Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ditt premiepensionsval och stöd för fondval

Premiepensionen är den del av din allmänna pension som är placerad i fonder. Viktigast för hur stor din slutliga premiepension kan förväntas bli är vilken avgift du betalar, under hur lång tid du sparar och vilken risknivå du väljer. Aktier är förknippade med högre risk och räntor med lägre risk. 

Om du vill kan du göra ett eget val i premiepensionen. Valet innebär att du väljer hur dina premiepensionspengar ska placeras. Du kan välja som mest fem olika fonder och sätta ihop din egen fondportfölj. Du kan när som helst välja att ändra fördelningen mellan dina fonder eller byta till andra fonder. Det kostar ingenting att välja fonder för din premiepension.

Om du inte vill göra ett eget val kan du stanna kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Mer om AP7 Såfa

Så fungerar fondbyte

Din premiepension i orange kuvertet

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där hittar du information om hur din premiepension är placerad.

När du får kuvertet för första gången får du reda på hur du går till väga om du vill göra ett fondval. Mer om orange kuvert

Vad innebär fondsparande i premiepensionen?

För att få chans till en bra värdeutveckling kan du behöva ta högre risk. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. Historisk avkastning kan inte vägleda dig vid val av fonder annat än i en negativ mening – undvik att välja fonder som ofta uppvisat ett dåligt resultat. Mer om risk

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension. Dessutom går du miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift hade fått stanna kvar och gett ränta år efter år.

Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori är det bra att välja den med lägst avgift. Om du exempelvis vill välja en global aktiefond så välj den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg. Fondavgifterna påverkar ditt sparande

En lång tid för ditt sparande är nyckeln till en högre pension. En genomsnittlig pensionssparare tjänar in till sin allmänna pension under 42 år. Ju längre du arbetar desto högre pension får du. Ju längre tid du har på dig att spara, desto mer hinner pengarna växa.

När du arbetar och betalar skatt sätts det in pengar till din allmänna pension som består av inkomstpension och premiepension. De allra flesta har också en tjänstepension från arbetsgivaren. För de allra flesta är inkomstpensionen den största delen av den samlade pensionen. Premiepensionen och tjänstepensionen tillsammans utgör något mindre än hälften av din samlade pension.  

För ditt premiepensionssparande kan du söka fram och välja fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer.

Alla fondförvaltare på premiepensionens fondtorg är anslutna till FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investments. Genom anslutning förbinder fondbolaget sig att integrera PRIs sex principer. Syftet är att driva utvecklingen för ansvarsfulla investeringar för ett mer hållbart samhälle. Mer om hållbara fonder

1. Vilken risk passar dig?

Börja med att ta ställning till vilken risknivå som passar dig. Risk är detsamma som svängningar i värdet.

Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.

2. Välj risknivå genom fondtyperna

Risknivån beror i grunden på hur stor andel aktier respektive räntor du har i din fondportfölj. Du gör fördelningen genom att välja bland aktiefonder och räntefonder.

Dessutom finns blandfonder som innehåller både aktier och räntor samt generationsfonder som har enbart aktier när du har långt kvar till pensionen och en allt större andel räntor ju närmare pensionen du kommer.

3. Välj fondkategori och fonder

Vi har delat in fondtyperna i olika kategorier för att underlätta fondvalet. Fonderna inom en kategori har liknande egenskaper och har samma grundläggande förutsättningar.

Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori är det bra att välja den med lägst avgift. 

Olika risknivåer för räntefonder med låg risk och aktiefonder mot Kina och Ryssland med hög risk. Det finns även generationsfonder och blandfonder med medelhög risk.

Bilden visar en skala på hög och låg risk med: R för Räntefonder, A för Aktiefonder, G för Generationsfonder och B för Blandfonder.

Sök och jämför fonder

Du kan söka och jämföra premiepensionsfonder som ingår i vårt fondtorg för att kunna göra val för din premiepension. Sök och jämför fonder

Har du frågor om fondval?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyte