Småbarnstiden kan påverka din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Småbarnstiden kan påverka din pension

När du tar ut föräldraledigt kan inkomsten och din pension påverkas. Du tjänar fortfarande in till din pension under din föräldraledighet eftersom den är pensionsgrundande. För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner kan ni föra över premiepensionen till den som tjänar minst. Kolla också att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig.

Du tjänar in till din pension även under småbarnsåren

 • När du börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, precis som under tiden du arbetar eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande. 
 • Utöver det så får den förälder som tjänar minst även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. 
 • Har du adopterat kan du få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år.

Dessa extrapengar till pension som kallas för pensionsrätt för barnår, är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Du behöver inte anmäla till oss för att få pensionsrätten utan det beräknas automatiskt och syns i orange kuvert för aktuellt år. 

Pensionsrätt för barnår innebär extra pengar till den som tjänar minst under året.

Pensionen påverkas olika beroende på inkomst och avtal 

Att vara föräldraledig eller arbeta deltid påverkar hur pensionen kommer att se ut. Störst påverkan får det på pensionen om du ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år. Med pensionsrätten för barnår och vissa förmåner inom vissa tjänstepensionsavtal gör ibland att påverkan inte blir lika stor.  

Förenklat är det så att minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom stat, kommun eller region och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor.

Tjänstepensionen är viktig

Förutom den allmänna pensionen som administreras av Pensionsmyndigheten är det viktigt att din arbetsgivare betalar in för din tjänstepension. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen även under tiden du är föräldraledig. I vissa fall måste du själv ansöka om det. 

När det gäller deltid och vad arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension under tiden du arbetar deltid, så skiljer det sig mellan tjänstepensionsavtalen. Om du arbetar inom den privata sektorn minskar inbetalningen till din tjänstepension ju mer du arbetar deltid eller om du är hemma utan föräldrapenning.

Inom det statliga avtalet ges tjänstepensionsinsättning vid obetald föräldraledighet och deltid när barnen är små för födda 1988 och senare. Anställda i kommuner och regioner får insättning till tjänstepensionen vid obetald föräldraledighet och deltid när barnen är små oavsett årskull.

Överföring av premiepension till den som tjänar minst

Om man är gift eller registrerade partners kan man föra över sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledigheten och eventuellt deltidsarbete under en period av livet.

Det kan vara ett sätt att kompensera för det pensionsbortfall som den andra föräldern kan komma att få som pensionär. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. 

Mer om överföring av premiepension

Exempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för den slutliga pensionen

Se exempel på hur föräldraledighet och deltid påverkar din pension

I räkneexemplen nedan kan du se hur mycket föräldraledighet och deltid kan påverka din pension. De två första exemplen förutsätter att du får kollektivavtalad tjänstepension av din arbetsgivare utöver den pension du får av Pensionsmyndigheten. 

Räkneexempel för dig som jobbar inom stat, kommun eller region

Eftersom tjänstepensionen inte påverkas av föräldraledighet så blir påverkan på den totala pensionen relativt låg för den som arbetar inom stat, kommun eller region.

Vid deltidsarbete inom staten blir det full insättning av tjänstepension upp till barnet är åtta år om du är född 1988 eller senare. Är du född före 1988 följer du andra kollektivavtal och har inte full tjänstepension vid deltid och det kan påverka din pension negativt. 

Anställa i kommuner och regioner får insättning till tjänstepensionen vid obetald föräldraledighet och deltid tills dess att barnet fyller åtta år oavsett när föräldern är född. 

