Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till allmän pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.

Vem kan få inkomstpensionstillägg?

Du måste ha fyllt 66 år och ta ut din inkomstgrundade pension såsom inkomstpension och tilläggspension. Du behöver inte ta ut hela pensionen. Om du väljer att ta ut en andel av pensionen kommer inkomstpensionstillägget att betalas ut med samma andel. 

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få inkomstpensionstillägg. Mer om pensionsåldrar och riktålder

Du har rätt till inkomstpensionstillägg om du arbetat och betalat skatt i Sverige minst ett år och tjänat in pensionsgrundande inkomst. Hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige påverkar också hur stort inkomstpensionstillägg du får. För att få det inkomstpensionstillägg du har rätt till krävs också:

 • Att du som är född 1937 eller tidigare har 30 år med pensionspoäng.
 • Att du som är född 1938 till 1944 har 35 år med pensionsgrundande inkomst.
 • Att du som är född 1945 eller senare har 40 år med pensionsgrundande inkomst.

Om du inte har så många år med pensionsgrundande inkomst som krävs för ett oreducerat inkomstpensionstillägg, kommer inkomstpensionstillägget att räknas proportionerligt i förhållande till det antal år du har tjänat in. Till exempel om du är född 1956 och har 30 år med pensionsgrundande inkomst, kommer ditt inkomstpensionstillägg att beviljas med 30/40-delar.

Inkomstpensionstillägg betalas ut till dig som bor i Sverige eller i ett EU/EES-land eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Om du däremot bor i ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg. 

Hur mycket kan du få?

Storleken på inkomstpensionstillägget varierar och du kan få från noll kronor per månad upp till som mest 600 kronor per månad före skatt.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kan påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.
Använd vår tjänst för att anmäla de pensioner du har från annat land.Anmäl pension från annat land

Du får inget inkomstpensionstillägg om du: 

 • Har 18 111 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.
 • Har 9 589 kronor per månad eller mindre i inkomstgrundad pension före skatt. 

Inkomstpensionstillägget syftar till att ge den som arbetat ett helt liv med låg lön en högre pension. Om du har allmän pension under 9 589 kronor per månad och uppbär garantipension kan du istället ha rätt till bostadstillägg. Det måste du ansöka om själv. Så fungerar bostadstillägg

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du lämnar in ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för inkomstpensionstillägget, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 66 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 66 år, om du tar eller har tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 eller tidigare gäller 65 år istället för 66 år.

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Om du tar ut allmän pension senare än 66 år (65 år om du är född 1957 eller tidigare) blir pensionen oftast högre men det gäller inte för inkomstpensionstillägget. Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas alltså inte av om du tar ut pension senare. Inkomstpensionstillägget blir lika stort vid 66 år, eller 65 år om du är född 1957, som det blir om du väntar med att ta ut allmän pension.

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få inkomstpensionstillägg. Mer om pensionsåldrar och riktålder

Så här räknas den svenska inkomstgrundade pensionen för inkomstpensionstillägg

Bra att känna till är att du kan ha lägre eller högre inkomstgrundad pension per månad före skatt, än gränserna 9 589 respektive 18 112 kronor, och ändå få inkomstpensionstillägg. På samma sätt kan du också ha inkomstgrundad pension mellan gränserna 9 589–18 112 kronor, och ändå inte få något inkomstpensionstillägg. Det gäller om du tagit ut pension före eller efter 66 år. Den beräknade inkomstgrundade pensionen som påverkar inkomstpensionstillägget beräknas alltid som om du tog ut den vid 66 år.

 • Om du har gjort uttag innan 66 år har du en lägre inkomstgrundad pension än den som beräknas vid 66 år och som ligger till grund för inkomstpensionstillägget.
 • Om du har gjort uttag efter 66 år har du en högre inkomstgrundad pension än den som beräknas vid 66 år och som ligger till grund för inkomstpensionstillägget.

Om du är född 1957 eller tidigare gäller 65 år istället för 66 år i exemplen ovan.

Med inkomstgrundad pension menas här inkomstpension och tilläggspension.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget. Men inkomstpensionen som används i beräkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Värdet tar inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i, eller om du tecknat efterlevandeskydd till din premiepension.  

Tidpunkten för uttaget och den faktiska premiepensionen gör att den inkomstgrundade pensionen som ligger till grund för beräkningen av inkomstpensionstillägget oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Linnéa, 82 år

Linnéa har jobbat i 35 år och gick i pension vid 65 år. Idag är hon 82 år. Hennes beräknade inkomstgrundade pension är 13 100 kronor per månad före skatt. Hon får 600 kronor per månad före skatt.

Axel, 70 år

Axel har jobbat i 20 år i Sverige när han går i pension vid 67 års ålder. Idag är han 70 år. Han har en ålderspension från Tyskland och en svensk inkomstgrundad pension som tillsammans beräknats till 16 700 kronor per månad före skatt. Han får 138 kronor per månad före skatt.

(Enligt tabellen är beloppet 275 kronor då hans pension, om han hade tagit ut den vid 65 år, ligger i intervallet 16 515–16 780. Sedan påverkar antal arbetsår, som är 20 år för Axel och att det krävs 40 år för att få fullt tillägg).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har tjänat in till tilläggspension. Det betyder att du måste ha minst ett år med pensionspoäng för att du ska kunna få inkomstpensionstillägg.

