Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så tjänar du in till din pension

Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension genom den pensionsavgift som betalas in. Du tjänar även in till din pension när du är föräldraledig, studerar, gör plikttjänst, har arbetslöshetsersättning eller sjuk- eller aktivitetsersättning.  

En del av pensionsavgiften är den allmänna pensionsavgiften som du betalar via skatten som dras på din lön. Arbetsgivaravgiften som din arbetsgivare betalar bidrar också till din framtida pension. Är du egenföretagare betalar du en egenavgift som motsvarar arbetsgivaravgiften. 

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 24 238 kronor (2024). Det finns också ett tak för intjänande till pensionen. För att nå det behöver du ha en inkomst på 614 500 kronor per år (2024). Det motsvarar 51 208 kronor per månad (2024).     

Det du tjänar in till pension kallas pensionsrätt

Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Pensionsgrundande inkomster är inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Mer om pensionsgrundande inkomst

Olika livshändelser kan påverka pensionen

När du har småbarn, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (till exempel värnplikt), är arbetslös och får arbetslöshetsersättning så som dagpenning eller aktivitetsstöd, eller har sjuk- eller aktivitetsersättning får du viss kompensation för inkomstbortfallet under denna period i livet. Det kallas pensionsgrundande belopp och ger dig pensionsrätt. I dessa fall betalar staten in pensionsavgifter för din räkning. Så kan olika livshändelser påverka din pension

Sammanfattning

  • Det som du tjänar in till pension via den pensionsavgift som betalas in till din allmänna pension kallas pensionsrätt.
  • Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.
  • Olika händelser i livet påverkar pensionen. Du får viss kompensation från staten om du har inkomstbortfall när du exempelvis är föräldraledig eller studerar.