Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsåldrar och riktålder

Du kan välja själv när du ska ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född.  Från vilken ålder du kan få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg styrs också av när du är född.   

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut. Det är ett steg emot att införa det som kallas riktåldern. Riktåldern kommer från och med 2026 att styra när olika förmåner kan betalas ut. 

Vem berörs av pensionsåldrarna från 2023?

Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år från och med 2023. Det kommer att beröra dig som är född 1961 och 1962.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg är tidigaste ålder för att få dessa förmåner 66 år. Det var tidigare 65 år. Det betyder att du som är född 1958 och 1959 kommer att kunna få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg först när du fyller 66 år.

För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Riktåldern gäller från och med 2026

Den så kallade riktåldern, som kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis. Riktålder kommer att tillämpas från 2026.

Så här fungerar riktåldern

Riktåldern kommer att fastställas och beslutas varje år men användas först sex år senare. Den kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren.

Riktåldern för år 2020 och 2021 har beslutats av riksdagen sedan tidigare och blir 67 år, vilket i praktiken kommer att tillämpas från år 2026 och 2027.

Från 2026 när riktåldern 67 år gäller, ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras till tre år före riktåldern. Det innebär att du som är född 1963 eller senare kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast.

Eftersom riktåldern beslutas varje år och tillämpas sex år senare kommer du som är yngre inte att kunna veta när du kan ta ut allmän pension förrän det finns en ålder beslutad som gäller din årskull. Men varje år görs prognos på riktålderns utveckling och som kan ge dig vägledning kring vilken ålder du kan ta ut pension från. 

När kan du ta ut allmän pension enligt beslutade riktåldrar?

Här kan du se vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Detsamma gäller uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Då beslut om riktålder görs varje år kommer tabellen att fyllas på varje år med nya årskullar och från vilken ålder som allmän pension kan tas ut. 

Född:

Tidigaste ålder för uttag av allmän pension:
(infaller)

Tidigaste ålder för uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg:
(infaller)

1957

61

65 (2022)

1958

61

66 (2024)

1959

62 (2021)

66 (2025)

1960

62 (2022)

67 (2027)

1961

63 (2024)

Ej fastställd - se beräknade riktåldrar


1962

63 (2025)

Ej fastställd - se beräknande riktåldrar

1963

64 (2027)

Ej fastställd - se beräknande riktåldrar

När kan du ta ut allmän pension enligt beräknade riktåldrar?

Varje år görs prognosberäkningar på riktålder. Så här ser de beräknade riktåldrarna ut för dig född mellan 1961 och 1970.

Född:

Tidigaste ålder för uttag av allmän pension:
(infaller)

Tidigaste ålder för uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg:
(infaller)

1961

63 (2024) *

67 (2028)

1962

63 (2025) *

67 (2029)


1963

64 (2027) *

67 (2030)

1964

64 (2028)

67 (2031)

1965

64 (2029)

67 (2032)

1966

64 (2030)

67 (2033)

1967

64 (2031)

68 (2035)

1968

64 (2032)

68 (2036)

1969

64 (2033)

68 (2037)

1970

65 (2035)

68 (2038)

*Beslutade åldrar.

Lagen om anställningsskydd

Från och med år 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder.

Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.