Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Småbarnstiden kan påverka din pension

När du tar ut föräldraledigt kan inkomsten och din pension påverkas. Du tjänar fortfarande in till din pension under din föräldraledighet eftersom den är pensionsgrundande. 

För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner kan ni föra över premiepensionen till den som tjänar minst. Kolla också att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig.

Du tjänar in till din pension även under småbarnsåren

 • När du börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande. 
 • Utöver det så får den förälder som tjänar minst även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. 
 • Har du adopterat kan du få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år.

Dessa extrapengar till pension som kallas för pensionsrätt för barnår, är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Du behöver inte anmäla till oss för att få pensionsrätten utan det beräknas automatiskt och syns i orange kuvert för aktuellt år. 

Pensionsrätt för barnår innebär extra pengar till den som tjänar minst under året.

Pensionen påverkas olika beroende på inkomst och avtal 

Att vara föräldraledig eller arbeta deltid påverkar hur pensionen kommer att se ut. Störst påverkan får det på pensionen om du ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år. Med pensionsrätten för barnår och vissa förmåner inom vissa tjänstepensionsavtal gör ibland att påverkan inte blir lika stor.  

Förenklat är det så att minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom stat, kommun eller region och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor.

Tjänstepensionen är viktig

Förutom den allmänna pensionen som administreras av Pensionsmyndigheten är det viktigt att din arbetsgivare betalar in för din tjänstepension. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen även under tiden du är föräldraledig. I vissa fall måste du själv ansöka om det. 

När det gäller deltid och vad arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension under tiden du arbetar deltid, så skiljer det sig mellan tjänstepensionsavtalen.

Om du arbetar inom den privata sektorn minskar inbetalningen till din tjänstepension ju mer du arbetar deltid eller om du är hemma utan föräldrapenning.

Inom det statliga avtalet ges tjänstepensionsinsättning vid obetald föräldraledighet och deltid när barnen är små. 

Anställda i kommuner och regioner får insättning till tjänstepensionen vid obetald föräldraledighet och deltid tills dess att barnet fyller åtta år oavsett när föräldern är född. 

Överföring av premiepension till den som tjänar minst

Om man är gift eller registrerade partners kan man föra över sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledigheten och eventuellt deltidsarbete under en period av livet.

Det kan vara ett sätt att kompensera för det pensionsbortfall som den andra föräldern kan komma att få som pensionär. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. 

Mer om överföring av premiepension

Exempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för den slutliga pensionen

Se exempel på hur föräldraledighet och deltid påverkar din pension

I räkneexemplen nedan kan du se ungefär hur mycket föräldraledighet och deltid kan påverka din pension. De två första exemplen förutsätter att du får kollektivavtalad tjänstepension av din arbetsgivare utöver den pension du får av Pensionsmyndigheten. 

Alla belopp är avrundade till närmaste 100-tal. När det gäller deltidsarbete visar beloppen effekten av deltidsarbete givet föräldraledighet under barnets första år. Detta innebär att om föräldraledighet har gett +200 kronor på pensionen och deltiden -300 kronor blir den totala effekten på pensionen av föräldraledighet och deltid alltså -100 kronor.

Så här har vi räknat

Räkneexempel för dig som jobbar inom stat, kommun eller region

Eftersom tjänstepensionen inte påverkas av föräldraledighet så blir påverkan på den totala pensionen relativt låg för den som arbetar inom stat, kommun eller region.

Är du inom staten ledig på deltid som förälder, enligt föräldraledighetslagen, betalas din tjänstepension in som om du skulle arbetat heltid. Det gäller lite olika regler beroende på om du är född före eller efter 1988, se mer information hos Statens tjänstepensionsverk, SPV.

Förälder - händelser i livet, SPV

Anställda i kommuner och regioner får insättning till tjänstepensionen vid obetald föräldraledighet och deltid tills dess att barnet fyller åtta år oavsett när föräldern är född. 

Pensionsrätten för barnår på den allmänna pensionen gör också att den totala effekten vid föräldraledighet till och med kan bli positiv för dem med lägre och medelhöga inkomster. För dem med högre inkomst blir effekten däremot tydligt negativ.

