Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om bostadstillägg

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive din premiepension.  Hela din ekonomi tas med i beräkningen.

Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre när du ansöker. Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig.Pensionsåldrar och riktålder

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd även om du inte kan få allmän pension.

Ansök om bostadstillägg

Logga in med din e-legitimation. Är du gift eller sambo och bor tillsammans behöver ni båda signera ansökan. Ansökan gäller även för äldreförsörjningsstöd.

Anhörig kan vara behörig att ansöka åt någon annan med sin e-legitimation.

Bra att veta

  • Många som ansöker får avslag, ta därför reda på om du kan ha rätt till bostadstillägg innan du ansöker.
  • En komplett ansökan ger snabbare beslut. Tänk på att svara på alla frågor i ansökan och att lämna aktuella uppgifter. Du ansöker enklast på webben.
  • Du som saknar e-legitimation kan ansöka via blankett, besöka ett servicekontor eller kontakta oss för att få hjälp. Du kan även ta hjälp av en anhörig.

I din ansökan om bostadstillägg behöver du svara på frågor om din bostadskostnad och dina inkomster. Du måste även lämna uppgifter om dina tillgångar ifall det samlade värdet är över 100 000 kronor. Exempel på tillgångar är pengar du har sparat i aktier, fonder eller på banken.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Se därför till att ha aktuella uppgifter till hands, till exempel hyresspecifikation, utbetalningsbesked för tjänstepension, din senaste deklaration från Skatteverket och årsbesked från din bank.

Var hittar jag uppgift om utbetalare?

Du kan ta hjälp av sammanställningen av utbetalare som finns i specifikationen i din senaste deklaration från Skatteverket. Men tänk på att om utbetalarna har ändrats sedan dess ska du fylla i de utbetalare du har idag.

I specifikationen i din deklaration från Skatteverket hittar du uppgift om vilka som betalar ut dina inkomster.

Bild: Exempel på en inkomstdeklaration. Specifikationen innehåller uppgifter om vilka som betalade ut inkomster till dig under förra året.

Var hittar jag uppgifter om inkomster?  

I ansökan ska du fylla i din aktuella inkomst med belopp före skatt. Uppgifterna hittar du i utbetalningsbeskedet som du vanligen får i början av året, till exempel från ett tjänstepensionsbolag. Kontakta utbetalaren ifall du saknar några uppgifter.

Om du är osäker finns hjälp att få. Du kan ta hjälp av en anhörig, besöka ett servicekontor eller kontakta vår kundservice.

Ta hjälp av anhörig eller ställföreträdare

Make, maka, sambo eller barn till den som söker bostadstillägg och är behörig anhörig kan använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning och logga in med sin egen e-legitimation. Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som behörig anhörig

Om du är annan behörig anhörig eller ställföreträdare, som god man eller förvaltare, kan du inte ansöka via webbtjänsten utan behöver ansöka med hjälp av en blankett. 

När ansökan har skickats in är det bara sökande själv som kan följa ärendet på Mina sidor. Den som ansöker för en annan persons räkning behöver därför kontakta kundservice vid frågor i ärendet.

Du kan även ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd med hjälp av en blankett. 

Var noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan. Beställ eller ladda ner blankett

Hjälp finns med information och bilder som visar hur du ska fylla i blanketten, och var du hittar uppgifterna. Så fyller du i blanketten

Vill du skaffa e-legitimation?

Om du saknar en e-legitimation, som BankID, och vill skaffa det finns information på elegitimation.se om hur det fungerar och hur du går till väga för att få en sådan.Skaffa e-legitimation

Du kan ansöka om bostadstillägg upp till tre månader bakåt i tiden, från att du uppfyller grundkraven för när du tidigast kan ansöka.

Det kan dröja flera månader innan du får ditt beslut. Men du går inte miste om pengar, du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg.Beslut om bostadstillägg