Småbarnstiden kan påverka din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Småbarnstiden kan påverka din pension

När du tar ut föräldraledigt kan inkomsten och din pension påverkas. Du tjänar fortfarande in till din pension under din föräldraledighet eftersom den är pensionsgrundande. För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner kan ni föra över premiepensionen till den som tjänar minst. Kolla också att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig.

Du tjänar in till din pension även under småbarnsåren

När du börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, precis som under tiden du arbetar eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande. Utöver det så får den förälder som tjänar minst även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. Har du adopterat kan du få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år.

Dessa extrapengar till pension som kallas för pensionsrätt för barnår, är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Du behöver inte anmäla till oss för att få pensionsrätten utan det beräknas automatiskt och syns i orange kuvert för aktuellt år. Vill ni ändra vem av föräldrarna som ska få pengarna skickar ni in blanketten som finns längst ned på sidan.

Pensionsrätt för barnår innebär extra pengar till den som tjänar minst under året

Pensionen påverkas olika beroende på inkomst och avtal 

Att vara föräldraledig eller arbeta deltid påverkar pensionen. Störst påverkan får det på pensionen om du ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år. Men pensionsrätten för barnår och vissa förmåner inom vissa tjänstepensionsavtal gör ibland att påverkan inte blir lika stor.  

Förenklat är det så att minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom staten, kommun eller landsting och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor.

Tjänstepensionen är viktig

Förutom den allmänna pensionen som administreras av Pensionsmyndigheten är det viktigt att din arbetsgivare betalar in för din tjänstepension. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen även under tiden du är föräldraledig. I vissa fall måste du själv ansöka om det. 

När det gäller deltid skiljer det sig mellan tjänstepensionsavtalen. Om du arbetar inom den privata sektorn minskar inbetalningen till din tjänstepension ju mer du arbetar deltid eller om du är hemma utan föräldrapenning. Inom stat, kommun och landsting får du full insättning till din tjänstepension tills barnet fyller åtta år, även om du arbetar deltid eller är hemma utan föräldrapenning. Men detta gäller bara dig som är född 1988 eller senare. 

Överföring av premiepension till den med lägst inkomst

Om man är gift eller registrerade partners kan man föra över sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledigheten och eventuellt deltidsarbete under en period av livet. Det kan vara ett sätt att kompensera för det pensionsbortfall som den andra föräldern kan komma att få som pensionär. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. 

Mer om överföring av premiepension

Exempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för mottagarens slutliga pension livet ut

Antal år av överföring  Om givarens månadslön är 20 000 kronor Om givarens månadslön är 30 000 kronor Om givarens månadslön är 45 000 kronor 

1

60 kr/mån 

85 kr/mån

110 kr/mån

2

120 kr/mån

170 kr/mån

230 kr/mån

3

180 kr/mån

255 kr/mån

340 kr/mån

4

240 kr/mån

340 kr/mån

450 kr/mån

5

300 kr/mån

425 kr/mån

570 kr/mån

6

360 kr/mån

510 kr/mån

680 kr/mån

7

420 kr/mån

595 kr/mån

790 kr/mån

8

480 kr/mån

680 kr/mån

900 kr/mån

9

540 kr/mån

765 kr/mån

1020 kr/mån

10

600 kr/mån   

850 kr/mån

1130 kr/mån

Se exempel på hur föräldraledighet och deltid påverkar din pension

I räkneexemplen nedan kan du se hur mycket föräldraledighet och deltid kan påverka din pension. De två första exemplen förutsätter att du får kollektivavtalad tjänstepension av din arbetsgivare utöver den pension du får av Pensionsmyndigheten. 

Räkneexempel för dig som jobbar inom stat, kommun eller landsting

Eftersom tjänstepensionen inte påverkas av föräldraledighet så blir påverkan på den totala pensionen relativt låg för den som arbetar inom stat, kommun eller landsting. Även vid deltidsarbete blir det full insättning av tjänstepension upp till åtta år om du är född 1988 eller senare. Är du född före 1988 följer du andra kollektivavtal och har inte full tjänstepension vid deltid och det kan påverka din pension negativt.

