Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Testa om du kan få bostadstillägg

Hela din ekonomiska situation påverkar om du kan få något bostadstillägg. Många får avslag på sin ansökan, därför är det bra att du först gör en preliminär beräkning.

Du kan testa själv här på webben eller kontakta vår kundservice för att få hjälp att göra en beräkning. Du som hjälper någon annan kan göra beräkningen för att ta reda på hur det ser ut till exempel för din förälder.

Har du bostadstillägg idag kan du använda beräkningen för att se hur förändringar i din ekonomi och livssituation påverkar ditt bostadstillägg.

Gör en preliminär beräkning

Fyll i dina uppgifter om din ekonomi och din bostad och få svar direkt om du kan ha rätt till bostadstillägg. Du behöver inte logga in och dina uppgifter sparas inte.

Bra att veta

  • Beräkningen ger svaret: ja, nej eller kanske. Om du får svaret ”kanske” betyder det att du är på gränsen och bör ansöka för att veta helt säkert.
  • Får du svaret ”nej” kan du testa på nytt om din livssituation förändras, till exempel om du flyttar isär eller blir änka eller änkling. Likaså om du får en högre bostadskostnad eller ändrad ekonomi, samt när reglerna för bostadstillägg ändras.

För att beräkningen ska bli korrekt behöver du lämna aktuella uppgifter om din bostadskostnad och dina inkomster, samt vilka tillgångar du hade den 31 december förra året. Exempel på tillgångar är pengar du har sparat eller fonder och aktier. 

Uppgifterna hittar du på:

  • Hyresspecifikationen eller avgiftsavin från bostadsrättsföreningen.
  • Utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten eller andra som betalar ut privat pension, lön eller arvode till dig.
  • Årsbesked från banker och långivare. 

Alla inkomstuppgifter ska vara före skatt. Det innebär att du inte kan använda beloppen som står i kontobeskedet från banken.

Frågorna som du behöver svara på i tjänsten utgår från grundkraven som finns för bostadstillägg, till exempel ålder. Men du kan använda webbtjänsten ändå som stöd om du till exempel vill undersöka möjligheten att få bostadstillägg längre fram. 

Du behöver inte logga in och därför kan även du som saknar e-legitimation använda tjänsten. 

Har du utländsk pension kan du ha rätt till bostadstillägg även om du inte har svensk pension, kontakta i så fall vår kundservice för hjälp att göra en beräkning. Samma gäller om du ska ansöka om bostadstillägg och lever tillsammans med en partner som är under 66 år.