Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg eller anmäl ändringar åt någon annan – som behörig anhörig

Du som anhörig kan företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. Ett annat sätt att hjälpa till är att finnas där vid personens sida som ett tryggt stöd.

Make, maka, sambo eller barn kan använda Pensionsmyndighetens webbtjänst. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett, kontakta kundservice för hjälp.

Du ansöker med hjälp av din egen e legitimation. Om ansökan behöver kompletteras vänder vi oss till dig. Beslut om ansökan kommer att skickas till dig med en kopia till personen du företräder.

Gör en preliminär beräkning

Innan du ansöker kan du göra en preliminär beräkning för att se om din anhöriga kan vara berättigad till bostadstillägg.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Du gör bedömningen

Det ska vara uppenbart att personen som behöver hjälp inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Du som anhörig gör bedömningen om behörigheten gäller och ska handla i enlighet med personens intressen, vilja eller förmodade inställning. Den som avsiktligen eller av vårdslöshet har orsakat skada blir skadeståndsskyldig.

Vem är behörig anhörig?

Det finns regler om vem som kan företräda en person som behörig anhörig och i vilken turordning.

Anhöriga och ställföreträdare

Hjälpa anhöriga utan fullmakt, Konsumenternas.se

Bostadstillägg – ansök eller anmäl ändringar som behörig anhörig

Du som är make, maka, sambo eller barn kan använda vår webbtjänst för att ansöka om bostadstillägg för en anhörig.

Finns en god man, förvaltare eller fullmakt?

Om personen du ska hjälpa har god man, förvaltare eller om det finns en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten. Du kan heller inte företräda personen om du själv företräds av någon annan.