Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Småbarnstiden kan påverka din pension

De flesta som arbetar i Sverige tjänar in pengar både till sin allmänna pension och till sin tjänstepension. Under småbarnstiden fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension. Du behöver fråga din arbetsgivare vad som gäller för din tjänstepension. Om du jobbar deltid under lång tid så påverkar det din pension negativt. 

När du börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, precis som under tiden du jobbar.

De flesta arbetsgivare betalar också in till tjänstepensionen under tiden du är föräldraledig. I vissa fall måste du själv ansöka om det. Fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. 

Extra pengar till pensionen under barnets första år

Förutom det du tjänar in till din allmänna pension genom att ta ut föräldrapenning så kan du också få extra pengar till din allmänna pension under barnets fyra första år. Det kallas pensionsrätt för barnår. Har du adopterat ditt barn kan du få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård. Som längst är till det år barnet fyller 10 år.

För att pensionsrätten för barnår ska kunna räknas med i din framtida pension ska du sammanlagt genom livet ha minst fem år med deklarerade inkomster. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp för varje aktuellt år.  

Om du loggar in på Mina sidor kan du se din pensionsrätt för barnår från föregående år i ditt Orange kuvert. Om vill du se alla dina barnår kan du välja tjänsten Mina pensionskonton och se tidigare förändringar på dina konton.Logga in på Mina sidor

 • Den förälder som tjänar minst får extra pengar till sin allmänna pension under barnets fyra första år. Det gäller oavsett föräldraledighet och hur den fördelas. Det kallas pensionsrätt för barnår och beräknas automatiskt och syns i orange kuvert för aktuellt inkomstår. Det är inget du själv behöver ansöka om.
 • Du får inga pensionsrätter för barnår om din årsinkomst överstiger 614 500 (2024). Inkomster som är högre än så ger ingen allmän pension.
 • Vill ni ändra vem av er föräldrar som ska få pensionsrätten så kan ni anmäla det till oss på Pensionsmyndigheten. Använd blankett för anmälan om överföring av barnår

Varför finns  pensionsrätt för barnår?

Anledningen till att det finns pensionsrätt för barnår är att se till att småbarnsföräldrar inte förlorar allmän pension på att vara hemma med sina barn. För många kan därför den allmänna pensionen vara oförändrad trots föräldraledighet och deltid under de första fyra åren med barn jämfört med vad pensionen hade varit utan barn, föräldraledighet och deltid.

Om du fortsätter att jobba deltid efter de första fyra åren minskar dock intjänandet till din allmänna pension.

Vård av barn (vab) och pension

Du kan få ersättning för vård av barn (vab) från Försäkringskassan. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning och är pensionsgrundande för den allmänna pensionen, precis som andra skattepliktiga ersättningar. När du vabbar fortsätter du också att tjäna in till din kollektivavtalade tjänstepension. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig om du har en individuell tjänstepension.

Tjänstepension vid föräldraledighet och deltid

När det gäller tjänstepensionen så ser den olika ut beroende på om du jobbar inom stat, kommun, region eller privat. Hur mycket deltidsarbete och föräldraledighet påverkar tjänstepensionen skiljer sig därför åt.

Störst påverkan får det på pensionen om du ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år. Pensionsrätter för barnår och vissa förmåner inom några av tjänstepensionsavtalen gör ibland att påverkan inte blir lika stor.

Förenklat är det så att minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom stat, kommun eller region och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor.

Tjänstepension och deltid

Vad arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension under tiden du arbetar deltid skiljer sig åt mellan tjänstepensionsavtalen.

Om du arbetar inom den privata sektorn minskar inbetalningen till din tjänstepension ju mer du arbetar deltid eller om du är hemma utan föräldrapenning.

Inom det statliga avtalet ges tjänstepensionsinsättning vid obetald föräldraledighet och deltid när barnen är små. Anställda i kommuner och regioner får insättning till tjänstepensionen vid obetald föräldraledighet och deltid tills dess att barnet fyller åtta år oavsett när föräldern är född.

Föräldraledighet och deltid under kortare perioder har inte så stor påverkan på den framtida pensionen, men det är bra att ta reda på hur det ser ut för just dig.

En person som jobbar inom stat, kommun eller region och har en heltidslön på 35 000 kronor per månad före skatt, får cirka 800 kronor mindre i total pension per månad livet ut, om hen jobbar 75 procent under 8 år.

En person som jobbar inom privat sektor men annars har samma förutsättningar förlorar istället cirka 1 100 kronor per månad i pension livet ut genom att jobba 75 procent under 8 år.

För över premiepension

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. Om ni är gifta eller registrerade partners så kan partnern kompensera genom att föra över sina framtida premiepensionsrätter till den som förlorar på att vara föräldraledig eller som jobbar deltid en längre period.

Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla. För över premiepension till din partner

Exempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för den slutliga pensionen

Starta ett separat sparande till den som jobbar deltid under långa perioder

Ett annat alternativ är att starta ett eget sparande för att kompensera den som jobbar deltid under en längre period. Det är viktigt att sparandet är skrivet till den person det gäller så att pengarna inte kan delas vid en eventuell skilsmässa. För gifta kallas detta enskild egendom och är något som skrivs i ett äktenskapsförord. För sambos räcker det att sparandet står i rätt namn eftersom pengarna inte delas lika vid en separation. 

Hur mycket behöver vi spara?

Här kommer ett förenklat exempel på hur mycket som behöver sparas för att fullt ut kompensera en part för förlorad inkomst under småbarnsåren.

En person med en heltidslön på 35 000 kronor per månad före skatt som går ner i arbetstid och jobbar 75 procent, tjänar istället 26 250 kronor per månad.

Personen minskar då intjänandet till sin pension med mellan 1 900 till 2 031 kronor per månad. Det skulle då kunna vara denna summa ni bör spara för att kompensera bortfallet. Men om personen är i 30-årsåldern och sparandet placeras i fonder så förväntas det ge värdeutveckling över tid. Det räcker då att fondspara mellan 660 till 760 kronor per månad under den period som deltidsarbetet pågår för att i slutändan få samma pension som fortsatt heltid hade gett.

Eftersom barnårsrätter inte är medräknat i exemplet så gäller siffrorna för deltidsarbete som sker efter att barnet har fyllt fyra år. Exemplet räknar heller inte med vissa förmåner inom en del tjänstepensionsavtal som ibland gör att deltidsarbetets påverkan på tjänstepensionen inte blir lika stor. 

Exemplet är räknat på en person som är 32 år och fondsparar i ett investeringssparkonto.

Se exempel på hur föräldraledighet och deltid påverkar din pension

I räkneexemplen nedan kan du se ungefär hur mycket föräldraledighet och deltid kan påverka din framtida pension. De två första exemplen förutsätter att du har kollektivavtalad tjänstepension på din arbetsplats utöver den pension du får av Pensionsmyndigheten. 

Alla belopp är avrundade till närmaste 100-tal. När det gäller deltidsarbete visar beloppen effekten av deltidsarbete om föräldraledigheten tas ut under barnets första år. Detta innebär att om föräldraledighet har gett +200 kronor på pensionen och deltiden -300 kronor blir den totala effekten på pensionen av föräldraledighet och deltid alltså -100 kronor. Så här har vi räknat

Eftersom tjänstepensionen inte påverkas av föräldraledighet så blir påverkan på den totala pensionen relativt låg för den som arbetar inom stat, kommun eller region.

Vid deltidsarbete inom staten får du full insättning av tjänstepension upp till att barnet är åtta år, om du är född 1988 eller senare. Är du född tidigare hör du till andra kollektivavtal och får inte full tjänstepension när du jobbar deltid och det kan påverka din pension negativt.

Anställda i kommuner och regioner får insättning till tjänstepensionen vid obetald föräldraledighet och deltid tills dess att barnet fyller åtta år oavsett när föräldern är född. 

Pensionsrätten för barnår på den allmänna pensionen gör att den totala effekten vid föräldraledighet till och med kan bli positiv för dem med lägre och medelhöga inkomster. För dem med högre inkomst blir effekten däremot tydligt negativ.

