Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Riktålder – när kan jag ta ut allmän pension?

Från en viss ålder kan du själv välja när du ska börja ta ut din allmänna pension. Men det finns en så kallad riktålder som är en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Riktåldern kommer att styra vid vilken ålder du kan få de olika delarna inom den allmänna pensionen.   

I genomsnitt lever vi längre vilket betyder att det pensionskapital du har ska betalas ut under fler år. För att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande medellivslängden har riksdagen beslutat att höja pensionsåldrarna genom att införa en så kallad riktålder.

Riktåldern gäller från och med 2026

När riktåldern införs rekommenderas du att vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats och som kommer att gälla för din årskull. Allt för att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan du tidigast få dessa från den riktålder som gäller för dig.

Att jobba längre ger högre pension för de allra flesta

Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du per månad när du väl börjar ta ut pensionen. Det gäller för de allra flesta.
Det finns två skäl till att månadsbeloppet ökar:

 1. Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du fortsätter att arbeta.
 2. Den pension du tjänat in fördelas på färre år ju längre du väntar med att ta ut den. Jobba längre ger högre pension

Så här fungerar riktåldern

Riktåldern fastställs och beslutas varje år men används först sex år senare.

Riksdagen har beslutat att riktåldern för åren 2020 – 2024 är 67 år, vilket i praktiken tillämpas under åren 2026 – 2030. 

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension blir tre år före riktåldern (med vissa undantag med anledning av övergångsregler), det vill säga tidigast från 64 års ålder när riktåldern är 67 år. Du som är född 1963 eller senare kommer att kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast.

Riktåldern kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren.

Du som är yngre kommer inte att veta vilken riktålder som gäller för dig förrän det finns en ålder beslutad som kommer att gälla för din årskull. Men varje år görs prognos på riktålderns utveckling som ger dig vägledning om vilken riktålder som kommer att gälla för dig.

När kan jag ta ut allmän pension?

Här kan du se din riktålder samt när du tidigast kan ansöka om och få de olika delarna inom den allmänna pensionen.

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från den månad du fyller 65 år (2022).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 65 års ålder.
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag från januari det år du fyller 67 (2024), vilket betyder att du betalar lägre skatt på din pension.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 61 år.

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 66 år (2024).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 66 års ålder.
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag från januari det år du fyller 67 (2025), vilket betyder att du betalar lägre skatt på pension.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 61 år.

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 66 år (2025).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 66 års ålder.
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag från januari det år du fyller 67 (2026), vilket betyder att du betalar lägre skatt på pension. 
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år.

 • Din riktålder är 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2027).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag från januari det år du fyller 68 (2028), vilket betyder att du betalar lägre skatt på pension.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år.

 • Din riktålder är 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2028).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2024).

 • Din riktålder är 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2029).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2025).

 

 • Din riktålder är 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2030).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • För år 2027 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2027).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 

 • Din riktålder är enligt prognosen 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2031).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • För 2028 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2028).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2032) 
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • För år 2029 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2029).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 67 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2033).
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år (2030).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 68 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 68 år.
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 68 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 68 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 68 år.
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 68 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 69 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 69 år.
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 69 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 69 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 69 år.
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 69 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 70 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år.
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 70 år.
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år.
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.
 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67 år.

Lagen om anställningsskydd

Från och med år 2023 kan du jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna är för de avtal som löpte när lagen trädde i kraft.