Ansök om bostadstillägg åt någon annan – som behörig anhörig | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg åt någon annan – som behörig anhörig

Sedan 1 juli 2017 gäller en ny lag om anhörigbehörighet. Reglerna innebär att du som anhörig kan vara behörig att företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Viktigt att veta för dig som är anhörig

Behörigheten gäller i tur och ordning för make, maka, sambo eller barn. Två eller flera anhöriga med samma relation till den anhöriga kan lämna varandra fullmakt.

Du som behörig anhörig gör bedömningen om behörigheten gäller och ska handla i enlighet med personens intressen, vilja eller förmodade inställning.  Den som avsiktligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.

Det ska vara uppenbart att personen som behöver hjälp inte längre har förmågan att ta hand som sina ekonomiska angelägenheter på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Om personen du ska hjälpa har god man, förvaltare eller om det finns en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten. Du kan heller inte företräda personen om du själv företräds av någon annan.

Mer om anhöriga och ställföreträdare

Du ansöker med hjälp av din egen e legitimation. Om ansökan behöver kompletteras vänder vi oss till dig. Beslut om ansökan kommer att skickas till dig med en kopia till personen du företräder.

Webbtjänsten fungerar bara för närmast anhöriga enligt ovan. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kontaktar du kundservice så hjälper vi dig vidare.

Kontakta kundservice