Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om bostadstillägg

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive din premiepension.  Hela din ekonomi tas med i beräkningen.

Du behöver vara 66 år eller äldre. Är du född 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig.Pensionsåldrar och riktålder

Är du gift eller sambo ska ni ansöka gemensamt oavsett om din partner är yngre och/eller inte tar ut hela sin allmänna pension.

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd även om du inte kan få allmän pension.

Ansök om bostadstillägg

Logga in med din e-legitimation. Är du gift eller sambo och bor tillsammans behöver ni båda signera ansökan. Ansökan gäller även för äldreförsörjningsstöd.

Anhörig kan vara behörig att ansöka åt någon annan med sin e-legitimation.

Bra att veta

  • Först bör du göra en preliminär beräkning för att testa om du kan få bostadstillägg. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan. 
  • En komplett ansökan ger snabbare beslut. Tänk på att svara på alla frågor i ansökan och att lämna aktuella uppgifter. Du ansöker enklast på webben.
  • Du som saknar e-legitimation kan ansöka via blankett, besöka ett servicekontor eller kontakta oss för att få hjälp. Du kan även ta hjälp av en anhörig.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Se därför till att ha aktuella uppgifter till hands.

Bostadskostnad 

I din ansökan om bostadstillägg behöver du svara på frågor om din bostadskostnad. Du hittar uppgifterna på specifikationen från hyresvärden eller på avgiftsavin från bostadsrättsföreningen. Räkna med den totala månadskostnaden. Står kostnaden för exempelvis bredband, uppvärmning eller parkering med på specifikationen/avin så ska den räknas med.

Inkomster 

I ansökan ska du fylla i din aktuella inkomst med belopp före skatt.  Uppgifterna hittar du i utbetalningsbeskedet som du vanligen får i början av året från de som betalar ut tjänstepension, privat pension, lön eller arvode till dig. Kontakta utbetalaren ifall du saknar några uppgifter.

Tillgångar

Du måste även lämna uppgifter över de tillgångar du hade den 31 december förra året, om det samlade värdet då var över 100 000 kronor (200 000 kronor om du ansöker tillsammans med någon).

Exempel på tillgångar är pengar på bankkonton eller värdepapper. Värdepapper kan vara fonder, aktier och obligationer som du till exempel har på ett investeringssparkonto (ISK) eller aktiedepåkonto. Även fritidshus är en tillgång.

Skulder

Hade du några lån den 31 december förra året ska du även lämna uppgifter om det i din ansökan. Uppgifter om eventuella bolån du har för din permanentbostad behöver du inte lämna.

På sidan med fakta om bostadstillägg kan du läsa mer om vad som påverkar bostadstillägget och hur vi beräknar det.Fakta om bostadstillägg

 

Om du är osäker finns hjälp att få. Du kan ta hjälp av en anhörig, besöka ett servicekontor eller kontakta vår kundservice.

Ta hjälp av anhörig eller ställföreträdare

Make, maka, sambo eller barn till den som söker bostadstillägg och är behörig anhörig kan använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning och logga in med sin egen e-legitimation. Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som behörig anhörig

Om du är annan behörig anhörig eller ställföreträdare, som god man eller förvaltare, kan du inte ansöka via webbtjänsten utan behöver ansöka med hjälp av en blankett. 

När ansökan har skickats in är det bara sökande själv som kan följa ärendet på Mina sidor. Den som ansöker för en annan persons räkning behöver därför kontakta kundservice vid frågor i ärendet.

Du kan även ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd med hjälp av en blankett. 

Var noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan. Beställ eller ladda ner blankett

Hjälp finns med information och bilder som visar hur du ska fylla i blanketten, och var du hittar uppgifterna. Så fyller du i blanketten

Vill du skaffa e-legitimation?

Om du saknar en e-legitimation, som BankID, och vill skaffa det finns information på elegitimation.se om hur det fungerar och hur du går till väga för att få en sådan.Skaffa e-legitimation

Du kan ansöka om bostadstillägg upp till tre månader bakåt i tiden men tidigast från den månad du fyller 66 år och tar ut hela din allmänna pension.

Du kan tidigast få äldreförsörjningsstöd från den månad ansökan kommer in till oss.

Det kan dröja flera månader innan du får ditt beslut. Men du går inte miste om pengar, du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg.Beslut om bostadstillägg