Pensionsrätten för barnår på den allmänna pensionen gör också att den totala effekten för de med lägre och medelhöga inkomster till och med blir positiv.  För de med högre inkomst blir effekten däremot tydligt negativ vid längre föräldraledighet.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 933 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+420 kronor

- 110 kronor

Föräldraledig 9 mån

+ 420 kronor

- 70 kronor

Deltid 75% (8 år)

+ 290 kronor

-310 kronor

Deltid 90% (8 år)

+ 280 kronor

-130 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 21 597 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+290 kronor

-250 kronor

Föräldraledig 9 mån

+310 kronor

-150 kronor

Deltid 75% (8 år)

-140 kronor

-730 kronor

Deltid 90% (8 år)

+120 kronor

-300 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 35 050 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-0 kronor

-230 kronor

Föräldraledig 9 mån

-0 kronor

-110 kronor

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-800 kronor

Deltid 90% (8 år)

-70 kronor

-150 kronor

Räkneexempel för dig som jobbar i privat sektor

Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension. Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med avtalet som stat, kommun och landsting har. Barnårsrätterna räcker normalt inte till för att kompensera för bortfallet i tjänstepensionen.  

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 15 868 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+340 kronor

-200 kronor

Föräldraledig 9 mån

+370 kronor

-120 kronor

Deltid 75% (8 år)

+90 kronor

-510 kronor

Deltid 90% (8 år)

+300 kronor

-200 kronor

Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 21 767 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+170 kronor

-400 kronor

Föräldraledig 9 mån

+240 kronor

-250 kronor

Deltid 75% (8 år)

-430 kronor

-1030 kronor

Deltid 90% (8 år)

0 kronor

-410 kronor

Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 36 593 kronor)
Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-670 kronor

-1 000 kronor

Föräldraledig 9 mån

-480 kronor

-660 kronor

Deltid 75% (8 år)

-2 190 kronor

-2 600 kronor

Deltid 90% (8 år)

-1 270 kronor

-1 340 kronor

Räkneexempel för dig som saknar tjänstepension

Saknar du tjänstepension blir din totala pension lägre oavsett inkomst och vare sig du är barnledig eller inte. Om du får pensionsrätt för barnår begränsas bortfallet på din allmänna pension något under föräldraledigheten.

Månadsinkomst 20 000 kronor (Beräknad total pension 12 136 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+420 kronor

-120 kronor

Föräldraledig 9 mån

+420 kronor

-70 kronor

Deltid 75% (8 år)

+290 kronor

-310 kronor

Deltid 90% (8 år)

+380 kronor

-130 kronor
Månadsinkomst 30 000 kronor (Beräknad total pension 15 903 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+290 kronor

-290 kronor

Föräldraledig 9 mån

+310 kronor

-180 kronor

Deltid 75% (8 år)

-140 kronor

-730 kronor

Deltid 90% (8 år)

+120 kronor

-300 kronor
Månadsinkomst 45 000 kronor (Beräknad total pension 22 263 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

0 kronor

-330 kronor

Föräldraledig 9 mån

0 kronor

-190 kronor

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-800 kronor

Deltid 90% (8 år)

-70 kronor

-150 kronor

Så här har vi räknat

 • Exempelpersonen börjar arbeta vid 25 år och går i pension vid sin alternativa pensionsålder (finns i orange kuvert). 
 • Exempelpersonen är född 1988 och tillhör de nya tjänstepensionsavtalen.
 • Har två barn.
 • Har kollektivavtalad tjänstepension via sin arbetsgivare. Privat sektor: Avtalspension SAF-LO eller ITP1, Offentlig sektor: PA16 avd.1 eller AKAP-KL. 
 • 14 månaders och 9 månaders föräldraledighet (snitt för kvinnor eller delar lika på 18 månader)
 • 75% deltidsarbete eller 90% deltidsarbete tills yngsta barnet är 8 år.
 • Vi antar att 1 års ledighet ger 1 % lägre lön samma år. Vi antar att den som varit föräldraledig kommer ikapp lönemässigt efter 15 år. Återhämtning på lönen börjar först efter andra barnet. 
 • Vi har inte räknat in effekten på löneutvecklingen vid deltidsarbete. 
 • Vi antar samma procentuella löneutveckling för samtliga exempel. 
 • I beräkningen av effekten med barnårsrätter antar vi att exempelpersonen får all pensionsrätt för barnår (fyra år per barn) för samtliga exempel. Eftersom barnen kommer så pass tätt så blir det totalt 6 år med barnårsrätter.

Detaljerad information om hur vi har räknat

Video

Pensionsexperten Monica Zettervall ger två tips till dig som är småbarnsförälder.