Har du en tilläggspension som betalas ut mellan 9 589 och 18 112 kronor per månad före skatt kan du se i tabellen vilket inkomstpensionstillägg du kan få. Tänk på att den tilläggspension som används för att beräkna inkomstpensionstillägget är den tilläggspension som du skulle ha fått om du tog ut din pension vid 65 år, det vill säga tilläggspension beräknat till 100 procent.

Om du tagit ut din pension tidigare eller senare än vid 65 år, räknar vi om din beviljade tilläggspension så att beloppet motsvarar 100 procent.

Exempel

Du gjorde uttag av pension när du var 67 år. Tilläggspensionen ökade då med 0,7 procent per månad du väntade med uttag efter 65 år, det vill säga 16,8 procent (24 månader x 0,7 procent). När vi nu ska beräkna inkomstpensionstillägg räknar vi om tilläggspensionen så att 16,8 procent tas bort från beloppet innan vi bedömer vilket inkomstpensionstillägg du kan få.

För att du ska få hela inkomstpensionstillägget krävs också att du tjänat in ett visst antal år med pensionspoäng. För att få det inkomstpensionstillägg du har rätt till krävs:

 • Om du är född 1937 till 1924 krävs 30 år med pensionspoäng.
 • Om du är född 1915 till och med 1923 krävs 20 år ökat med ett för varje helt år från 1915 till utgången av ditt födelseår.
 • Om du är född 1914 eller tidigare krävs 20 år med pensionspoäng.

Om du inte har så många år med pensionspoäng som krävs för ett oreducerat inkomstpensionstillägg, kommer inkomstpensionstillägget att räknas proportionerligt i förhållande till det antal år du har tjänat in. Till exempel om du är född 1935 och har 25 år med pensionspoäng, kommer ditt inkomstpensionstillägg att beviljas med 25/30-delar.

Om du har arbetsskadelivränta utbetald från Försäkringskassan kommer det beloppet också att ligga till grund för beräkningen av hur stort inkomstpensionstillägg du kommer att få. 

Inkomstpensionstillägget om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.Länder Sverige har avtal med om social trygghet

Du berörs av brexit om du har arbetat och bott i Storbritannien och i Sverige. Det utträdesavtal som EU och Storbritannien kommit överens om kommer att ha inverkan på din rätt till och storleken på inkomstpensionstillägget. Även handels- och samarbetsavtalet kan påverka rätten till inkomstpensionstillägget.

När inkomstpensionstillägget ska prövas och beräknas kommer följande att gälla:

 • Om du är brittisk medborgare och bor i Sverige, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 66 år, har du rätt till inkomstpensionstillägg och din eventuella brittiska pension kommer att ingå i underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget.
 • Om du är brittisk medborgare och bor i Storbritannien, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 66 år, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.
 • Om du är svensk medborgare och bor i Storbritannien, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 66 år, har du rätt till inkomstpensionstillägg och din eventuella brittiska pension kommer att ingå i underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget.
 • Om du är svensk medborgare och bor i Sverige, uppbär svensk inkomstgrundad pension och har fyllt 66 år, har du rätt till inkomstpensionstillägg men din eventuella brittiska pension kommer inte att ingå i underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget.

Om du är född 1957 eller tidigare gäller 65 år istället för 66 år i exemplen ovan.

Observera att om du flyttar till ett annat land kan det påverka din rätt till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg.Mer om hur din allmänna pension påverkas av att Storbritannien har lämnat EU

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten.Anmäl pension från annat land

Anmäl förändringar som påverkar din pension 

Svar på vanliga frågor

Du hittar även information om inkomstpensionstillägget bland våra vanliga frågor och svar. Frågor och svar om inkomstpensionstillägg

Informationsfilm om inkomstpensionstillägget

Vi berättar hur inkomstpensionstillägget fungerar och vilka som kan ha rätt till det.

Filmen är 26 minuter lång och uppdelad i kapitel enligt nedan:

 • 00:00 - Introduktion av inkomstpensionstillägg
 • 02:37 - Det här är inkomstpensionstillägg
 • 03:42 - Vem kan få inkomstpensionstillägg
 • 05:26 - Så beräknas inkomstpensionstillägg
 • 12:23 - Ingen ansökan behövs
 • 13:16 - Vad får du i inkomstpensionstillägg?
 • 17:10 - All pension beskattas - även inkomstpensionstillägget
 • 17:39 - Andra förmåner påverkas inte av inkomstpensionstillägget
 • 19:23 - Så här många personer beräknas få inkomstpensionstillägg
 • 21:26 - Inkomstpensionstilläggets tidslinje - när sker vad 

Sammanfattning

 • Inkomstpensionstillägget utgör ett tillägg till den allmänna pensionen. Om du har ett långt arbetsliv i Sverige med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.

 • Du behöver inte ansöka separat om inkomstpensionstillägget. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till inkomstpensionstillägget från 66 år, om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. Från 2026 införs en riktålder.

 • Inkomstpensionstillägget kan betalas ut med ett belopp mellan 0 – 600 kronor per månad före skatt.

 • Inkomstpensionstillägget betalas ut till dig som bor i Sverige eller i ett EU/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

 • En beräknad inkomstgrundad pension från Sverige och pension från EU/EES-länder samt Schweiz påverkar storleken på inkomstpensionstillägget.

 • Bostadstillägg och garantipension påverkas inte av inkomstpensionstillägget.