Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till allmän pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.

Vem kan få inkomstpensionstillägg?

Du måste ha fyllt 65 år och ta ut din inkomstgrundade pension såsom inkomstpension och tilläggspension. Du behöver inte ta ut hela pensionen. Om du väljer att ta ut en andel av pensionen kommer inkomstpensionstillägget att betalas ut med samma andel. 

Det finns förslag att åldern för när inkomstpensionstillägget kan betalas ut ska ändras från 65 år till 66 år från och med 2023.

Du har rätt till inkomstpensionstillägg om du arbetat och betalat skatt i Sverige minst ett år och tjänat in pensionsgrundande inkomst. Hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige påverkar också hur stort inkomstpensionstillägg du får. För att få det inkomstpensionstillägg du har rätt till krävs också:

 • Att du som är född 1937 eller tidigare har 30 år med pensionspoäng.
   
 • Att du som är född 1938 till 1944 har 35 år med pensionsgrundande inkomst.
   
 • Att du som är född 1945 eller senare har 40 år med pensionsgrundande inkomst.

Om du inte har så många år med pensionsgrundande inkomst som krävs för ett oreducerat inkomstpensionstillägg, kommer inkomstpensionstillägget att räknas proportionerligt i förhållande till det antal år du har tjänat in. Till exempel om du är född 1956 och har 30 år med pensionsgrundande inkomst, kommer ditt inkomstpensionstillägg att beviljas med 30/40-delar.

Inkomstpensionstillägg betalas ut till dig som bor i Sverige eller i ett EU/EES-land eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Om du däremot bor i ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg. 

Hur mycket kan du få?

Storleken på inkomstpensionstillägget varierar och du kan få från noll kronor per månad upp till som mest 600 kronor per månad före skatt.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kan påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.
Använd vår tjänst för att anmäla de pensioner du har från annat land.

Anmäl pension från annat land

Du får inget inkomstpensionstillägg om du: 

 • Har 17 420 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.
   
 • Har 9 223 kronor per månad eller mindre i inkomstgrundad pension före skatt. 

Inkomstpensionstillägget syftar till att ge den som arbetat ett helt liv med låg lön en högre pension. Om du har allmän pension under 9 223 kronor per månad och uppbär garantipension kan du istället ha rätt till bostadstillägg. Det måste du ansöka om själv. 

Bostadstillägg

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du lämnar in ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för inkomstpensionstillägget, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tar eller har tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Om du tar ut allmän pension senare än 65 år blir pensionen oftast högre men det gäller inte för inkomstpensionstillägget. Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas alltså inte av om du tar ut pension senare. Inkomstpensionstillägget blir lika stort vid 65 år som det blir om du väntar med att ta ut allmän pension.

Det finns förslag att åldern för när inkomstpensionstillägget kan betalas ut ska ändras från 65 år till 66 år från och med 2023.

Såhär räknas den svenska inkomstgrundade pensionen för inkomstpensionstillägg

Bra att känna till är att du kan ha lägre eller högre inkomstgrundad pension per månad före skatt, än gränserna 9 223 respektive 17 420 kronor, och ändå få inkomstpensionstillägg. På samma sätt kan du också ha inkomstgrundad pension mellan gränserna 9 223-17 420 kronor, och ändå inte få något inkomstpensionstillägg. Det gäller om du tagit ut pension före eller efter 65 år. Den beräknade inkomstgrundade pensionen som påverkar inkomstpensionstillägget beräknas alltid som om du tog ut den vid 65 år.

 • Om du gjort uttag innan 65 år har du en lägre inkomstgrundad pension än den som beräknas vid 65 år och som ligger till grund för inkomstpensionstillägget.
   
 • Om du gjort uttag efter 65 år har du en högre inkomstgrundad pension än den som beräknas vid 65 år och som ligger till grund för inkomstpensionstillägget.

Med inkomstgrundad pension menas här inkomstpension och tilläggspension.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget. Men inkomstpensionen som används i beräkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Värdet tar inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i.  

Tidpunkten för uttaget och den faktiska premiepensionen gör att den inkomstgrundade pensionen som ligger till grund för beräkningen av inkomstpensionstillägget oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Så blir inkomstpensionstillägget utifrån storleken på den inkomstgrundade pensionen för år 2022

Inkomstgrundad allmän pension, nedre gräns Inkomstgrundad allmän pension, övre gräns Inkomstpensionstillägg, belopp kronor/månad
9 223 9 393 25
9 394 9 564 75
9 565 9 735 125
9 736 9 906 175
9 907 10 076 225
10 077 10 247 275
10 248 10 418 325
10 419 10 589 375
10 590 10 760 425
10 761 10 930 475
10 931 11 101 525
11 102 11 272 575
11 273 14 346 600
14 347 14 602 575
14 603 14 858 525
14 859 15 115 475
15 116 15 371 425
15 372 15 627 375
15 628 15 883 325
15 884 16 139 275
16 140 16 396 225
16 397 16 652 175
16 653 16 908 125
16 909 17 164 75
17 165 17 420 25

Exempel på hur inkomstpensionstillägget beräknas

Linnéa, 82 år

Linnéa har jobbat i 35 år och gick i pension vid 65 år. Idag är hon 82 år. Hennes beräknade inkomstgrundade pension är 13 100 kronor per månad före skatt. Hon får 600 kronor per månad före skatt.

