Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Eget sparande till din pension

På sikt har eget sparande till pension rätt liten påverkan på den totala pensionen. Det finns flera saker att tänka på när det gäller pension och eget sparande. Två exempel på långsiktigt sparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller  i en kapitalförsäkring. Det går också  att minska dina utgifter som pensionär genom att amortera på eventuella bolån. 

Pensionspyramiden visar de olika delar som din pension består av; den allmänna pension, tjänstepension och ditt egna sparande till pensionen. Den här pensionspyramiden visar det egna sparandet till pensionen.

Du som är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare kan inte göra avdrag i deklarationen för privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS). Du kan istället spara med skattade pengar på ett  investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring

Med allmän pension och tjänstepension får du ungefär 60-80 procent i snitt av din lön i pension, beroende på hur länge du jobbar och hur din inkomst sett ut under hela arbetslivet.

Hur ser det ut för dig med din pension?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

Tre sätt att spara till din pension

  • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
  • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
  • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Hur du kan spara själv till din pension och se över avgifterna

Ett  investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring kan vara några alternativ om du vill ha eget sparande till pension och det skaffar du exempelvis hos din bank eller försäkringsbolag. Du kan sedan välja vilka fonder eller aktier du vill spara i. Ett bra alternativ för ett långsiktigt pensionssparande kan vara att välja globala aktieindexfonder, och du kan ha som riktmärke att det inte bör kosta mer än cirka 0,20 procent i fondavgift. 

Förutom avgifterna är det viktigaste att tänka på hur stor risk sparandet har, det vill säga exempelvis fördelning mellan aktie- och räntefonder. Du som är ung och ska spara i många år har möjlighet till en bättre värdeutveckling på sparandet genom att välja ett sparande med högre risk, det vill säga en hög andel aktiefonder. Om du närmar dig pensionen kan det vara klokt att se över risknivån, alltså fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder. Räntefonder har generellt en lägre risk. 

Då kan du behöva spara själv till pensionen

Du vill gå i pension tidigt. Om du vill sluta arbeta tidigt och ändå ha en acceptabel pension eller vet med dig att du kommer att ha höga utgifter.

Du har jobbat deltid i längre perioder. I de flesta fall betyder deltidsarbete under långa perioder att du också får en lägre pension eftersom du då inte tjänar in lika mycket till pensionen.

Väljer du exempelvis att gå ner i arbetstid medan du har små barn kan det vara bra att du kompenseras för detta, till exempel genom att din partner för över sin premiepension till dig, eller att du själv eller din partner sparar extra till din pension. För över premiepensionsrätt till din partner

Ett annat sätt, eller som komplement till överföring av premiepensionen, kan vara att du som har högre inkomst i ett förhållande startar ett sparande till den som tjänar mindre. Det är då bra att skriva det sparandet som enskild egendom. Det innebär att pengarna tillhör den som sparandet är skrivet på även vid en eventuell skilsmässa

Om du inte har tjänstepension. Har du inte en tjänstepension via din anställning, eller är företagare, kan du själv behöva spara extra till din pension.
Du bör då spara 4,5-6 procent av din lön upp till 46 438 kronor i månadslön (2023) för att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension. Har du en lön över det behöver du spara mer. 

Ifall du tror att din pension inte kommer att räcka. När du börjar ta ut pension kommer du i stort sett alltid att få ut mindre pengar i månaden än när du arbetar och har en lön. Gör en pensionsprognos med jämna mellanrum så att du i god tid kan förutse ungefär vad du kan komma att få ut i pension per månad utifrån din nuvarande inkomst.

Du kan sedan göra en bättre bedömning av om du behöver, och framför allt, har möjlighet att spara extra till din pension.

Om du jobbar ett eller flera år extra och går i pension senare ökar du din månatliga pension. Det beror på att du fortsätter tjäna in till din allmänna pension (ibland även tjänstepensionen) under ett år till, samt att när din pension ska betalas ut sprids den på färre utbetalningsår som pensionär.

Tjänar du exempelvis 35 000 kronor i månaden kan ett extra arbetat år betyda cirka 2 200 kr mer i pension per månad före skatt. För att komma upp i samma belopp i extra pension resten av livet från ett eget sparande, behöver du månadsspara cirka 670 kr per månad i 30 år, eller 1 470 kr per månad i 20 år i ett IPS-konto, det vill säga i ett avdragsgillt sparande för dig som är egenföretagare eller saknar tjänstepension i din anställning.   

Tjänar du exempelvis 35 000 kronor i månaden kan ett extra år betyda cirka 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt. För att komma upp i samma belopp i extra pension resten av livet från ett eget sparande, behöver du månadsspara cirka 530 kronor per månad i 30 år, eller 1030 kronor per månad i 20 år i ett ISK-konto, det vill säga med redan skattade pengar.

Du kan inte göra avdrag i deklarationen för ett sparande i privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS).

Om du tidigare har sparat i en pensionsförsäkring eller i en IPS så finns de pengarna kvar, men se gärna över vad du betalar i fondavgifter och fasta avgifter på ditt ”gamla” sparande. Om du sparar i fonder så är ett bra alternativ för ett långsiktigt pensionssparande globala aktieindexfonder som kostar max 0,2 procent i fondavgift.

Pengarna i din pensionsförsäkring eller IPS kan du först ta ut från det att du fyllt 55 år. Observera att om du är egen företagare eller saknar tjänstepension från din arbetsgivare så kan du fortfarande göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande.

Saknar du tjänstepension via ditt jobb, eller är du egen företagare, gäller andra avdragsregler och du kan fortfarande dra av för ditt privata pensionssparande upp till 35 procent av inkomsten

Maximalt belopp du får dra av är 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 525 000 kronor (2023).

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande sänker du den inkomst som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är lägre än 49 398 kronor per månad (2023), på så sätt maximerar du din allmänna pension. Mer om vad som gäller för egenföretagare och aktiv näringsverksamhet

På konsumenternas.se finns en pensionsguide där du kan läsa mer om eget sparande till pension, och bland annat jämföra bolagens villkor och avgifter. Konsumenternas.se

Löneväxling kan vara ett alternativ för dig med hög lön. Löneväxling innebär att du byter ut en del av din lön, mot extra inbetalning till en tjänstepension.

Om du tjänar över 49 938 kr per månad (2023), som är högsta inkomst för intjänande till allmän pension, kan du välja att löneväxla för att öka din pension. 

För att du ska kunna löneväxla krävs att din arbetsgivare tillåter det. Löneväxling kan göra vid ett tillfälle eller löpande varje månad. 

Om du har möjlighet att löneväxla inom de kollektivt upphandlade tjänstepensionsbolagen, får du generellt låga avgifter på ditt sparande. Sker löneväxling utanför kollektivavtalade tjänstepensioner, behöver du vara mer observant på vilka avgifter som tas ut.

Eftersom din arbetsgivare betalar lägre skatt på pengar som sätts av till pension, jämfört med lön, kan du få högre inbetalning till pensionen än vad du själv avstår i lön. Mellanskillnaden är cirka 6 procent. Avstår du exempelvis tusen kronor i månaden av lönen, blir därmed inbetalningen till pensionen 1 070 kronor per månad.