Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så beslutar vi om inkomstpensionstillägg

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Inkomstpensionstillägg är en ny förmån som vissa kan få som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Du som har rätt till den nya pensionsförmånen får ett beslutsbrev under augusti månad, oavsett om du kommer att få någon utbetalning eller inte. 

I september kommer första månadsutbetalningen av den nya förmånen inkomstpensionstillägget från Pensionsmyndigheten.

Du som har rätt till den nya förmånen får ett beslutsbrev från oss under augusti månad, där det kommer att framgå om du får något inkomstpensionstillägg utbetalt.

Inkomstpensionstillägget kommer att betalas ut tillsammans med övriga pensionsbelopp från Pensionsmyndigheten. Skatt kommer att dras av på hela din pensionsutbetalning inklusive på inkomstpensionstillägget.

Detta påverkar storleken på inkomstpensionstillägget

 • Storleken på din inkomstgrundade allmänna pension. Tänk på att den inkomstgrundade pensionen som används för att beräkna storleken på inkomstpensionstillägget inte är samma som du får utbetald från Pensionsmyndigheten. Det beror på att inkomstpensionen och tilläggspensionen beräknas som om du tagit ut den vid 65 år oavsett vid vilken ålder du faktiskt tog ut din pension och att värdeutvecklingen du haft på din premiepension inte tas med.
 • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.
 • Om du har pension från annat EU/EES land eller från Schweiz.

Mer om inkomstpensionstillägg
Frågor och svar om inkomstpensionstillägget
Informationsfilm om inkomstpensionstillägget

Vem får inkomstpensionstillägg?

Du måste ha fyllt 65 år och ta ut inkomstgrundad allmän pension såsom inkomstpension och/eller tilläggspension.

Du behöver inte ta ut hela pensionen för att få inkomstpensionstillägg. Om du valt att ta ut en andel av pensionen kommer inkomstpensionstillägget att betalas ut med samma andel. 

Du har rätt till inkomstpensionstillägg om du arbetat och betalat skatt i Sverige minst ett år och tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Vem får inte inkomstpensionstillägg?

Du som inte uppfyller villkoren för att få rätt till inkomstpensionstillägg kommer inte att få något beslutsbrev. Det gäller dig som:

 • inte fyllt 65 år
 • bara har garantipension, det vill säga inte arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomst i Sverige
 • endast har äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten
 • endast tar ut premiepension från Pensionsmyndigheten
 • bor i ett land utanför EU/EES eller utanför ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. 

Inkomstpensionstillägget styrs av din beräknade pension

 • Har du 17 000 kronor per månad eller mer i beräknad inkomstgrundad allmän pension före skatt får du inget inkomstpensionstillägg.
 • Har du 9 000 kronor per månad eller mindre i beräknad inkomstgrundad allmän pension före skatt får du inget inkomstpensionstillägg. 

Tänk på att den inkomstgrundade pensionen som används för att beräkna storleken på inkomstpensionstillägget inte är samma belopp som du får utbetalt från Pensionsmyndigheten. Det beror på att inkomstpensionen och tilläggspensionen beräknas som om du tagit ut den vid 65 år oavsett vid vilken ålder du faktiskt tog ut din pension och att värdeutvecklingen du haft på din premiepension inte tas med. Den framräknade svenska pensionen kan du inte påverka själv. Har du pension från annat EU/EES-land påverkar den beräkningen av inkomstpensionstillägget.

Du som har en beräknad inkomstgrundad allmän pension mellan 9 000 kronor och 17 000 kronor kommer att få inkomstpensionstillägg enligt en bestämd tabell. 

Har du gått i pension men inte fyllt 65 år?

Har du börjat ta ut allmän pension men inte fyllt 65 år ännu, så gör vi en beräkning automatiskt när du fyllt 65 år för att se om du har rätt till inkomstpensionstillägg. Du behöver inte själv ansöka om inkomstpensionstillägg.

Var kan jag se mitt eventuella beslut om inkomstpensionstillägg?

Ditt beslut om inkomstpensionstillägg kommer att visas på Mina sidor om du loggar in på Pensionsmyndigheten. Där framgår vilka pensioner du får utbetalt från oss.

Beslut om inkomstpensionstillägg kommer du att kunna se först under slutet av augusti.

Logga in på Mina sidor

Vi kommer att skicka ut beslutsbrev via posten eller till din digitala brevlåda om du har det.

Du som inte har rätt till inkomstpensionstillägget

Du som inte har rätt till inkomstpensionstillägg får inget beslut och därför kommer inget att visas om inkomstpensionstillägget när du loggar in.

Så många beräknas få inkomstpensionstillägg

Prognosen visar att cirka 389 000 personer över 65 år får 600 kronor per månad före skatt. Medan cirka 855 000 personer får ett belopp mellan 1 krona och upp till 599 kronor per månad före skatt. Det innebär att av det totala antalet pensionärer idag cirka (2, 1 miljoner) så är det drygt 1,2 miljoner som kan få ett inkomstpensionstillägg. 

Så här räknas ditt belopp ut

Storleken på inkomstpensionstillägget varierar och du kan få från noll kronor per månad upp till max 600 kronor per månad före skatt.

Storleken på din beräknade inkomstgrundade allmänna pension avgör vilket belopp du har rätt till. Den inkomstgrundade pensionen som används för att beräkna storleken på inkomstpensionstillägget är oftast inte samma belopp som du får utbetalt från Pensionsmyndigheten. Det beror på att inkomstpensionen och tilläggspensionen beräknas som om du tagit ut den vid 65 år oavsett vid vilken ålder du faktiskt tog ut din pension. Hänsyn tas inte heller till den värdeutveckling du haft på din premiepension utöver den utveckling som inkomstpensionen haft.

Om du har inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land eller Schweiz påverkar det också storleken på ditt inkomstpensionstillägg.  

Så blir inkomstpensionstillägget utifrån storleken på den inkomstgrundade pensionen för år 2021

Har du pension från annat land?

Om du har pension från annat land kan det påverka din allmänna pension. Det är viktigt att du anmäler om du får en pension från annat land eller om din pension ändras. 

Anmäl pension från annat land

Om du har pension från Finland 

På finska

Informationsfilm om inkomstpensionstillägget

Vi berättar hur inkomstpensionstillägget fungerar och vilka som kan ha rätt till det.

Filmen är 26 minuter lång och uppdelad i kapitel enligt nedan:

 • 00:00 - Introduktion av inkomstpensionstillägg
 • 02:37 - Det här är inkomstpensionstillägg
 • 03:42 - Vem kan få inkomstpensionstillägg
 • 05:26 - Så beräknas inkomstpensionstillägg
 • 12:23 - Ingen ansökan behövs
 • 13:16 - Vad får du i inkomstpensionstillägg?
 • 17:10 - All pension beskattas - även inkomstpensionstillägget
 • 17:39 - Andra förmåner påverkas inte av inkomstpensionstillägget
 • 19:23 - Så här många personer beräknas få inkomstpensionstillägg
 • 21:26 - Inkomstpensionstilläggets tidslinje - när sker vad