Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

AP7 Såfa - det statliga förvalsalternativet i premiepensionen

Om du inte har gjort något val för din premiepension så är den placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en fondportfölj som anpassas efter din ålder och är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande. 

Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier. Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen.

Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan en lägre värdeutveckling men tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer. 

AP7 Såfa är en global fondportfölj

Det statliga förvalsalternativet inom premiepensionen AP7 Såfa är en global fondportfölj. Det innebär att risken sprids över världens marknader och i fler branscher vilket gör att ditt sparande inte blir lika känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas.

Eftersom pensionen är ett långsiktigt sparande är globala aktiefonder med låga avgifter ett bra sparalternativ.

Du kan välja andra fonder

Har du inte gjort ett val för din premiepension är dina pengar placerade i förvalet AP7 Såfa. 

Du kan när som helst välja andra fonder än AP7 Såfa. Det går också att kombinera AP7 Såfa med andra fonder i din fondportfölj.

Har du gjort ett fondval kan du alltid byta tillbaka till AP7 Såfa helt. Det gör du genom att logga in på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

AP7 Såfa anpassas efter din ålder

AP7 Såfa är en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond. Dessa fonder kan även väljas var för sig på premiepensionens fondtorg.

Aktier är förknippade med hög risk och räntor med låg risk. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

Risken i AP7 Såfa anpassas efter din ålder. Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen när delar av fondportföljen placeras i AP7 Räntefond. Fördelningen ändras automatiskt över tid och du behöver inte följa upp ditt sparande om du inte vill.

Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan en lägre värdeutveckling men ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer. 

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper

De statliga fondportföljerna

Fondportföljen AP7 Såfa anpassar risken, det vill säga fördelningen mellan aktier och räntor, efter din ålder.

Det finns också tre andra statliga fondportföljer, AP7 Offensiv, AP7 Balanserad och AP7 Försiktig. Dessa fondportföljer har låga avgifter och samma risk, det vill säga samma fördelning mellan aktier och räntor, under hela spartiden. De här fondportföljerna kan du också kombinera med andra fonder i din fondportfölj.

Sveriges riksdag har bestämt att Pensionsmyndigheten ska erbjuda sparalternativ för de som inte vill göra ett eget val för sin premiepension. De statliga fondportföljerna för premiepensionen förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Sjunde AP-fonden är statligt ägd och saknar vinstintresse. De har en delvis passiv förvaltning och ett stort kapital att förvalta. Det innebär att sjunde AP-fonden kan hålla nere sina fonders kostnader och därmed fondavgiften för varje enskild sparare. Det gynnar dig som sparare på lång sikt eftersom du får ta emot en större del av fondernas värdeutveckling. Sjunde AP-fondens hemsida

Sjunde AP-fonden använder sig av så kallade derivat för att höja risknivån i aktieandelen. Risknivån i AP7 Såfa är för sparare upp till 55 år högre än i en vanlig global aktiefond. Det beror på att den har en hävstång på aktiedelen som idag uppgår till maximalt 25 procent.

Syftet med den högre risknivån är att ge dig möjlighet till bra värdeutveckling under många år.

Från 56 års ålder får du andelar av AP7 räntefond i din AP7 Såfa-portfölj. Värdeutvecklingen och värdet på din premiepension varierar därför mindre ju närmare pensionen du kommer.

Exempel på värdeutveckling

Om värdet i en global aktiefond går ner eller upp med 10 procent går värdet i AP7 Aktiefond ner eller upp med 12,5 procent. Syftet med den högre risknivån är att ge dig möjlighet till bra värdeutveckling under många år.

De statliga fondportföljerna passar dig som själv vill välja risknivå, det vill säga fördelning mellan aktier och räntor, men som inte vill välja fonder på egen hand. De tre olika alternativen kan även kombineras med andra fonder.

Alla tre alternativ innehåller en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond. Den övergripande risknivån, det vill säga fördelningen mellan aktiefonden och räntefonden, hålls oförändrad oavsett din ålder.

Under året kommer fördelningen tidvis att vara en annan än den ursprungliga. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Den fond som haft bäst värdeutveckling kommer att utgöra en allt större andel av portföljen tills fördelningen återställs i december varje år.

Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa:s hållbarhetsstrategi har flera inriktningar. Sjunde AP-fonden har direkta dialoger med företag och branscher i angelägna frågor, de bedriver påverkansarbete i form av att de väljer in bolag för att kunna påverka deras investeringar till det bättre, de röstar på bolagsstämmor, de svartlistar samt väljer aktivt bort bolag som investerar i kärnvapen, kemiska och biologiska vapen samt klusterbomber och personminor.

AP7 är ansluten till FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investments så som andra fondförvaltare på premiepensionens fondtorg. AP7 och hållbarhetsarbetet

Har du frågor om AP7 Såfa?

Vanliga frågor om AP7 Såfa