Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vägvalsfrågor för pensionsystemet

Vägvalsseriens portalrapport beskriver övergripande om betydelsen för individ och samhälle av ett medvetet val om vilka principer som vårt pensionssystem bör styras av och vilka mål pensionssystemet bör sträva efter.

Sammanfattning 

Inledande portalrapport i Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner. Vägvalsserien är en serie med rapporter om alternativa utvecklingsvägar för Sveriges pensionssystem. Serien är en fortsättning på den faktaserien som publicerades under hösten 2021 och våren 2022.

Syftet med rapportserien är att bidra till en strukturerad diskussion om eventuella vägval för pensionssystemet och om vilka principer och mål det kan ha. I portalrapporten presenteras vilka utgångspunkter ett pensionssystem bör ha. Rapporten presenterar även vägvalsseriens fyra stycken kommande rapporter och vilka frågor de är tänkta att besvara.