Eget sparande till din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Eget sparande till din pension

Vill du spara privat till din framtida pension finns det olika sätt att spara på. Två exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån. 

Pensionspyramiden delen för eget sparane

Vid årsskiftet 2015/ 2016 ändrades reglerna för avdragsrätten av privat pensionssparande. Det innebär att du som är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare inte längre kan göra avdrag i deklarationen för privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS).

Med allmän pension och tjänstepension får du 60–75 procent i snitt av din lön i pension, beroende på hur länge du jobbar.

Är du däremot företagare eller om du saknar tjänstepension hos din nuvarande arbetsgivare kan du fortfarande dra av för ditt privata pensionssparande i deklarationen.

Se över dina placeringar och vilka avgifter du betalar

Har du pengar som du redan har sparat i ett avdragsgillt pensionssparande kommer de att ligga kvar i din pensionsförsäkring eller IPS.  Du kan se över vad du betalar i fondavgifter och fasta avgifter på ditt ”gamla” sparande, men se till att välja fonder med låg avgift.

Ett bra alternativ för ett långsiktigt pensionssparande kan vara att välja globala aktiefonder med låg avgift. Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir dyrare än så.

Har du ett sparande i en pensionsförsäkring bör du ta reda på vilka avgifter du får betala. Det är vanligt med en fast årlig avgift och en procentuell årlig avgift som tas ut på det totala sparbeloppet. Om du har en dyr pensionsförsäkring kan det vara värt att ta reda på om du kan flytta din pensionsförsäkring till en annan bank eller försäkringsbolag. Ta då reda på hur mycket du måste betala för att flytta pengarna innan du gör det.  Pengarna i din pensionsförsäkring eller IPS kan du först ta ut från det att du fyllt 55 år.

Sparar du privat till din pension i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring och du vill att pengarna ska växa så mycket som möjligt måste du ta en viss risk. Väljer du till exempel aktiefonder framför räntefonder innebär det en högre risk för ditt sparande, men det ger dig också större möjlighet till värdeutveckling på dina pensionspengar.

Det är viktigt att välja fonder med låg avgift. Ett bra alternativ för ett långsiktigt pensionssparande kan vara att välja globala aktiefonder. Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir dyrare än så. 

Pensionsspara på tre sätt

  • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
  • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
  • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.


Gör en pensionsprognos för att få en uppfattning om storleken på din framtida pension. Där kan du bland annat se om du tror att du behöver ett eget sparande till pensionen.

Gör en pensionsprognos

Då kan du behöva spara själv till pensionen

Du vill gå i pension tidigt

Om du vill sluta arbeta tidigt och ändå ha en acceptabel pension eller vet med dig att du kommer att ha höga utgifter.

Du har jobbat deltid i längre perioder

I de flesta fall betyder deltidsarbete under långa perioder att du också får en lägre pension eftersom du då inte tjänar in lika mycket till pensionen. Väljer du exempelvis att gå ner i arbetstid medan du har små barn kan det vara bra att du kompenseras för detta, till exempel genom att din partner för över sin premiepension till dig, eller att du själv eller din partner sparar extra till din pension.

Om du inte har tjänstepension

Har du inte en tjänstepension via din anställning, eller är företagare, kan du själv behöva spara extra till din pension.
Du bör då spara 4,5-5 procent av din lön upp till cirka 39 000 kronor i månadslön för att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension. Har du en lön över det behöver du spara mer.

Ifall du tror att din pension inte kommer att räcka

När du börjar ta ut pension kommer du i stort sett alltid att få ut mindre pengar i månaden än när du arbetar och har en lön. Gör en pensionsprognos med jämna mellanrum så att du i god tid kan förutse ungefär vad du kan komma att få ut i pension per månad utifrån din nuvarande inkomst.

Du kan sedan göra en bättre bedömning av om du behöver, och framför allt, har möjlighet att spara extra till din pension.

För dig som saknar tjänstepension eller driver eget företag

Saknar du tjänstepension via ditt jobb, eller är du företagare, gäller andra avdragsregler och du kan fortfarande dra av för ditt privata pensionssparande upp till 35 procent av inkomsten

Maximalt belopp du får dra av är 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 455 000 kronor (2018).

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande sänker du den inkomst som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är lägre än 39 000 kronor (2018), på så sätt maximerar du i stort sett din allmänna pension och hamnar under brytpunkten för statlig skatt.

Mer om vad som gäller för egenföretagare och aktiv näringsverksamhet

Om olika sparformer på konsumenternas.se

På konsumenternas.se finns en pensionsguide där du kan läsa mer om eget sparande till pension. 

Konsumenternas.se

Sammanfattning

  • Förutom allmän pension och tjänstepension kan du också ha ett eget sparande till pension.
  • Tre alternativ till eget sparande är att amortera på bostadslån, spara i kapitalförsäkring eller i investeringssparkonto (ISK).
  • Ett bra alternativ för långsiktigt sparande är att spara i globala aktiefonder, ett sparande i globala aktieindexfonder kostar omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir dyrare än så.
  • Tänk på att du som är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare inte längre kan göra avdrag i deklarationen för privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS).