Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionssystemet uppfyller riksdagens mål om avkastning

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Premiepensionssystemet uppfyller riksdagens nyligen beslutade mål för systemet att hålla hög kvalitet och vara tryggt. Det är däremot inte klarlagt om målet om alltmer stabila utbetalningar är uppfyllt. Det visar Pensionsmyndigheten första utvärdering av premiepensionens måluppfyllelse.

– Pensionsmyndigheten bedömer att riksdagens mål för premiepensionssystemet att avkastningen ska vara tydligt högre än inkomstindex är uppfyllt. Pensionsmyndigheten har däremot inte lyckats bedöma om målet att premiepensionens utbetalningar ska ha låg volatilitet, det vill säga inte variera år från år mer än vad som kan anses vara acceptabelt, är uppfyllt. Vi kommer att fortsätta arbetet med att hitta lämpliga gränsvärden för utbetalningsmålet, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning.

Pensionsmyndigheten analyserar det allmänna pensionssystemet löpande men det här är första gången premiepensionssystemet analyseras utifrån den lag som beslutades 2022. I den nya lagtexten finns avkastnings- och utbetalningsmål samt en princip om att premiepensionssystemet ska erbjuda valfrihet för spararna.

De flesta nöjda med valfriheten

Vid utvärdering av avkastningsmålet har Pensionsmyndigheten använt nivån 2 procentenheter högre avkastning än inkomstindex som definition av tydligt högre. Målet bedöms vara uppfyllt för systemet som helhet sedan 2014. På individnivå uppfylls målet för 89,6 procent av spararna: 97,2 procent av de som har förvalsalternativet respektive 83,6 procent av de som har gjort eget fondval.

Lagens definition av valfrihet är att pensionsspararen ska kunna påverka risknivå och placeringsinriktning. För att mäta det har Pensionsmyndigheten gjort en enkätundersökning bland pensionärer och pensionssparare. Undersökningen har också kompletterats med en enkät för de som precis har gjort ett fondval på Pensionsmyndighetens hemsida.

– Pensionsmyndighetens undersökning visar att de flesta är nöjda med valfriheten inom premiepensionssystemet. Endast 5 procent i det representativa urvalet och 14 procent av de aktiva väljarna är missnöjda med utbudet. Det var fler som ansåg att det fanns för många fonder att välja mellan än som ansåg att det var för få fonder, säger Ole Settergren.

– I kommande års utvärderingar kommer vi kunna se effekterna av det förändrade fondutbudet. Den nya nämndmyndigheten Fondtorgsnämnden ansvarar nu för att upphandla, granska och kvalitetssäkra fonder till premiepensionens fondtorg. Förändringen kommer att ske succesivt och det blir särskilt intressant att följa spararnas uppfattning om valfrihet, säger Ole Settergren.

Rapporten Utvärdering av mål för premiepensionssystemet

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00