Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utvärdering av mål för premiepensionssystemet 2023

Premiepensionssystemet utvärderas utifrån en ny lydelse i socialförsäkringsbalken som tillkom i juni 2022. Där anges att premiepensionssystemet ska erbjuda ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension samt erbjuda valfrihet för förvaltningen av de medel som fonderas för spararens räkning. 

Digitalt seminarium 28 september 2023

Spela video
Når premiepensionssystemet sina mål?

Digitalt seminarium där vi presenterar rapporten Utvärdering av mål för premiepensionssystemet. 

Pensionsmyndigheten bedömer att riksdagens mål för premiepensionssystemet om avkastning tydligt högre än inkomstindex är uppfyllt. Även principen om valfrihet bedöms efterlevas. Pensionsmyndigheten har inte lyckats bedöma om utbetalningsmålet är uppfyllt. Målen gäller i första hand de som har förvalsalternativet och traditionell försäkring.

Resonemangen i denna rapport utgår främst från socialförsäkringsbalkens lydelse och de förarbeten som ligger till grund för dessa. Pensionsmyndigheten gör även en del egna tolkningar av lagtext och förarbeten vilket redogörs för i rapporten.