Ansök om bostadstillägg åt någon annan – som behörig anhörig | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tekniska problem

För närvarande har vi tekniska problem som gör att det är längre telefonköer än vanligt. Vi arbetar på att lösa problemet.

Ansök om bostadstillägg åt någon annan – som behörig anhörig

Du som anhörig kan företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. Ett annat sätt att hjälpa till är att finnas där vid personens sida som ett tryggt stöd.

Vem som kan företräda personen som behörig anhörig följer en bestämd turordning: make, maka eller sambo och sedan barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Två eller flera anhöriga med samma relation till den anhöriga kan lämna varandra fullmakt.

Anhöriga och ställföreträdare

Hjälpa anhöriga utan fullmakt, Konsumenternas.se

Du gör bedömningen

Det ska vara uppenbart att personen som behöver hjälp inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Du som anhörig gör bedömningen om behörigheten gäller och ska handla i enlighet med personens intressen, vilja eller förmodade inställning. Den som avsiktligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.

Finns en god man, förvaltare eller fullmakt?

Om personen du ska hjälpa har god man, förvaltare eller om det finns en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten. Du kan heller inte företräda personen om du själv företräds av någon annan.

Bostadstillägg – ansök eller anmäl ändringar som anhörig

Du som är make, maka, sambo eller barn kan använda vår webbtjänst för att ansöka om bostadstillägg för en anhörig.

Vem kan använda Pensionsmyndighetens webbtjänst

Observera att endast make, maka, sambo eller barn kan använda Pensionsmyndighetens webbtjänst. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. Kontakta oss på kundservice.

Du ansöker med hjälp av din egen e legitimation. Om ansökan behöver kompletteras vänder vi oss till dig. Beslut om ansökan kommer att skickas till dig med en kopia till personen du företräder.