Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Enklare att välja hållbara fonder

| nyheter

Nu lanseras flera verktyg och möjligheter för dig som vill kunna välja hållbara premiepensionsfonder i Pensionsmyndighetens fondtorg.

Som ett led i uppdraget från regeringen om ett ”tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” kan Pensionsmyndigheten nu erbjuda ett enklare sätt att jämföra och välja hållbara fonder på fondtorget.

Sök och jämför premiepensionens fonder

Du kan själv välja bort oönskade investeringar

Vill du inte investera i till exempel vapen, tobak eller kärnvapen så har du möjlighet att välja bort oönskade innehav. Det finns i dagsläget tolv olika kriterier som du kan filtrera bort i ditt val av fond.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Det finns även två olika indikatorer på hållbarhet som tas fram av Morningstar som är en oberoende leverantör av fondanalys och fondinformation. Indikatorerna kan vara en hjälp när du vill jämföra olika fonders hållbarhet.

Låg CO2-risk

Den ena indikatorn är Låg CO2-risk (koldioxid) som utgår från två mått. De företag fonden investerar i ska ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder. Fonder som kvalar in på dessa kriterier får en märkning i form av ett grönt löv.  

Hållbarhetsvärde

Den andra indikatorn är Hållbarhetsvärde. Analysen görs utifrån börsdata och frågeformulär till företag inom områdena affärsetik, miljöpolicy och arbetsrätt både inom egna företaget och dess leverantörer. Värdet går från 1-100, ju högre värde desto bättre hållbarhetsvärde.

Filtrera fram Hållbarhetsfonder

Ett annat verktyg som lanseras är att du kan filtrera utifrån begreppet Hållbarhetsfond. För att vara en Hållbarhetsfond ska tre kriterier vara uppfyllda:

  • Fonden ska motsvara Etiska Nämndens för Fondmarknadsföring (ENF) krav för att få marknadsföras som en hållbarhetsfond.
  • Fondförvaltaren har angivit att hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av värdepapper i fonden.
  • Fonden har märkningen för Låg CO2-risk från Morningstar. 

Sammanfattning

Hållbara fonder och ansvarsfulla investeringar handlar om att verka för att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Mer om hållbara fonder

Pensionsmyndighetens mål baseras på regering och riksdags nya mål för finansmarknadspolitiken, som innebär att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling genom att finansmarknadernas aktörer ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.