Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Planera att flytta från Sverige

Äldre par som ler framför en gul husvägg.

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du planerar att flytta från Sverige som pensionär finns det olika saker som kan vara bra att veta innan du flyttar. Till exempel så är det inte säkert att du får ta med dig alla delar av pensionen.

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Flytta från Sverige - tänk på det här

När du planerar att flytta från Sverige ska du anmäla det till oss. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det första gången till Skatteverket.

Skatteverket

Kom ihåg att anmäla dina förändringar som påverkar din pension även när du bor utanför Sverige.

Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer i ett egenhändigt undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund
Sweden

Vilka pensioner har du rätt att ta med dig utanför Sverige?

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett vart du flyttar. Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till eftersom de också är inkomstgrundade pensioner.

Garantipension får du behålla i vissa fall

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz enligt en tillfällig svensk lag men bara om du tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år innan 65 års ålder. Den tillfälliga lagen gäller till och med december 2021. Vad som händer från januari 2022 vet vi inte ännu. I vissa fall kan du ta få behålla garantipension om du flyttar till Kanada.

Din garantipension kan i vissa fall ändras när du flyttar till ett land inom EU/EES eller Schweiz. När vi räknar ut vilka pengar du ska få utgår vi från svensk lagstiftning, din bosättningstid i Sverige, din svenska inkomstgrundade pension samt utländsk efterlevandepension från annat EU/EES-land och utländsk pension från länder utanför EU/EES.

Garantipensionen är en utfyllnad till omställningspensionen om du får en låg omställningspension. Den får du behålla om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz enligt en tillfällig svensk lag. Den tillfälliga lagen gäller till och med december 2021. Vad som händer från januari 2022 vet vi inte ännu. Men gäller bara om den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år innan 65 års ålder. I vissa fall kan du ta få behålla garantipension om du flyttar till Kanada.

Garantipensionen till omställningspensionen kan i vissa fall ändras när du flyttar till ett land inom EU/EES eller Schweiz. När vi räknar utgår vi från svensk lagstiftning, den avlidnes bosättningstid i Sverige, din svenska inkomstgrundade pension samt utländsk pension från länder utanför EU/EES.

Efterlevandestöd till barn betalar vi ut till barn som bor i Sverige. Men i vissa fall kan barnet få behålla efterlevandestödet eller en del av det om han eller hon flyttar till ett annat land inom EU/ EES eller till Schweiz. Det beror på vilka förmåner barnet får från det land han eller hon flyttar till och om de påverkar det svenska efterlevandestödet.

Inkomstpensionstillägg får du behålla i vissa fall

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som betalas ut som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Storleken på din svenska inkomstgrundade pension och inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz avgör vilket belopp du har rätt till.

Har du inkomstpensionstillägg får du behålla den om du bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Inkomstpensionstillägget ändras inte, utan beräknas på samma sätt som om du skulle bo i Sverige. Om du däremot bor i ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.  

Inkomstpensionstillägg

Vilka delar av den allmänna pensionen har du inte rätt att ta med dig utanför Sverige?

Har du garantipension får du inte behålla den om du flyttar till ett land utanför EU/ EES eller Schweiz. Planerar du att vara borta från Sverige i högst ett år kan du få behålla garantipensionen under din vistelse utanför Sverige. Det gäller även om du har inkomstpensionstillägg. 

Men tänk på att anmäla till oss om du kommer att vara borta från Sverige längre tid än ett år. Anledningen till att du inte får behålla garantipensionen är att den bygger på bosättning och betalas därför bara ut till boende i Sverige (med undantag för EU/EES). Du behöver även anmäla till oss om du har inkomstpensionstillägg. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension eller efterlevandestöd till barn gäller samma regler som för garantipension i form av allmän pension.

Bostadstillägget får du inte behålla. Vistas du i ett land inom EU/ EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige som du betalar för kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år.

Utanför EU/ EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Flyttar du till ett annat land upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar. Det är viktigt att du anmäler din flytt till oss så du inte behöver betala tillbaka om du fått för mycket pengar.

Äldreförsörjningsstödet upphör om du flyttar

Vistas du i ett annat EU/ EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige som du själv betalar för kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. 

Utanför EU/ EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar till ett annat land upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden du flyttar.

Uppgifter om bankkonto i annat land än Sverige

Du lämnar dina uppgifter via en särskild blankett som du beställer från vår kundservice. 

Mer om blankett för bankkonto

Många har också en tjänstepension från jobbet

De flesta som har arbetat i Sverige har även tjänat in till tjänstepension via sin arbetsgivare. För att få veta vad som gäller för din tjänstepension när du flyttar till ett annat land behöver du kontakta ditt tjänstepensionsbolag.

Oftast får du ta med ditt eget pensionssparande

Har du ett eget pensionssparande via din bank eller försäkringsbolag får du i de flesta fall ta med din pension om du flyttar till ett annat land. Prata med din bank eller försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller dig.