För över premiepension till din partner | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För över premiepension till din partner

Är du gift eller har en registrerad partner kan du välja att föra över din premiepensionsrätt till din maka, make eller registrerade partner. 

Pensionsrätt är de pengar som varje år avsätts till din allmänna pension. Att föra över premiepensionsrätt kan vara ett sätt att kompensera för att den ena parten får ett inkomstbortfall som påverkar försörjningen senare i livet. 

Överför din premiepensionsrätt

Du gör din överföring genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation.

 • Du behöver anmäla överföring av premiepensionsrätt i god tid, så den finns hos oss senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter sedan tills vidare eller under de år du valt att den ska gälla.
 • Du kan bara föra över pensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet. Du måste föra över hela den årliga pensionsrätten för premiepension.
 • Pensionsrätter som du redan tjänat in kan du inte föra över, du kan bara föra över pensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföring och åren därefter.
 • Tänk också på att du inte kan ångra en överföring. Pengar du har fört över kan du alltså inte få tillbaka. Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto.

Beloppet minskar vid överföring

När pengarna förs över från dig minskas beloppet med 6 procent. Mottagaren får alltså 94 procent av beloppet. Resten av pengarna fördelas till samtliga pensionssparare som så kallad arvsvinst.

Enligt lagen ska de som tar emot överförd pensionsrätt svara för utebliven arvsvinst på grund av överföringen. Den uteblivna arvsvinsten beror på att de som tar emot överförd pensionsrätt förväntas i genomsnitt leva längre än de som ger. Storleken på minskningen, det vill säga 6 procent, motsvarar den uteblivna arvsvinst som blir följden av en längre förväntad livslängd.

När procentsatsen för minskningen beräknas tar vi hänsyn till att 98 procent av överföringarna går från män till kvinnor och att kvinnor förväntas leva längre än män. Minskningen är lika för kvinnor och män, det vill säga oberoende av kön på mottagare och givare. Detta i enlighet med de könsneutrala principer som gäller för allmän försäkring.

Om någon av er har rätt till garantipension påverkas den inte av att du för över eller tar emot pensionsrätt.

Räkneexempel

"Räkneexempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för mottagarens slutliga pension livet ut" utgår från Pensionsmyndighetens tumregler för pensionsberäkningar. Mottagaren antas gå i pension vid sin alternativa pensionsålder och ta emot den första premiepensionsrätten vid 29 års ålder.

Räkneexempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för mottagarens slutliga pension livet ut

Antal år av överföring  Om givarens månadslön är 20 000 kronor   Om givarens månadslön är 30 000 kronor Om givarens månadslön är 45 000 kronor 

1

50 kr/mån

80 kr/mån

110 kr/mån

2

100 kr/mån

160 kr/mån

220 kr/mån

3

150 kr/mån

230 kr/mån

330 kr/mån

4

200 kr/mån

310 kr/mån

440 kr/mån

5

250 kr/mån

380 kr/mån

550 kr/mån

6

300 kr/mån

450 kr/mån

650 kr/mån

7

350 kr/mån

520 kr/mån

750 kr/mån

8

390 kr/mån

590 kr/mån

850 kr/mån

9

440 kr/mån

660 kr/mån

950 kr/mån

10

480 kr/mån

730 kr/mån

1 050 kr/mån

11

530 kr/mån

790 kr/mån

1 150 kr/mån

12

570 kr/mån

860 kr/mån

1 240 kr/mån

13

610 kr /mån

920 kr/mån

1 330 kr/mån

14

660 kr/mån

980 kr/mån

1 420 kr/mån

15

700 kr/mån

1 050 kr/mån

1 510 kr/mån

20

890 kr/mån

1 340 kr/mån

1 930 kr/mån

För över premiepension till partner vid exempelvis föräldraledighet och deltidsjobb

Är ni gifta eller registrerade partners och era inkomster skiljer sig åt till exempel på grund av att du jobbar deltid eller är föräldraledig en längre tid kan din partner föra över sin premiepension under en period som kompensation. På så sätt förlorar du inte lika mycket till din framtida pension under den tid som du jobbar deltid eller är föräldraledig.

Ni bestämmer själva hur länge ni vill att överföringen av premiepensionen ska vara.

Mer om hur småbarnsperioden kan påverka pensionen

 • Blanketten ska vara finnas hos oss senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. 
 • Överföringen fortsätter sedan tills vidare eller under de år du valt att den ska gälla.

Alternativ till att föra över premiepensionsrätt

Ett annat sätt än att föra över pensionsrätt är att spara extra åt den part som tjänar minst. Tänk då på att skriva ett avtal som gör att pengarna verkligen går till den part som avses vid eventuell separation.

Så här gör du för att stoppa överföringen

Vill du stoppa överföringen måste du anmäla detta till Pensionsmyndigheten senast den 30 april det år som överföringen ska stoppas.

 • Fyll i blanketten Anmälan upphörande överföring av pensionsrätt. Det gäller dig som har en överföring tillsvidare. 
 • Har du angett vilka år överföringen ska gälla stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.
 • Skiljer du dig upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses. 
 • Om du överför pensionsrätt och du dör kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet. Skulle mottagaren av pensionsrätten dö kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar.

När överföringen upphör automatiskt

 • Har du angett vilka år överföringen ska gälla stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.
 • Om du skiljer dig upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses.
 • Om du avlider kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet.
 • Om mottagaren av pensionsrätten avlider kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar. 

Sammanfattning

 • Pensionsrätt är pengar som varje år sätts av till din pension. Har din make, maka eller registrerade partner låg eller ingen inkomst och riskerar att få en låg pension kan du föra över pensionsrätt till henne eller honom.
 • Du kan inte föra över pensionsrätter som du redan tjänat in, du kan bara föra över pensionsrätter som du tjänar in under aktuella året.
 • Vi behöver ha in din anmälan senast 30 april det år som överföringen ska börja gälla.