Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Lämna levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. Enklast gör du det på webben.

Read about life certificate in English

Informationen i levnadsintyget behöver vi för att kunna säkerställa att du får den ersättning du har rätt till.

Varje år skickar vi därför ett brev med levnadsintyget till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Från och med år 2022 kommer vi börja skicka ut brevet under sommaren.

Lämna ditt levnadsintyg

För dig som saknar e-legitimation

Använd vår tjänst för att bifoga ditt levnadsintyg med underskrift och stämpel från en godkänd myndighet.

Du som har e-legitimation

Du kan enkelt godkänna ditt levnadsintyg digitalt genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation och får då en snabbare hantering. 

Bra att veta

 • Hör du inget från oss betyder det att vi har tagit emot ditt levnadsintyg och har godkänt det. Vi kontaktar dig om vi behöver fler uppgifter.
 • Om du inte skickar in ditt levnadsintyg upphör utbetalningen tills vi har fått ditt intyg. 
 • Du som lämnar levnadsintyget digitalt här på webben behöver inte posta pappersblanketten.

Har du inte fått något brev från oss?

Om du inte har fått något levnadsintyg kan det kan bero på att vi inte har skickat ut levnadsintyget än. Kontrollera när vi skickar det till landet du bor i.

När skickar vi brev med levnadsintyg

Att du inte har fått något brev kan också bero på att vi hämtar uppgifterna digitalt från landet du bor i, eller att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten.

Har du inte fått något levnadsintyg kan du ladda ner blanketten här. Det är viktigt att du läser igenom informationen om hur du fyller i levnadsintyget. 

Ladda ner blanketten

Lämna ditt levnadsintyg

Om du har en e-legitimation är det enklaste sättet att godkänna intyget genom att logga in på Mina sidor.

I annat fall behöver du skicka in ditt levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. Du kan antingen bifoga ett stämplat och signerat levnadsintyg digitalt här på webben eller skicka det med post.   

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

Så här fyller du i blanketten

Sida 1

En godkänd myndighet eller institution ska fylla i och stämpla intyget. Du behöver visa upp giltigt pass eller annan identitetshandling.

Namn och personnummer ska fyllas i av dig om uppgifterna inte redan är ifyllda.

Sida 2

Ska fyllas i av dig om du har ny adress eller har nytt civilstånd.

 1. Namn och personnummer
  Fyll i ditt fullständiga namn och svenska personnummer, om uppgifterna inte är förifyllda.

 2. Ny adress
  Vilket datum din nya adress gäller från. Fyll i gatuadress och gatunummer, postnummer, stad och land.

 3. Nytt civilstånd
  Vilket datum ditt nya civilstånd gäller från. Fyll i ditt nya civilstånd, till exempel gift, skild, änka/änkling.
  Om ditt civilstånd är gift ska du fylla i namn och födelsedatum på din partner.

 4. Kontaktuppgifter
  Fyll i dina aktuella kontaktuppgifter så kan vi nå dig om vi har frågor eller behöver fler uppgifter.

 5. Underskrift
  Här försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. Om uppgifterna förändras måste du meddela Pensionsmyndigheten. En förmyndare ska skriva under intyget om det gäller en person under 18 år.

How to fill in the Life certificate, in English and other languages

När skickar vi brev med levnadsintyg till dig?

Intyget skickas en gång per år. Från och med år 2022 kommer vi skicka intyget under sommaren med start i maj, istället för under hösten.

Tider för levnadsintyg, utskick 2021
Utskick Påminnelse Beslut om indragning Utbetalning stoppas från Länder
25/8 4/11 17/12 januari
2022
Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Slovenien, Thailand och övriga länder som inte finns i tabellen
27/9 7/12 31/1
2022
februari
2022
Brasilien, Chile, Kanada
27/10 20/1
2022
28/2
2022
mars
2022
Belgien, Grekland, USA
25/11 16/2
2022
31/3
2022
april
2022
Frankrike, Israel, Nederländerna, Serbien, Österrike, Storbritannien

Vem kan godkänna mitt intyg?

Följande myndigheter och institutioner kan signera och stämpla levnadsintyget.

Utanför Sverige

 • svenska ambassaden
 • svenska konsulatet
 • svenska kyrkan
 • socialförsäkringsinstitution
 • notarius publicus
 • polismyndighet
 • registerförande befolkningsmyndighet

Om du inte kan besöka någon av de angivna myndigheterna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

I Sverige

Om du befinner dig i Sverige kan du vända dig till något av våra servicekontor.

Besök närmaste servicekontor

Länder med elektroniskt utbyte av levnadsintyg

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något.

Länder som Sverige har utbyte med

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Tyskland
 • Polen
 • Spanien

Även om du bor i ett land där Pensionsmyndigheten har ett elektroniskt utbyte kan du ändå få en begäran om levnadsintyg på papper. Detta beror på att en maskinell identifiering av personuppgifter inte kan göras i vissa fall. Om du får ett levnadsintyg på papper måste du fylla i det, få det stämplat och skicka in det till oss. 

Utbetalning av tjänstepension och privatpension

Flera försäkringsbolag är anslutna till en e-tjänst som tillhandahåller uppgifter från Pensionsmyndigheten. Det innebär att du som får utbetalning av tjänstepension eller privat pension inte behöver skicka levnadsintyg till alla dina bolag. 

Pensionsmyndigheten kan lämna ut uppgift om levnadsintyg på begäran av följande försäkringsbolag:

 • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
 • AI Pension, Försäkringsförening
 • Alecta Pensionsförsäkring
 • AMF
 • Collectum AB
 • Folksam Service AB
 • Folksam Ömsesidig Livförsäkring
 • Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, Ömsesidig
 • KPA
 • Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Publ)
 • Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt
 • Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (Publ)
 • PP Pension Försäkringsförening
 • Skandikon Administration Aktiebolag
 • SPP Pension & Försäkring AB (Publ)
 • Statens Tjänstepensionsverk.

Vilka regler gäller för levnadsintyget?

Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. I 110 kap. 15 § socialförsäkringsbalken står det "För utbetalning av en förmån utomlands får det krävas bevis om att rätten till förmånen består ."

I Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2017:2) om levnadsintyg regleras vilka institutioner som godtas som intygslämnare att en person som är bosatt utomlands lever.

Kontakta oss

Om du har frågor kring levnadsintyg kan du kontakta oss på kundservice.

Kontakta kundservice