Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Du som är egenanställd

Som egenanställd finns det några saker du behöver tänka på när det gäller din pension. Det finns företag som erbjuder möjligheten att arbeta som egenanställd om du har A-skattsedel. Kortfattat innebär det att du jobbar åt dig själv utan att bilda ett eget företag. Tänk på att det är viktigt med ett eget sparande då du inte får tjänstepension som egenanställd.

Företag som erbjuder dig med A-skattsedel att anlita dem har olika benämningar. De benämns som egenanställningsföretag, självanställningsföretag, plattformsföretag eller faktureringsföretag. 

Upplägget företagen har innebär att sociala avgifter och skatt betalas in av egenanställningsföretaget innan lönen betalas ut. Det innebär att pensionsavgifter betalas in till din allmänna pension av egenanställningsföretaget.

Om du saknar tjänstepension

Förutom den allmänna pensionen är det viktigt att ta reda på hur det blir med  tjänstepensionen som de flesta anställda har, men som egna företagare och eventuellt egenanställda saknar. Finns det ingen tjänstepensionslösning är det bra att kompensera det genom eget sparande till pension.

Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till den till den egenanställda. Den egenanställda skaffar själv sina uppdrag och avtalar om pris med uppdragsgivaren. I samband med att uppdraget är slutfört upphör därmed också anställningen. Detta kallas för att man är egenanställd. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du som är egen företagare

Checklista för dig som är egenanställd

Säkra din tjänstepension

Som egenanställd får du generellt inte tjänstepension och behöver istället spara själv. Ett riktmärke är att spara 4,5-6 procent av din lön för att motsvara det som anställda med kollektivavtal får. Får du ut ett överskott över 47 625 kronor i månaden, 571 500 kronor per år (2024), behöver du dessutom spara 30 till 31,5 procent av det som överstiger 571 500 kronor för att få motsvarande tjänstepension som en anställd. Mer om eget sparande

Får du tjänstepension av en arbetsgivare?

Om du har en tjänstepension kan det vara möjligt att själv betala in till samma tjänstepensionsförsäkring via egenanställningen. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för mer information.

Ha koll på skatten

Om du har fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare samtidigt kan skatteavdraget bli för lågt och då riskerar du att få kvarskatt. Till Skatteverkets webbplats om egenanställning

Få en överblick

Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad vid olika pensionsåldrar. Logga in och gör en pensionsprognos

Fördelen med att jobba som äldre

Även om du börjat ta ut din pension kan du vara egenanställd och arbeta vidare. Beroende på när du är född får du från en viss ålder ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre, vilket gör att du betalar lägre skatt på din lön.  Vid den ålder du får del av det förhöjda grundavdraget får du dessutom lägre skatt på din pension.