet? En litteraturöversikt (2020-11-18, pdf)
  Syftet med denna rapport är att med hjälp av en litteraturstudie sammanfatta kunskapen om sambandet mellan ekonomiska drivkrafter och pensionsbeslutet i Sverige.

 • Årliga omräkningar av inkomstpensionen 2002-2020 (2020-10-29, pdf)
  Rapporten visar på inkomstpensionens årliga omräkning sedan den följsamhetsindexerades 2002 till 2020. Av rapporten framgår att de flesta, inte alla, har fått realt förbättrade pensioner sedan de pensionerades.

 • My ideal pension: a survey of what we want from our pension (2020-11-17)
  The Swedish Pensions Agency has investigated what people would choose if they had freedom of choice, while remaining financially consistent, between when they want to retire, the size of their pension and how much they want to save. The report is based on survey data from the spring of 2020 and was published in Swedish in September 2020.

 • Min idealpension: en undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara (2020-09-24, pdf)
  Pensionsmyndigheten har undersökt hur människor skulle välja, om de fick välja fritt, men ekonomiskt motsägelsefritt, mellan när de vill gå i pension, pensionens storlek och hur mycket de vill spara. En rapport som presenterar resultaten av en enkätundersökning genomförd under våren 2020.

 • Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg - hur väljer pensionsspararna? (2020-06-16, pdf)
  Sedan april 2019 finns nya verktyg på Pensionsmyndighetens fondtorg med syftet att göra det enklare för pensionärer och pensionssparare att välja fonder efter olika typer av hållbarhetsmärkningar. Denna rapport presenterar resultat för hur premiepensionsspararna väljer, eller inte väljer, bland dessa märkningar och filtreringar.

 • Sommarjobbare och pension 2020 (2020-05-26, pdf)
  Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar och för de som har relativt låga årsinkomster vad som betalas in till allmän pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter.

Svar på regeringsuppdrag 2020

Publikationer och rapporter 2019

 

Publikationer och rapporter 2018

 • Robotrådgivare - en marknadsöversikt,  2018-10-02 (pdf) 
  Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare.

Svar på regeringsuppdrag 2018

Publikationer och rapporter 2016

Publikationer och rapporter 2015

Publikationer och rapporter 2002

Försäkringskassans rapporter