Axel, 67 år

Axel har jobbat i 20 år i Sverige när han går i pension vid 67 års ålder. Idag är han 70 år. Han har en ålderspension från Tyskland och en svensk inkomstgrundad pension som tillsammans beräknats till 15 500 kronor per månad före skatt. Han får 213 kronor per månad före skatt.

(Enligt tabellen är beloppet 425 kronor då hans pension, om han hade tagit ut den vid 65 år, ligger i intervallet 15 116–15 371. Sedan påverkar antal arbetsår, som är 20 år för Axel och att det krävs 40 år för att få fullt tillägg).

Ahmed, 69 år

Ahmed har jobbat i 40 år i Sverige. Hans beräknade inkomstgrundade pension är 9 250 kronor per månad före skatt. Idag är han 69 år. Enligt tabellen för inkomstpensionstillägg hamnar Ahmed i första intervallet och det ger honom 25 kronor per månad före skatt. Då Ahmed har låg pension kan han också ha garantipension och han kan också ansöka om bostadstillägg.

Shanti, 65 år

Shanti har pension från Pensionsmyndigheten. Shanti har aldrig arbetat i Sverige utan får endast garantipension, beräknad på bosättningstid i Sverige. Shanti uppfyller inte villkoren för att få inkomstpensionstillägg då hon inte tjänat in någon pensionsgrundande inkomst. Shanti kan inte få inkomstpensionstillägg då hon inte uppfyller villkoren. 

Gunvor, 72 år

Gunvor har jobbat i 30 år i Sverige när hon gick i pension. Idag är hon 72 år. Hon har en beräknad svensk inkomstgrundad pension som är 18 500 kronor per månad före skatt. Hon får 0 kronor per månad. Anledningen är att hennes inkomstgrundade pension är för hög.

Manolo, 85 år

Manolo har jobbat i 10 år i Sverige när han gick i pension. Idag är han 85 år. Han har en beräknad svensk inkomstgrundad pension som är 5 400 kronor per månad före skatt och garantipension med 4 500 kronor, totalt 9 900 kronor per månad före skatteavdrag. Han får 0 kronor per månad. Anledningen är att Manolos inkomstgrundade pension, 5 400 kronor per månad, är för låg. Någon hänsyn till garantipension görs inte när inkomstpensionstillägget beräknas.

Bengt, 64 år

Bengt har valt att ta ut sin allmänna pension från 63 år och jobbar nu bara lite extra, samtidigt som han tar ut pension. Bengt kommer att prövas för inkomstpensionstillägg när han fyller 65 år och får då ett nytt beslut. Han behöver inte skicka in någon ny ansökan eller agera på något sätt. Pensionsmyndigheten kommer automatiskt att pröva rätten till inkomstpensionstillägg för Bengt.

Lisette, ansöker om pension från 65 år

Lisette lämnar in sin ansökan om allmän pension till Pensionsmyndigheten för att få sin pension utbetald till sin 65 års månad. Beslut om allmän pension kommer att skickas till Lisette och det kommer också innehålla uppgifter om inkomstpensionstillägg. Den ansökan som hon lämnar in avser alla förmåner inom allmän pension; inkomstpension, garantipension och inkomstpensionstillägg. 

Lars, 70 år

Lars har jobbat i 40 år i Sverige när han gick i pension vid 63 års ålder. Idag är han 70 år. Han har idag en beräknad svensk inkomstgrundad pension som är 12 500 kronor per månad före skatt. Han får 525 kronor per månad före skatt.

(Enligt tabellen är beloppet 525 kronor då hans pension, om han hade tagit ut den vid 65 år, ligger i intervallet 14 603–14 858).

Hur mycket kan du som är född 1937 eller tidigare få?

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har tjänat in till tilläggspension. Det betyder att du måste ha minst ett år med pensionspoäng för att du ska kunna få inkomstpensionstillägg.

Har du en tilläggspension som betalas ut mellan 9 223 och 17 420 kronor per månad före skatt kan du se i tabellen vilket inkomstpensionstillägg du kan få. Tänk på att den tilläggspension som används för att beräkna inkomstpensionstillägget är den tilläggspension som du skulle ha fått om du tog ut din pension vid 65 år, det vill säga tilläggspension beräknat till 100 procent.

