Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl pensionsutbetalningar från annat land - som behörig anhörig

Du som anhörig kan företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. 

Pension payments from another country must be declared (in english)

Make, maka, sambo eller barn kan använda Pensionsmyndighetens webbtjänst.
Du anmäler med hjälp av din egen e-legitimation. Om anmälan behöver kompletteras vänder vi oss till dig. 

Du gör bedömningen

Det ska vara uppenbart att personen som behöver hjälp inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Du som anhörig gör bedömningen om behörigheten gäller och ska handla i enlighet med personens intressen, vilja eller förmodade inställning. Den som avsiktligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.

Vem är behörig anhörig?

Det finns regler om vem som kan företräda en person som behörig anhörig och i vilken turordning.

Anhöriga och ställföreträdare 

Hjälpa anhöriga utan fullmakt, Konsumenternas.se 

Anmäl pension från annat land – som behörig anhörig

Du som är make, maka, sambo eller barn kan använda vår webbtjänst för att anmäla pension från annat land för en anhörig.

Finns en god man, förvaltare eller fullmakt?

Om personen du ska hjälpa har god man, förvaltare eller om det finns en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten. Du kan heller inte företräda personen om du själv företräds av någon annan.