Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Snart dags att ta ut din pension?

Det är en bra idé att i god tid planera hur du vill ta ut din pension. Då hinner du fundera och göra de val och anpassningar som passar dig. 

Pensionen består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever, men vad gäller tjänstepensionen och det egna sparandet kan du oftast välja om du vill ta ut dem under en kortare eller längre tid.

Gör en plan innan du tar ut din pension

Om du funderar på att ta ut din pension inom ett år kan du använda Uttagsplaneraren på minPension.se. I Uttagsplaneraren får du en bra överblick över hela din pension och kan enkelt bestämma dig för hur du vill ta ut den. 

Det här kan du göra i Uttagsplaneraren

  • Se hur skillnaden blir om du tar ut din pension över kort eller lång tid. 
  • Se om storleken på pensionen ändras om du väljer en annan pensionsålder. 
  • Se vad du får i pension efter skatt. 
  • Jämföra olika uttagsplaner för att se vad du får i pension per månad.
  • Få en checklista över vad du behöver göra för att börja ta ut din pension.Till Uttagsplaneraren på minPension.se

Se hur du använder Uttagsplaneraren

Filmen visar steg för steg hur du gör en uttagsplan i Uttagsplaneraren.

Informationsmöten om att ta ut pension

Har du frågor om pension? Vi har informationsmöten som riktar sig till dig som inom en relativt snar framtid planerar gå i pension. Våra möten är kostnadsfria. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Informationsmöten om pension

Fler tips inför pensionen

Känner du att du behöver veta mer för att kunna planera ditt pensionsuttag? Klicka dig vidare för att ta reda på vad som gäller för de olika delarna av pensionen och bli tryggare i din planering. Mer om att planera inför din pension

Bra att veta när du vill ta ut pension

Om du har längre än ett år kvar till pensionen får du en bra överblick av din framtida pension när du gör en pensionsprognos. Den visar en ögonblicksbild av din pension baserat på det du faktiskt tjänat in till pensionen och de uppgifter som du själv lägger in i prognosverktyget.

Prognosen anges i dagens lön- och penningvärde, eftersom det ska vara lätt att förstå vad pensionen kan räcka till om du jämför med den lön du har i dag. Prognosen bortser därför från att både att penningvärdet kan försämras, och att inkomsterna ökar.

Logga in på mina sidor och titta gärna på din prognos då och då under åren för att se din prognos. Logga in och gör din prognos

Du som är pensionär kan se din allmänna pension när du loggar in på Mina sidor. 

Pensionsbolagen slutar att leverera uppgifter till minPension.se när utbetalning från en försäkring har börjat. Det vill säga när du börjat ta ut pension från något av bolagen. Ibland händer det redan innan utbetalningen har börjat. När en försäkring har börjat att betalas ut tar minpension.se inte längre med den i prognosberäkningen.

Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter om din allmänna pension efter att utbetalningen har börjat. Därför kan du göra pensionsprognos för allmän pension även när utbetalningen har påbörjats. I prognosen kan du då se hur den allmänna pensionen påverkas när du fortsätter att arbeta eller vill ändra andel, till exempel från halvt uttag av pension till helt uttag.Logga in på Mina sidor och se din allmänna pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar. Det styr vid vilken ålder du kan ta ut allmänn pension första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut. Det är ett steg emot att införa det som kallas riktåldern. Riktåldern kommer från och med 2026 att styra när olika förmåner kan betalas ut. Så påverkar de nya pensionsåldrarna dig.

Ju längre du arbetar desto meroch tjänar in pengar till din pension desto mer får du i pension per månad. Det gäller för de allra flesta. Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig lön mellan
1 300 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.Så mycket tjänar du på att fortsätta jobba

Varje år som du har lön från ditt arbete tjänar du in till din allmänna pension. Men också föräldrapenning, studier, plikttjänst, arbetsskadelivränta, ersättning från a-kassan och sjuk- eller aktivitetsersättning ger dig rätt till pension. Händelser i livet som kan påverka din pension