Månadsinkomst 22 000 kronor (beräknad total pension 14 600 kronor)

 Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+100 kronor

-200 kronor

Föräldraledig 9 mån

+200 kronor

-100 kronor

Deltid 75% (8 år)

-200 kronor

-300 kronor

Deltid 90% (8 år)

- 100 kronor

-100 kronor

Månadsinkomst 35 000 kronor (beräknad total pension 22 300 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-100 kronor

-600 kronor

Föräldraledig 9 mån

+100 kronor

-300 kronor

Deltid 75% (8 år)

-800 kronor

-800 kronor

Deltid 90% (8 år)

-300 kronor

-300 kronor

Månadsinkomst 49 000 kronor (beräknad total pension 35 500 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-700 kronor

-900 kronor

Föräldraledig 9 mån

-300 kronor

-400 kronor

Deltid 75% (8 år)

-700 kronor

-900 kronor

Deltid 90% (8 år)

-100 kronor

-200 kronor

Räkneexempel för dig som jobbar i privat sektor

Inom privat sektor betalas det inte in någon tjänstepension vid obetald föräldraledighet och jobbar du deltid så minskar insättningen till din tjänstepension. Detta gör att pensionen påverkas mer jämfört med avtalet som stat, kommun och region har. Barnårsrätterna räcker normalt inte till för att kompensera för bortfallet i tjänstepensionen.  

Månadsinkomst 22 000 kronor (beräknad total pension 14 600 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+/-0 kronor

-300 kronor

Föräldraledig 9 mån

+100 kronor

-200 kronor

Deltid 75% (8 år)

-400 kronor

-500 kronor

Deltid 90% (8 år)

-200 kronor

-200 kronor

Månadsinkomst 35 000 kronor (beräknad total pension 22 300 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-300 kronor

-800 kronor

Föräldraledig 9 mån

+/-0

-400 kronor

Deltid 75% (8 år)

-1 100 kronor

-1 100 kronor

Deltid 90% (8 år)

-400 kronor

-400 kronor

Månadsinkomst 49 000 kronor (beräknad total pension 35 300 kronor)
Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-1 500 kronor

-1 700 kronor

Föräldraledig 9 mån

-900 kronor

-1000 kronor

Deltid 75% (8 år)

-2 200 kronor

-2 400 kronor

Deltid 90% (8 år)

-1 200 kronor

-1 400 kronor

Räkneexempel för dig som saknar tjänstepension

Om du får pensionsrätt för barnår begränsas bortfallet på din allmänna pension något under föräldraledigheten. (Notera att vid samma månadsinkomst blir den totala pensionen lägre för dem som saknar tjänstepension jämfört med pensionen för dem som har tjänstepension).

Månadsinkomst 22 000 (beräknad total pension 11 100 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

+100 kronor

-200 kronor

Föräldraledig 9 mån

+200 kronor

-100 kronor

Deltid 75% (8 år)

-200 kronor

-300 kronor

Deltid 90% (8 år)

-100 kronor

-100 kronor
Månadsinkomst 32 000 kronor (beräknad total pension 16 600 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-100 kronor

-600 kronor

Föräldraledig 9 mån

+100 kronor

-300 kronor

Deltid 75% (8 år)

-800 kronor

-800 kronor

Deltid 90% (8 år)

-300 kronor

-300 kronor
Månadsinkoms 49 000 kronor (beräknad total pension 21 800 kronor)

Föräldraledighet/deltid

Med pensionsrätt för barnår kr/mån

Utan pensionsrätt för barnår kr/mån

Föräldraledig 14 mån

-500 kronor

-700 kronor

Föräldraledig 9 mån

-300 kronor

-400 kronor

Deltid 75% (8 år)

-700 kronor

-900 kronor

Deltid 90% (8 år)

-100 kronor

-200 kronor

Så här har vi räknat

 • Exempelpersonen är född 1992 och tillhör de nya tjänstepensionsavtalen.
 • Har två barn.
 • Exempelpersonen börjar arbeta vid 25 år och går i pension vid 69 år, så kallad riktålder. 
 • Har kollektivavtalad tjänstepension via sin arbetsgivare. Privat sektor: Avtalspension SAF-LO eller ITP1, Offentlig sektor: PA16 avd.1 eller AKAP-KL. 
 • 14 månaders och 9 månaders föräldraledighet per barn (snitt för kvinnor eller delar lika på 18 månader)
 • 75% deltidsarbete eller 90% deltidsarbete tills yngsta barnet är 8 år.
 • Vi antar att 1 års ledighet ger 1 % lägre löneutveckling samma år. Vi antar att den som varit föräldraledig kommer ikapp lönemässigt efter 15 år. Både det första och det andra barnet ger en minskning av lönen. Återhämtning på lönen börjar först efter andra barnet. 
 • Vi har inte räknat med någon effekt på löneutvecklingen vid deltidsarbete. 
 • Vi antar samma procentuella löneutveckling för samtliga exempel. 
 • I beräkningen av effekten med barnårsrätter antar vi att exempelpersonen får all pensionsrätt för barnår (fyra år per barn) för samtliga exempel. Eftersom barnen kommer så pass tätt så blir det totalt 6 år med barnårsrätter.

Detaljerad information om hur vi har räknat

Film med några tips kring pension

Pensionsexperten Monica Zettervall ger två tips till dig som är småbarnsförälder.