Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För över premiepension till din partner

En kvinna och en man sitter tillsammans hemma i soffan

Är du gift eller har en registrerad partner kan du välja att föra över din premiepensionsrätt till din maka, make eller registrerade partner. Anledningen kan vara att han eller hon har en lägre inkomst, eller jobbar deltid under en längre period, och därför riskerar att få en lägre pension. 

Pensionsrätt är de pengar som varje år sätts av till din allmänna pension. Du som är gift eller registrerad partner kan föra över dina framtida premiepensionsrätter till din maka, make eller registrerade partner.

I många relationer finns skillnader mellan parternas inkomst och hur mycket de arbetar. Den som har lägre inkomst och mindre tid i arbetslivet får även mindre i pension. Om ni är gifta kan den som tjänar mest föra över sin framtida premiepension för att kompensera till exempel en lägre inkomst eller deltidsarbete under långa perioder.

Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.  

Överför din premiepensionsrätt

Du gör din överföring genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation.

 • Du behöver anmäla överföring av premiepensionsrätt till Pensionsmyndigheten i god tid, senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter sedan tills vidare, eller under de år du har uppgett i din anmälan.
 • Du kan bara föra över premiepensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet.
 • Det går inte att föra över en del av den årliga premiepensionsrätten. Väljer du att föra över till maka/make/registrerad partner så förs hela den årliga premiepensionsrätten över.
 • Den premiepension som redan har tjänats in går inte att föra över. Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.
 • Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. 
 • Du kan inte ångra en överföring. Pengar du har fört över till din maka/make/registrerade partner kan du inte få tillbaka.
 • Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto.

Beloppet minskar vid överföring

När pengarna förs över minskas beloppet med 6 procent. Det innebär att mottagaren får 94 procent av beloppet. Om du för över 100 kronor så får mottagaren 94 kronor. Mellanskillnaden delas ut till alla andra som har premiepension, det kallas arvsvinster.

Varför minskas beloppet vid överföring?

Oftast görs överföringen av en man till en kvinna. Eftersom kvinnor, statistiskt sett, förväntas leva längre än män så måste övriga pensionssparare bli kompenserade för den förlorade arvsvinsten.

Exempel: En man för över premiepension till sin fru som motsvarar en pension på 1 000 kronor per månad livet ut. Frun förväntas leva längre än mannen vilket innebär att dessa 1 000 kronor betalas ut under längre tid än om mannen själv hade tagit ut pengarna i pension.

Han hade enligt statistiken avlidit tidigare än henne och då hade hans kvarvarande premiepension delats ut till övriga pensionssparare som arvsvint. Eftersom frun, som förväntas leva längre, får pengarna istället så förlorar övriga pensionssparare pengar i form av arvsvinster.

Systemet med arvsvinst är en förutsättning för att pensionen ska kunna räcka livet ut till dem som lever länge.  

Om en höginkomsttagande man för över premiepension till sin fru under 20 år så skulle mannen förlora cirka 1 989 kronor per månad i premiepension livet ut och kvinnan skulle vinna cirka 1 870 kronor per månad i pension livet ut. 

Kvinnan får alltså ett belopp som är 6 procent lägre. Eftersom kvinnan beräknas leva längre än mannen kommer hon att få utbetalningen under fler år än vad hennes make hade fått.

Räkneexempel på hur mycket överföring av premiepension betyder för mottagarens slutliga pension livet ut

Antal år av överföring  Om givarens månadslön är 20 000 kronor   Om givarens månadslön är 30 000 kronor Om givarens månadslön är 45 900 kronor 

1

50 kr/mån

70 kr/mån

110 kr/mån

2

100 kr/mån

140 kr/mån

220 kr/mån

3

140 kr/mån

210 kr/mån

330 kr/mån

4

190 kr/mån

 280 kr/mån

430 kr/mån

5

230 kr/mån

350 kr/mån

540 kr/mån

6

280 kr/mån

420 kr/mån

640 kr/mån

7

320 kr/mån

480 kr/mån

740 kr/mån

8

360 kr/mån

550 kr/mån

840 kr/mån

9

410 kr/mån

610 kr/mån

930 kr/mån

10

450 kr/mån

670 kr/mån

1 030 kr/mån

11

490 kr/mån

730 kr/mån

1 120 kr/mån

12

530 kr/mån

790 kr/mån

1 210 kr/mån

13

570 kr /mån

850 kr/mån

1 300 kr/mån

14

610 kr/mån

910 kr/mån

1 390 kr/mån

15

640 kr/mån

970 kr/mån

1 480 kr/mån

20

820 kr/mån

1 230 kr/mån

1 890 kr/mån

Räkneexempel

De räkneexempel som redovisas utgår från Pensionsmyndighetens tumregler för pensionsberäkningar. Mottagaren antas gå i pension vid sin riktålder och ta emot den första premiepensionsrätten vid 29 års ålder.

Riktålder för pension är kopplad till medellivslängdens utveckling i Sverige och motsvarar för årskullen 1992 en pensionsålder på 69 år.

För över premiepension till partner vid exempelvis deltidsarbete eller lägre inkomst

Om du är gift eller registrerad partner kan den som tjänar mest föra över sina framtida premiepensrätter för att kompensera till exempel en lägre inkomst eller deltidsarbete under en längre period. Det kan vara ett sätt att säkerställa att den som tar emot premiepensionsrätterna får en så bra pension som möjligt, trots lägre inkomster.

En fördel med att föra över premiepensionsrätter till den med lägre inkomster är att det inte belastar din ekonomi här och nu. Ni bestämmer själva hur länge ni vill att överföringen av premiepensionen ska gälla.

Mer om hur småbarnsperioden kan påverka pensionen

Alternativ till att föra över premiepensionsrätt

Ett annat sätt, eller som komplement till överföring av premiepensionen, kan vara att du som har högre inkomst i ett förhållande startar ett sparande till den som tjänar mindre. Det är då bra att skriva det sparandet som enskild egendom. Det innebär att pengarna tillhör den som sparandet är skrivet på även vid en eventuell skilsmässa.

Så här gör du för att stoppa överföringen

Vill du stoppa överföringen måste du anmäla detta till Pensionsmyndigheten senast den 30 april det år som överföringen ska stoppas.

 • Fyll i blanketten Anmälan upphörande överföring av pensionsrätt. Det gäller dig som har en överföring tillsvidare. 
 • Har du angett vilka år överföringen ska gälla stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.
 • Skiljer du dig upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses. 
 • Om du överför pensionsrätt och du dör kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet. Skulle mottagaren av pensionsrätten dö kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar.

När överföringen upphör automatiskt

 • Har du angett vilka år överföringen ska gälla stoppas det automatiskt när tiden har gått ut.
 • Om du skiljer dig upphör överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses.
 • Om du avlider kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet.
 • Om mottagaren av pensionsrätten avlider kommer överföringen att upphöra från och med det år dödsfallet inträffar. 

Sammanfattning

 • Pensionsrätt är pengar som varje år sätts av till din allmänna pension. Om din make, maka eller registrerade partner har en lägre inkomst, eller jobbar deltid under en längre period, kan du föra över pensionsrätt till henne eller honom som kompensation.
 • Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter.
 • Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.
 • Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. 
 • Pensionsmyndigheten behöver få in din anmälan senast 30 april det år som överföringen ska börja gälla.