Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Har du tjänstepension?

Om du jobbar inom kommun, region eller statligt så har du tjänstepension. Hos privata arbetsgivare är det däremot inte lika självklart.

Studerar du eller är arbetslös har du ingen tjänstepension. Är du företagare eller saknar tjänstepension måste du själv se till att kompensera med ett eget sparande.

Eget sparande

Saknar du tjänstepension i din anställning behöver du själv spara för att kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. En tumregel är att du sparar motsvarande cirka 4,5 procent av din lön, det liknar vad som gäller inom den kollektivavtalade tjänstepensionen. Ett eget sparande till pension kan du till exempel ha genom att skaffa ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. Räkna ut hur mycket just du behöver spara till din tjänstepension:

Räkna ut din tjänstepension

Välj fonder med låg avgift

När du väljer fonder, tänk på att höga förvaltningsavgifter urholkar ditt sparande på lång sikt. När du väljer placering är det viktigt att välja låga avgifter. Ett bra riktmärke på en fondavgift till exempel i ett privat pensionssparande är 0,4 procent.

Företagare

Som företagare måste du själva kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. Även för dig är tumregeln att du sparar motsvarande cirka 4,5 procent av din lön. Läs mer om vad som gäller för dig som är företagare:

Egen företagare och tjänstepension

De allra flesta som arbetar har en tjänstepension. Om din tjänstepension är kollektivavtalad sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepension. För att få en bra total pension är det viktigt att du har en tjänstepension.

Du är anställd i en kommun, region eller statligt

Du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Det innebär att du har en tjänstepension.

Vissa avtal har en nedre åldersgräns för när tjänstepensionen börjar betalas in. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Du kan se dina personliga uppgifter om din tjänstepension samt göra en prognos om du loggar in på Mina Sidor.

Logga in på Mina sidor

Du är egen företagare

Du är egen företagare och får därmed ingen tjänstepension. Din pension riskerar att bli låg och du behöver själv spara pengar för att kompensera bortfallet.

För anställd med kollektivavtalad tjänstepension avsätts ungefär 4-5 procent av lönen till tjänstepensionen, vilket är ett bra riktmärke att gå efter.

Mer fakta för dig som är egen företagare

Du har en annan arbetsgivare (företag)

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats?

Ja

Du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Det innebär att du har en tjänstepension. Vissa avtal har en nedre åldersgräns för när tjänstepensionen börjar betalas in. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din tjänstepension samt göra en prognos om du loggar in på Mina Sidor.

Nej

Du arbetar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal. Du kan ändå ha en tjänstepension om din arbetsgivare har tecknat ett pensionsavtal för dig. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din eventuella tjänstepension om du loggar in på Mina Sidor.

Vet ej

Du kan ha en tjänstepension om du har kollektivavtal eller annat pensionsavtal med din arbetsgivare. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig. Du kan se dina personliga uppgifter om din eventuella tjänstepension om du loggar in på Mina Sidor.

Logga in på Mina sidor

 

Du är inte anställd någonstans

Eftersom du inte är anställd någonstans har du ingen tjänstepension.

Om du påbörjar en anställning bör du ta reda på om du får tjänstepension via din arbetsgivare. Om du startar eget företag måste du själv avsätta pengar till din tjänstepension.