Har du tjänstepension? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Har du tjänstepension?

De allra flesta som arbetar har tjänstepension. Genom din arbetsform kan du ta reda på vad som gäller för dig. 

De allra flesta som arbetar har en tjänstepension. Om din tjänstepension är kollektivavtalad sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepension. För att få en bra total pension är det viktigt att du har en tjänstepension.

Kommun, stat eller landsting

Du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Det innebär att du har en tjänstepension. Vissa avtal har en nedre åldersgräns för när tjänstepensionen börjar betalas in. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din tjänstepension samt göra en prognos om du loggar in på Mina Sidor

Egen företagare

Du är egen företagare och får därmed ingen tjänstepension. Din pension riskerar att bli låg och du behöver själv spara pengar för att kompensera bortfallet. För anställd med kollektivavtalad tjänstepension avsätts ungefär 4-5 procent av lönen till tjänstepensionen, vilket är ett bra riktmärke att gå efter. Läs mer under För dig som företagare

Annan arbetsgivare (företag)

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats?

Ja

Du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Det innebär att du har en tjänstepension. Vissa avtal har en nedre åldersgräns för när tjänstepensionen börjar betalas in. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din tjänstepension samt göra en prognos om du loggar in på Mina Sidor

Nej

Du arbetar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal. Du kan ändå ha en tjänstepension om din arbetsgivare har tecknat ett pensionsavtal för dig. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din eventuella tjänstepension om du loggar in på Mina Sidor

Vet ej

Du kan ha en tjänstepension om du har kollektivavtal eller annat pensionsavtal med din arbetsgivare. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din eventuella tjänstepension om du loggar in på Mina Sidor

Jag är inte anställd någonstans

Eftersom du inte är anställd någonstans har du ingen tjänstepension. Om du påbörjar en anställning bör du ta reda på om du får tjänstepension via din arbetsgivare. Om du startar eget företag måste du själv avsätta pengar till din tjänstepension.