Förslaget om höjd pensionsålder | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Förslaget om höjd pensionsålder

| nyheter

Nu har förslaget om ändrade pensionsåldrar för den allmänna pensionen kommit. Vi går igenom vad detta innebär för dig som ännu inte börjat ta ut din allmänna pension. 

Förslaget från Pensionsgruppen ska beslutas av riksdagen, det är följaktligen inget riksdagsbeslut ännu. Beslut väntas i god tid innan ikraftträdandet. 

Pensionsåldrar

Generellt gäller att alla måste ansöka om att få sin allmänna pension. Det är bra om du kan lämna in din ansökan cirka tre månader innan du önskar få din första utbetalning, men du kan även få din allmänna pension från och med den månad du lämnar in din ansökan till Pensionsmyndigheten.

Du som berörs av de nya reglerna om pensionsåldern kan inte lämna in en ansökan redan nu och få pension beviljad tidigare än de nya åldersgränserna. 

61 år – tidigaste uttag av allmän pension

Du kan idag tidigast ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 61 år. Denna ålder kommer att fortsätta att gälla för alla som fyller 61 år innan lagen träder ikraft 1 januari 2020. Det betyder att för dig som är född 1958 gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Förändringar framåt

 • År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år. Är du född 1959 eller 1960 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder.
 • År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. Är du född 1961 eller 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder.
 • År 2026 ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till att gälla tre år före den riktålder som införs. Den kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026 vilket skulle ge en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Det skulle innebära  att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.

Bra att känna till

 • Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir pensionen du får ut per månad livet ut eftersom pengarna måste räcka längre.
 • Om du fortsätter jobba samtidigt som du tar ut allmän pension så påverkas a-kassan om du skulle bli arbetslös.

67 år – lagen om anställningsskydd

Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så.  

Förändringar framåt

 • År 2020 höjs åldern för LAS till 68 års ålder.
 • År 2023 höjs åldern för LAS till 69 års ålder.

Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.

65 år – socialförsäkringar 

Du kan idag tidigast få garantipension och bostadstillägg från 65 års ålder. Förslaget är att den lägsta åldern för dessa förmåner höjs 2023 till 66 år. Är du född 1957 eller tidigare gäller nuvarande regel från 65 år  eftersom du fyller 65 år innan ikraftträdandet 1 januari 2023.

Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på ditt civilstånd, hur stor dina inkomstgrundande pensioner är och hur länge du bott i Sverige.

Bostadstillägg till pensionärer är ett skattefritt tillägg till din allmänna pension för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende.

Förändringar framåt

 • År 2023 höjs den lägsta åldern för att få garantipension och bostadstillägg till 66 år. Är du född 1958 eller 1959 kan du tidigast få garantipension och bostadstillägg från 66 års ålder. Har du sjukersättning eller a-kassa kommer den att fortsätta betalas ut fram tills 66 års ålder.
 • År 2026 ska åldern för när man tidigast får ta ut garantipension och bostadstillägg kopplas till medellivslängdens utveckling, en så kallad riktålder. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av garantipension och bostadstillägg höjas efter medellivslängdens utveckling. Prognoserna pekar mot att riktåldern från och med 1 januari 2026 blir 67 år. Det skulle innebära att du som är född 1960 eller senare troligen inte kan få garantipension och bostadstillägg förrän du fyller 67 år. 

Undantag: i förslaget finns en undantagsregel som gäller för dig som har minst 44 år i arbetslivet och minst två inkomstbasbelopp i inkomst för vart och ett av dessa 44 år. Du kan även fortsättningsvis få garantipension från 65 års ålder. 

Korta fakta

 • Drygt hälften av befolkningen kommer inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Minst en fjärdedel kommer att tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel istället kommer att missgynnas.

 • Ungefärlig uppgift om andel personer som börjar ta ut allmän pension vid:
  61 år: 7,5 %
  62 år: 7,1 %
  63 år: 9,5 %

För vidare information

Pressmeddelande från regeringen