AP7 Såfa och statens sparalternativ för premiepensionen | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

AP7 Såfa och statens sparalternativ för premiepensionen

Du kan välja statens sparalternativ AP7 Såfa för din premiepension antingen helt och hållet eller i kombination med ett eget val av andra fonder. Risken i AP7 Såfa anpassas efter din ålder från det år du fyller 56 år.

AP7 Såfa är en fondportfölj som anpassas efter din ålder och är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande. Du behöver inte välja fonder om du inte vill. Här kan du byta tillbaka till förvalsalternativet om du har valt fonder i premipensionen eller om du anlitat någon annan för att göra detta, och sedan har tappat intresset för att aktivt välja, så kan det vara klokt att byta tillbaka till det statliga alternativet AP7 Såfa. 

Du kan välja mellan AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), som är ett sparalternativ som anpassar risken efter din ålder, eller någon av de tre andra av statens sparalternativ, AP7 Offensiv, AP7 Balanserad eller AP7 Försiktig. De har samma risk under hela spartiden och de har låga avgifter.

Du kan själv byta fonder i premiepensionen genom eget val

Byte till statens sparalternativ AP7 Såfa

För att göra ett byte loggar du in på Mina sidor med din e-legitimation och går in under Mina tjänster.

Sveriges riksdag har bestämt att Pensionsmyndigheten ska erbjuda sparalternativ för de som inte vill göra ett eget val för sin premiepension. De statliga sparalternativen för premiepensionen förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Mer om Sjunde AP-fonden

AP7 Såfa anpassas efter din ålder

Risken i AP7 Såfa anpassas efter din ålder genom att risken först är hög och sedan sänks stegvis från det år du fyller 56 år. Fördelningen ändras automatiskt över tid och du behöver inte följa upp ditt sparande själv om du inte vill. Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer.

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper

Fördelning mellan aktiefond och räntefond för olika åldersgrupper
  • Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier. Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen.
  • Du kan kombinera AP7 Såfa med andra fonder.
  • Du kan välja eller välja bort AP7 Såfa när som helst.
  • Statens tre andra sparalternativ med AP7 Offensiv, Balanserad och Försiktig 
  • De färdiga sparalternativen passar dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill välja fonder på egen hand. Skulle du vilja kan du kombinera sparalternativen med andra fonder.

Fondfakta AP7 Såfa

Risk och möjlighet med AP7 Såfa

Sjunde AP-fonden använder sig av så kallade derivat för att höja risknivån i aktieandelen. Risknivån i AP7 Såfa är för sparare upp till 55 år högre än i en vanlig global aktiefond eftersom den har en hävstång på aktiedelen som normalt ligger på 25%.

Syftet med risknivån är att det ger dig möjlighet till bra värdeutveckling under många år.

Exempel

Om värdet i en globalfond går ner eller upp med 10 procent går värdet i AP7 Såfa upp eller ner med 12,5 procent. Syftet med den höga risknivån är att det ger dig möjlighet till bra värdeutveckling under många år.

Genom att andelen av räntefonden i din portfölj ökar efter att du fyllt 56 år, får du ett sparande där värdeutvecklingen varierar mindre ju närmare pensionen du kommer.

Statens tre andra sparalternativ med AP7 Offensiv, Balanserad och Försiktig

De färdiga sparalternativen passar dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill välja fonder på egen hand. De tre olika sparalternativen kan inte kombineras med andra fonder.

  • Alla tre sparalternativen innehåller en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond.
  • Risknivån i sparalternativen förändras inte när du blir äldre utan de har samma fördelning år från år.
  • Sparalternativen passar för dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill välja fonder på egen hand.
  • Lägg märke till att upp till dess du fyller 60 år har AP7 Såfa högre risk än AP7 Offensiv.

Statens fondportföljer med olika risknivåer

Risknivå för AP7 Offensiv

AP7 Offensiv

Har den högsta risknivån av de tre portföljerna. Passar dig som har långt kvar till pensionen. Du kan logga in på Mina sidor och välja AP7 Offensiv.

Välj AP7 Offensiv

Fondfakta AP7 Offensiv

Risknivå för AP7 Balanserad

AP7 Balanserad

Har en medelhög risknivå. Passar dig som vill ha ett sparande med lika delar aktier och räntor. Du kan logga in på Mina sidor och välja AP7 Balanserad.

Välj AP7 Balanserad

Fondfakta AP7 Balanserad

Risknivå för AP7 Försiktig

AP7 Försiktig

Har en relativt låg risk. Passar dig som vill ha ett tryggare sparande.

Välj AP7 Försiktig

Fondfakta AP7 Försiktig

Risk och möjlighet med statens övriga sparalternativ

Den övergripande risknivån, det vill säga fördelningen mellan aktiefonden och räntefonden, hålls oförändrad år från år. Det sker genom att fördelningen återställs en gång om året. Under året kommer fördelningen att tidvis vara en annan än den ursprungliga. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Den fond som haft bäst värdeutveckling kommer att utgöra en allt större andel av portföljen tills fördelningen återställs i december varje år.

AP7 Såfa består av AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond

AP7 Såfa är en kombination av Sjunde AP-fondens AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond. Dessa fonder kan även väljas var för sig på fondtorget.

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg kreditrisk

AP7 Aktiefond är en global aktiefond med relativt hög risk

 

Har du frågor om AP7 Såfa?

Vanliga frågor om AP7 Såfa