Beräkna för att se om du har rätt till bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Beräkna för att se om du har rätt till bostadstillägg

Du kan använda vårt beräkningsverktyg för att se om du kan ansöka om bostadstillägg. Du kan ansöka först när du har fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension.

En tumregel är att om du som ensamstående har en månadsinkomst med omkring 15 000 kronor efter skatt bör du kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner. 

Vem kan ansöka om bostadstillägg?

  • Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg ansöker du automatiskt också om äldreförsörjningsstöd.

Mer om äldreförsörjningsstöd

  • Du kan ansöka om bostadstillägg efter det att du har fyllt 65 år. 
  • För att kunna ansöka måste du ta ut hela din allmänna pension. 
  • Är du född 1938 eller senare måste du även ta ut hela din premiepension. 

Hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende

Bor du i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende har du rätt att ansöka om bostadstillägg. Äger du din bostad räknas inte värdet på ditt hus eller din bostadsrätt som en tillgång och påverkar därför inte din möjlighet att kunna få tillägget. 

Du kan ansöka om bostadstillägg retroaktivt från tre månader tillbaka i tiden.

Gör en ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har utländsk pension och bostadstillägg

Har du pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen.

Har du frågor om bostadstillägg?

Vanliga frågor om bostadstillägg

Söka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd pensionär