Lämna ett levnadsintyg för att få din ersättning | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lämna levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från oss eller Försäkringskassan behöver lämna ett levnadsintyg varje år. Det beror på att vi behöver veta att du lever för att kunna betala ut din ersättning.

Read about life certificate in English

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Lämna ditt levnadsintyg

För dig som saknar e-legitimation

Använd vår tjänst för att bifoga ditt levnadsintyg med underskrift och stämpel från en godkänd myndighet.

Du som har e-legitimation

Du kan enkelt godkänna ditt levnadsintyg digitalt genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation och får då en snabbare hantering. 

 • Om du inte skickar in ditt levnadsintyg kommer utbetalningen av din ersättning att upphöra. 
 • Du behöver inte skicka in pappersblankett om du väljer att skicka ditt levnadsintyg via vår tjänst eller godkänna genom att logga in med e-legitimation på Mina sidor.

När under året skickar vi ut ett brev om levnadsintyg till dig?

Intyget skickas en gång per år under hösten, i september-november.

Utskick av levnadsintyg för utlandsbosatta 2019
Utskick Påminnelse Belut om spärr av utbetalning Utbetalning stoppas från Länder
16/9 31/10 20/12 Januari 2020 Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien, Thailand och övriga länder som inte finns i tabellen
20/9 18/11 20/1 2020 Februari 2020 Brasilien, Chile, Kanada
18/10 18/12 20/2 2020 Mars 2020 Belgien, Grekland, USA
20/11 4/2 2020 20/3 2020 April 2020 Frankrike, Israel, Nederländerna, Österrike, Storbritannien

Vad ska jag göra när jag får mitt brev med levnadsintyg?

Det är viktigt att du läser igenom informationen som bifogas levnadsintyget. Det enklaste sättet är att godkänna intyget genom att logga in direkt på Mina sidor, om du har en e-legitimation.

I annat fall behöver du skicka in ditt levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. Du kan antingen bifoga ett stämplat och signerat levnadsintyg via vår tjänst eller skicka in det med post. Det går inte längre att skicka levnadsintyg via e-post. 

 • Sök upp en av de godkända myndigheterna. Ta med pass eller annan identitetshandling så att de kan intyga att du lever. 

Godkända myndigheter som kan intyga levnadsintyg

 • Tjänstemannen hos berörd myndighet eller institution signerar och stämplar ditt intyg.
 • Skicka in ditt levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. 

Skicka via vår tjänst

Skicka levnadsintyg via ett webbformulär

Skicka via post till

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

Så här fyller du i levnadsintyget

 • På sida ett ska en godkänd myndighet intyga att du lever genom att stämpla och signera intyget. Ta med ditt pass eller annan identitetshandling så att de kan intyga att du lever.

Godkända myndigheter som kan intyga levnadsintyg

 • Glöm inte att skriva under levnadsintyget på sidan två.
 • Om du har ändrat adress eller civilstånd ska du fylla i de nya uppgifterna på sidan två.
 • Avser levnadsintyget en person under 18 år ska förmyndaren skriva under intyget.

Följande myndigheter kan signera och stämpla levnadsintyget

 • svensk ambassad
 • svenskt konsulat
 • svenska kyrkan
 • utländsk socialförsäkringsinstitution
 • notarius publicus
 • utländsk polismyndighet
 • utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Befinner du dig i Sverige kan du vända dig till våra servicekontor

Länder med elektroniskt utbyte av levnadsintyg

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något.

Sverige har utbyte med

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Tyskland
 • USA
 • Polen
 • Spanien
 • Storbritannien.

Även om du bor i ett land där Pensionsmyndigheten har ett elektroniskt utbyte kan du ändå få en begäran om levnadsintyg på papper. Detta beror på att en maskinell identifiering av personuppgifter inte kan göras i vissa fall. Om du får ett levnadsintyg på papper måste du fylla i det, få det stämplat och skicka in det till oss.

Vad ska jag göra om jag inte fått något levnadsintyg? (Blankett)

Om du inte har fått något levnadsintyg kan det bero på att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten. Du kan anmäla din nya adress på levnadsintyget. 

Skriv ut blankett

En annan orsak kan vara att vi har elektroniskt utbyte med landet du bor i och då hämtar vi uppgifterna digitalt.

Lista över länder vi har digitalt utbyte med

Vem får skriva under levnadsintyg om du inte kan ta dig till en godkänd myndighet?

Om du inte kan besöka någon av de angivna myndigheterna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

Kontakta kundservice

Utbetalning av tjänstepension och privatpension

Vi samordnar med flera försäkringsbolag som är anslutna till en e-tjänst som tillhandahåller uppgifter från Pensionsmyndigheten. Det innebär att du som får utbetalning av tjänstepension eller privat pension inte behöver skicka levnadsintyg till alla bolag. 

Försäkringsbolag som har möjlighet att få information om att du lever

 • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
 • AI Pension, Försäkringsförening
 • Alecta Pensionsförsäkring
 • Collectum AB
 • Folksam Service AB
 • Folksam Ömsesidig Livförsäkring
 • Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, Ömsesidig
 • Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Publ)
 • Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt
 • Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (Publ)
 • PP Pension Försäkringsförening
 • Skandikon Administration Aktiebolag
 • SPP Pension & Försäkring AB (Publ)
 • Statens Tjänstepensionsverk

 

Kontakta oss

Om du har frågor kring levnadsintyg kan du kontakta oss på kundservice.

Kontakta kundservice

Det går inte längre att skicka levnadsintyg via e-post. Du kan istället logga in på Mina sidor för att godkänna ditt levnadsintyg eller vår e-tjänst för att skicka ditt levnadsintyg.

Vilka regler gäller för levnadsintyget?

Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. I 110 kap. 15 § socialförsäkringsbalken står det "För utbetalning av en förmån utomlands får det krävas bevis om att rätten till förmånen består ."

I Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2012:2) om levnadsintyg regleras vilka institutioner som godtas som intygslämnare att en person som är bosatt utomlands lever.