Om du tagit ut din pension tidigare eller senare än vid 65 år, räknar vi om din beviljade tilläggspension så att beloppet motsvarar 100 procent.

Exempel

Du gjorde uttag av pension när du var 67 år. Tilläggspensionen ökade då med 0,7 procent per månad du väntade med uttag efter 65 år, det vill säga 16,8 procent (24 månader x 0,7 procent). När vi nu ska beräkna inkomstpensionstillägg räknar vi om tilläggspensionen så att 16,8 procent tas bort från beloppet innan vi bedömer vilket inkomstpensionstillägg du kan få.

För att du ska få hela inkomstpensionstillägget krävs också att du tjänat in ett visst antal år med pensionspoäng. För att få det inkomstpensionstillägg du har rätt till krävs:

 • Om du är född 1937 till 1924 krävs 30 år med pensionspoäng.

 • Om du är född 1915 till och med 1923 krävs 20 år ökat med ett för varje helt år från 1915 till utgången av ditt födelseår.

 • Om du är född 1914 eller tidigare krävs 20 år med pensionspoäng.

Om du inte har så många år med pensionspoäng som krävs för ett oreducerat inkomstpensionstillägg, kommer inkomstpensionstillägget att räknas proportionerligt i förhållande till det antal år du har tjänat in. Till exempel om du är född 1935 och har 25 år med pensionspoäng, kommer ditt inkomstpensionstillägg att beviljas med 25/30-delar.

Om du har arbetsskadelivränta utbetald från Försäkringskassan kommer det beloppet också att ligga till grund för beräkningen av hur stort inkomstpensionstillägg du kommer att få. 

Inkomstpensionstillägget om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Länder Sverige har avtal med om social trygghet

Berörs du av Brexit?

Du berörs av brexit om du har arbetat och bott i Storbritannien och i Sverige. Det utträdesavtal som EU och Storbritannien kommit överens om kommer att ha inverkan på din rätt till och storleken på inkomstpensionstillägget. Även handels- och samarbetsavtalet kan påverka rätten till inkomstpensionstillägget.

När inkomstpensionstillägget ska prövas och beräknas kommer följande att gälla:

 • Om du är brittisk medborgare och bor i Sverige, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 65 år, har du rätt till inkomstpensionstillägg och din eventuella brittiska pension kommer att ingå i underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget.
 • Om du är brittisk medborgare och bor i Storbritannien, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 65 år, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.
 • Om du är svensk medborgare och bor i Storbritannien, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 65 år, har du rätt till inkomstpensionstillägg och din eventuella brittiska pension kommer att ingå i underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget.
 • Om du är svensk medborgare och bor i Sverige, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 65 år, har du rätt till inkomstpensionstillägg men din eventuella brittiska pension kommer inte att ingå i underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget.

Observera att om du flyttar till ett annat land kan det påverka din rätt till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Mer om hur din allmänna pension påverkas av att Storbritannien har lämnat EU 

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten.

Anmäl pension från annat land

Anmäl förändringar som påverkar din pension 

Svar på vanliga frågor

Du hittar även information om inkomstpensionstillägget bland våra vanliga frågor och svar. 

Frågor och svar om inkomstpensionstillägg

Informationsfilm om inkomstpensionstillägget

Vi berättar hur inkomstpensionstillägget fungerar och vilka som kan ha rätt till det.

Filmen är 26 minuter lång och uppdelad i kapitel enligt nedan:

 • 00:00 - Introduktion av inkomstpensionstillägg
 • 02:37 - Det här är inkomstpensionstillägg
 • 03:42 - Vem kan få inkomstpensionstillägg
 • 05:26 - Så beräknas inkomstpensionstillägg
 • 12:23 - Ingen ansökan behövs
 • 13:16 - Vad får du i inkomstpensionstillägg?
 • 17:10 - All pension beskattas - även inkomstpensionstillägget
 • 17:39 - Andra förmåner påverkas inte av inkomstpensionstillägget
 • 19:23 - Så här många personer beräknas få inkomstpensionstillägg
 • 21:26 - Inkomstpensionstilläggets tidslinje - när sker vad 

Sammanfattning

 • Inkomstpensionstillägget utgör ett tillägg till den allmänna pensionen. Om du har ett långt arbetsliv i Sverige med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.

 • Du behöver inte ansöka separat om inkomstpensionstillägget. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till inkomstpensionstillägget från 65 år.

 • Inkomstpensionstillägget kan betalas ut med ett belopp mellan 0 – 600 kronor per månad före skatt.

 • Inkomstpensionstillägget betalas ut till dig som bor i Sverige eller i ett EU/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

 • En beräknad inkomstgrundad pension från Sverige och pension från EU/EES-länder samt Schweiz påverkar storleken på inkomstpensionstillägget.

 • Bostadstillägg och garantipension påverkas inte av inkomstpensionstillägget.