Månadsinkomst 26 000 kronor (beräknad total pension 19 200 kronor)

 Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+100 kronor

-400 kronor

Föräldraledig 9 mån

+200 kronor

-200 kronor

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-500 kronor

Deltid 90% (8 år)

-200 kronor

-200 kronor

Månadsinkomst 38 000 kronor (beräknad total pension 25 500 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-100 kronor

-500 kronor

Föräldraledig 9 mån

+100 kronor

-300 kronor

Deltid 75% (8 år)

-700 kronor

-700 kronor

Deltid 90% (8 år)

-300 kronor

-300 kronor

Månadsinkomst 54 000 kronor (beräknad total pension 40 400 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-700 kronor

-900 kronor

Föräldraledig 9 mån

-300 kronor

-400 kronor

Deltid 75% (8 år)

-700 kronor

-900 kronor

Deltid 90% (8 år)

-100 kronor

-200 kronor

Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension.

Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med om du arbetat inom stat, kommun eller region. Pensionsrätter för barnår räcker normalt inte till för att kompensera för den minskade tjänstepensionen.  

Månadsinkomst 26 000 kronor (beräknad total pension 18 000 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+/-0 kronor

-500 kronor

Föräldraledig 9 mån

+200 kronor

-200 kronor

Deltid 75% (8 år)

-600 kronor

-700 kronor

Deltid 90% (8 år)

-300 kronor

-300 kronor

Månadsinkomst 38 000 kronor (beräknad total pension 23 800 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-300 kronor

-700 kronor

Föräldraledig 9 mån

+/-0 kronor

-400 kronor

Deltid 75% (8 år)

-1 000 kronor

-1 000 kronor

Deltid 90% (8 år)

-400 kronor

-400 kronor

Månadsinkomst 54 000 kronor (beräknad total pension 37 400 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-1 500 kronor

-1 700 kronor

Föräldraledig 9 mån

-900 kronor

-1000 kronor

Deltid 75% (8 år)

-2 200 kronor

-2 500 kronor

Deltid 90% (8 år)

-1 200 kronor

-1 300 kronor

Om du får pensionsrätt för barnår så minskar din allmänna pension inte lika mycket under föräldraledigheten. (Notera att vid samma månadsinkomst blir den totala pensionen lägre för dig som saknar tjänstepension jämfört med pensionen för dig som har tjänstepension).

Månadsinkomst 26 000 (beräknad total pension 14 200 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+200 kronor

-300 kronor

Föräldraledig 9 mån

+200 kronor

-200 kronor

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-500 kronor

Deltid 90% (8 år)

-200 kronor

-200 kronor

Månadsinkomst 38 000 kronor (beräknad total pension 18 300 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-100 kronor

-500 kronor

Föräldraledig 9 mån

+100 kronor

-300 kronor

Deltid 75% (8 år)

-700 kronor

-700 kronor

Deltid 90% (8 år)

-300 kronor

-300 kronor

Månadsinkomst 54 000 kronor (beräknad total pension 23 600 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-500 kronor

-700 kronor

Föräldraledig 9 mån

-300 kronor

-400 kronor

Deltid 75% (8 år)

-600 kronor

-900 kronor

Deltid 90% (8 år)

-100 kronor

-200 kronor

 • Exempelpersonen är född 1993 och tillhör de nya tjänstepensionsavtalen.
 • Har två barn.
 • Exempelpersonen börjar arbeta vid 25 år och går i pension vid 69 år, så kallad riktålder. 
 • Har kollektivavtalad tjänstepension via sin arbetsgivare. Privat sektor: Avtalspension SAF-LO eller ITP1, Offentlig sektor: PA16 avd.1 eller AKAP-KR. 
 • 14 månaders och 9 månaders föräldraledighet per barn (snitt för kvinnor eller delar lika på 18 månader)
 • 75% deltidsarbete eller 90% deltidsarbete tills yngsta barnet är 8 år.
 • Vi antar att 1 års ledighet ger 1 % lägre löneutveckling samma år. Vi antar att den som varit föräldraledig kommer ikapp lönemässigt efter 15 år. Både det första och det andra barnet ger en minskning av lönen. Återhämtning på lönen börjar först efter andra barnet. 
 • Vi har inte räknat med någon effekt på löneutvecklingen vid deltidsarbete. 
 • Vi antar samma procentuella löneutveckling för samtliga exempel. 
 • I beräkningen av effekten med barnårsrätter antar vi att exempelpersonen får all pensionsrätt för barnår (fyra år per barn) för samtliga exempel. Eftersom barnen kommer så pass tätt så blir det totalt 6 år med barnårsrätter.