Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om bostadstillägg eller anmäl ändringar åt någon annan – som behörig anhörig

Du som anhörig kan företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. Ett annat sätt att hjälpa till är att finnas där vid personens sida som ett tryggt stöd.

Make, maka, sambo eller barn kan använda Pensionsmyndighetens webbtjänst för att ansöka eller anmäla ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Du loggar in med din egen e-legitimation. Om ansökan behöver kompletteras vänder vi oss till dig. Beslut om ansökan kommer att skickas till dig med en kopia till personen du företräder.

Är du annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare, till exempel god man eller förvaltare, kan du inte använda webbtjänsten utan behöver ansöka eller anmäla ändringar med hjälp av en blankett.

Du gör bedömningen

Det ska vara uppenbart att personen som behöver hjälp inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Du som anhörig gör bedömningen om behörigheten gäller och ska handla i enlighet med personens intressen, vilja eller förmodade inställning. Den som avsiktligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.

Vem är behörig anhörig?

Det finns regler om vem som kan företräda en person som behörig anhörig och i vilken turordning. Anhöriga och ställföreträdare

Anhörigbehörighet - hjälpa en närstående med ekonomin, Konsumenternas

Logga in för att ansöka eller anmäla ändringar

Du som är make, maka, sambo eller barn kan logga in och använda vår webbtjänst för att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd eller anmäla ändringar för en närståendes räkning.

Gör en preliminär beräkning

Innan du ansöker bör du göra en preliminär beräkning för att se om personen du företräder kan har rätt till bostadstillägg.

Finns en god man, förvaltare eller fullmakt?

Om personen du ska hjälpa har god man, förvaltare eller om det finns en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten. Du kan heller inte företräda personen om du själv företräds av någon annan.

Fakta

Personen behöver vara 66 år eller äldre för att ansöka. För personer födda 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla. Personen behöver bo i Sverige och ta ut hela sin allmänna pension inklusive premiepension.

Personer med en motsvarande utländsk pension eller en änkepension vid dödsfall före år 2003 kan också ansöka om bostadstillägg. 

Vid ansökan om bostadstillägg prövar vi samtidigt om personen har rätt till äldreförsörjningsstöd. Det är ett stöd för den som har låg pension eller ingen pension alls. Mer om bostadstilläggMer om äldreförsörjningsstöd