Pensionsrätten för barnår på den allmänna pensionen gör också att den totala effekten för de med lägre och medelhöga inkomster till och med blir positiv.  För de med högre inkomst blir effekten däremot tydligt negativ vid längre föräldraledighet.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 080 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+340 kronor

-230 kronor

Föräldraledig 9 mån

+350 kronor

-120 kronor

Deltid 75% (8 år)

-150 kronor

-300 kronor

Deltid 90% (8 år)

- 60 kronor

-120 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 20 150 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+50 kronor

-520 kronor

Föräldraledig 9 mån

+150 kronor

-260 kronor

Deltid 75% (8 år)

-660 kronor

-600 kronor

Deltid 90% (8 år)

-280 kronor

-290 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 35 050 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-600 kronor

-730 kronor

Föräldraledig 9 mån

-240 kronor

-370 kronor

Deltid 75% (8 år)

-440 kronor

-690 kronor

Deltid 90% (8 år)

-10 kronor

-60 kronor

Räkneexempel för dig som jobbar i privat sektor

Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension. Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med avtalet som stat, kommun och landsting har. Barnårsrätterna räcker normalt inte till för att kompensera för bortfallet i tjänstepensionen.  

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 120 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+240 kronor

+240 kronor

Föräldraledig 9 mån

+310 kronor

+310 kronor

Deltid 75% (8 år)

-340 kronor

-340 kronor

Deltid 90% (8 år)

-130 kronor

-130 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 20 190 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-90 kronor

-710 kronor

Föräldraledig 9 mån

+90 kronor

-380 kronor

Deltid 75% (8 år)

-940 kronor

-860 kronor

Deltid 90% (8 år)

-390 kronor

-390 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 35 170 kronor)
Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-1 340 kronor

-1 630 kronor

Föräldraledig 9 mån

-900 kronor

-1 030 kronor

Deltid 75% (8 år)

-2 350 kronor

-2 610 kronor

Deltid 90% (8 år)

-1 110 kronor

-1 150 kronor

Räkneexempel för dig som saknar tjänstepension

Saknar du tjänstepension blir din totala pension lägre oavsett inkomst och vare sig du är barnledig eller inte. Om du får pensionsrätt för barnår begränsas bortfallet på din allmänna pension något under föräldraledigheten.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 11 650 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+360 kronor

-230 kronor

Föräldraledig 9 mån

+360 kronor

-120 kronor

Deltid 75% (8 år)

-150 kronor

-300 kronor

Deltid 90% (8 år)

-60 kronor

-120 kronor
Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 15 020 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+90 kronor

-540 kronor

Föräldraledig 9 mån

+170 kronor

-290 kronor

Deltid 75% (8 år)

-660 kronor

-580 kronor

Deltid 90% (8 år)

-280 kronor

-280 kronor
Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 19 970 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+290 kronor

-580 kronor

Föräldraledig 9 mån

+200 kronor

-330 kronor

Deltid 75% (8 år)

-440 kronor

-690 kronor

Deltid 90% (8 år)

-20 kronor

-60 kronor

Så här har vi räknat

  • Exempelpersonen börjar arbeta vid 25 år och går i pension vid sin alternativa pensionsålder (finns i orange kuvert). 
  • Exempelpersonen är född 1988 och tillhör de nya tjänstepensionsavtalen.
  • Har två barn.
  • Har kollektivavtalad tjänstepension via sin arbetsgivare. Privat sektor: Avtalspension SAF-LO eller ITP1, Offentlig sektor: PA16 avd.1 eller AKAP-KL. 
  • 14 månaders och 9 månaders föräldraledighet (snitt för kvinnor eller delar lika på 18 månader)
  • 75% deltidsarbete eller 90% deltidsarbete tills yngsta barnet är 8 år.
  • Vi antar att 1 års ledighet ger 1 % lägre lön samma år. Vi antar att den som varit föräldraledig kommer ikapp lönemässigt efter 15 år. Återhämtning på lönen börjar först efter andra barnet. 
  • Vi har inte räknat in effekten på löneutvecklingen vid deltidsarbete. 
  • Vi antar samma procentuella löneutveckling för samtliga exempel. 
  • I beräkningen av effekten med barnårsrätter antar vi att exempelpersonen får all pensionsrätt för barnår (fyra år per barn) för samtliga exempel. Eftersom barnen kommer så pass tätt så blir det totalt 6 år med barnårsrätter.

Detaljerad information om hur vi har räknat

Video

Pensionsexperten Monica Zettervall ger två tips till dig som är småbarnsförälder.